Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Oktober 2018

Rektorsbrev oktober
Då kom hösten med regn och rusk även om det faktiskt ändå är något sånär varmt. Det verkar blir fint till helgen om man får tro meteorologerna så passa på att njuta .

Så här drygt en månad in på terminen känns det bra att få tillfälle till en stunds reflektion kring terminsstarten, var vi befinner oss nu och vart vi är på väg. Terminen fullkomligen flög igång med massor av olika aktiviteter för eleverna. Övernattningar, orientering, samarbetsövningar, uteaktiviteter, Friskis&Svettis, ja, listan kan göras lång. Det kändes som att vi verkligen kickade igång ett nytt läsår med dunder och brak. Dessutom lade vi om årskursorganisationen vilket fortfarande påverkar oss. Så här några veckor in känns det som vi landat någorlunda, men har några inslag att fortsatt arbeta med.

Årskursorganisationen
I förra rektorsbrevet informerade jag om den övergripande organisationsförändring vi sjösatte i augusti som syftar till att anpassa Kunskapsskolan Ystad till läroplanens stadieindelning. Förändringen i sig har inneburit att Flygeln numera huserar årskurserna 4-6 och Sextillnioskolan har blivit Sjutillnioskolan och huserar årskurserna 7-9.

Omläggningen gick smidigt rent organisatoriskt. Sexorna stannade kvar i Flygeln och känner sig nöjda med att få behålla sina handledare ett år till. Dessutom fick de egna skåp och rör sig obehindrat mellan byggnaderna vilket får dem att känna sig lite “stora”. Schemat för år 4-6 har haft några initiala brister som har gjort det stressigt för både elever och personal. Vi arbetar för fullt med att åtgärda de brister vi upptäckt och har också omfördelat personalresurser till 4-6.

Vi hälsade två nya basgrupper välkomna till år 4 i augusti och vilka kära barn! Tack för att vi får låna dem - varje gång jag kommer in i Flygeln blir jag kramad av flera fyror på en gång, så rara. Det känns som att de fått en bra start och redan kommit in bra i arbetssättet.

Årskurs 7 fick tillskott av två basgrupper (sex paralleller totalt) och de fick en riktigt bra start. Så klart tar det ett tag för dem att komma in i arbetssättet men det landar snart. Tack för all feedback från er vårdnadshavare i i 7.5 och 7.6 i samband med skolstarten, det värmer Maggan och Renées hjärtan.

Sammanfattningsvis så har omläggningen fallit väl på plats i 7-9 medan vi behöver se över och förbättra schemat i 4-6 för att komma på plats ordentligt.

Studiero
Arbetet med studiero, som jag också beskrev som ett övergripande mål för läsåret 18/19 i förra brevet, har i årskurs 7-9 bland annat inneburit att vi infört nya mobilhanteringsregler. Regeln är att mobiltelefonerna inte ska vara synliga i undervisningen, oavsett fasta pass eller workshop. Det har slagit väl ut och personalen upplever att eleverna störs mindre av telefonerna än tidigare. Det ska bli intressant att göra den planerade mätningen av studiero efter lovet för att se om eleverna upplever det på samma sätt som vi vuxna på skolan. .

Systematiskt kvalitetsarbete
I dagarna går skolan in i den analysprocess vi gör kring elevernas hittills uppnådda resultat. Processen benämner vi Betygsprognos och syftar till att ge en vägvisning om var eleven kommer att landa till julbetyget/bedömningen i respektive ämne. Detta kommer att kommuniceras efter höstlovet till er vårdnadshavare via respektive barn och/eller handledare. Om ni har frågor kring den övergripande processen så är ni välkomna att höra av er till biträdande rektor Paula Nilsson på paula.nilsson@kunskapsskolan.se.

Kalendarium
Kalendariet för läsåret 18/19 ligger på hemsidan: kunskapsskolan.se/ystad . Närmast ligger en studiedag för samtliga årskurser torsdagen den 18 oktober och sedan höstlovet med start den 29 oktober.

Ja, så står det till i dagsläget. Mer information kommer från respektive handledare efterhand.

Och som vanligt är det bara att mejla till eva.borgstrom@kunskapsskolan.se eller ringa 0733-173 455 om ni har något att dryfta.

Eva Borgström
Rektor

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.