Ansök
Om oss

Hej!

Mitt namn är Eva Borgström och jag arbetar som rektor på Kunskapsskolan Ystad sedan den 1 juli 2015. Jag har arbetat här som lärare i SO och hemkunskap sedan skolan etablerades 2002 och också som koordinator sedan mars 2013.

Det som präglar mitt förhållningssätt som vuxen och som ledare i Kunskapsskolan är min egen skolgång. Jag upplevde i skolan att vi barn och de vuxna i skolan levde i helt olika världar och lärarna inte riktigt var… människor. Det gjorde att jag inte kände mig sedd och inte heller utmanades i den utsträckning som jag behövde.

I Kunskapsskolan når vi fler elever genom vårt sätt att bemöta och skapa relationer. Vi hittar eleverna där de är och hjälper dem aktivt på deras individuella resa genom skolan. Vi har höga förväntningar på eleven och på oss själva. Tillsammans når vi längre än vi gör var och en för sig. Detta är min fasta övertygelse.

I Kunskapsskolan ges vi medarbetare också goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag genom genomtänkt och effektiv organisation i företaget. Jag som rektor och alla lärare får adekvat stöd i alla processer oavsett om det handlar om lärande eller administration.

Jag ser framemot innehållsrika och lärorika år, men framför allt ser jag framemot att möta alla elever och medarbetare varje dag.

Eva Borgström

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.