Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Mars 2019

Var blir snön av? Det brukar ju snöa och blåsa kring sportlovet - i fjol stängdes ju hela Österlen ner under vecka 9. Snödropparna och vintergäcken är dock optimistiska och pryder redan marken i min trädgård. Det doftar faktiskt lite vår redan!

Vardagslunk
Det är nästan två månader sedan vårterminen startade och arbetet både för elever och medarbetarna flyter på i vardagslunken. Det har varit en tuff februari med många sjuka bland eleverna och en del sjukdom också i medarbetargruppen. Tyvärr verkar det som influensan slagit oss lika hårt som i fjol. Det blir ofrånkomligen så att alla påverkas av detta på olika sätt - det är inte riktigt lika bra att ha PH-samtal med någon annan än sin invanda handledare – och vi jobbar för fullt för att det ska bli så bra som möjligt.

Nationella prov för år 6 och år 9
De nationella proven i svenska för år 6 är genomförda och vecka 10 är det dags för moderna språk för år 9. Sedan rullar det på i snabb takt. Om ni är nyfikna på vilka datum som gäller som finns det mer information på skolverket.se.

Systematiskt kvalitetsarbete och enkät
I början av mars går skolan in i den analysprocess vi gör kring elevernas hittills uppnådda resultat. Processen benämner vi Betygsprognos och syftar till att ge en vägvisning om var eleven kommer att landa till sommarbetyget/bedömningen i respektive ämne. Detta kommer att kommuniceras till er vårdnadshavare via respektive barn och/eller handledare. Eleverna 6-9 kommer att skriva in sin prognos i den digitala loggboken under v 14. Om ni har frågor kring den övergripande processen så är ni välkomna att höra av er till biträdande rektor Paula Nilsson på paula.nilsson@kunskapsskolan.se.

Som ett ytterligare led i vårt kvalitetsarbete genomför vi en enkät bland elever och vårdnadshavare varje år. Resultaten analyseras och ligger till grund för nästa års kvalitetsplan. Som vårdnadshavare kommer ni att få en länk i mejlen i början av nästa vecka. Vi är tacksamma om ni tar er tid att svara - det är viktigt för oss att veta vad ni tycker! Enkäten är öppen till den 18 mars.

Samråd
I början av februari hade vi terminens första samråd där vi diskuterade betygsresultat och betygssättning. Det är alltid mycket god uppslutning och diskussionerna ger mig som rektor mycket. Protokollet finns på hemsidan kunskapsskolan.se/ystad under För elever. Där finns också representanterna listade. De vill gärna ha in frågeställningar och åsikter från er vårdnadshavare att ta upp under möten så mejla dem!

Skolmaten
Kunskapsskolan i Sverige har slutit ett centralt avtal med en ny skolmatsleverantör och därför byter vi leverantör i samband med terminsstarten i augusti. För mer information se separat utskick “Information till vårdnadshavare Ystad ang skolmaten”. Hör gärna av er till rektor Eva om ni har frågor kring detta.

Inför nästa läsår
Antagningen till år 4 och 7 inför läsåret 19/20 är i full gång. Vi har några platser kvar än så länge och beräknar vara färdiga i slutet av mars.

För en rektor innebär februari och mars planeringsstart för nästa läsår. Förutom den sedvanliga tjänstefördelningen och antagningen av nya elever så tittar vi på vilka konsekvenser utökningen av idrottstimmarna i den nationella timplanen som träder i kraft till hösten får hos oss. Jag funderar också på närvarosystem i workshop och striktare mobilregler. Allting är en process och vi får helt enkelt se var vi landar.

Kalendarium
Kalendariet för läsåret 18/19 ligger på hemsidan: kunskapsskolan.se/ystad.

Ja, så står det till i dagsläget. Mer information kommer från respektive handledare efter hand.

Och som vanligt är det bara att mejla till eva.borgstrom@kunskapsskolan.se eller ringa 0733-173 455 om ni har något att dryfta.

Eva Borgström
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.