Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

September 2019

Hösten har smugit sig in. Det märks på träden och i morgonluften, men annars har vi haft några fina dagar, särskilt under förra helgen. Skolgården är full av barn och ungdomar och bollarna går åt som smör i solsken.

Läsårsstart - utmaningarnas tid
Det har gått en dryg månad sedan skolstart och det har på flera sätt varit utmanande veckor. Vi hälsade 44 nya fyror, några sexor, 66 nya sjuor och några åttor välkomna i augusti. Trevliga och rara barn!

Som om det inte är nog med att hälsa så många nya elever välkomna så införde vi flera förändringar i samband med skolstart. Det blev helt nya start- och sluttider för 4-6 och 7-9 och det börjar sätta sig hos både elever och medarbetare. Det nya schemat hade initialt några barnsjukdomar, men de ska vara avhjälpta nu.

Vidare har idrotten utökats för 7-9 (4-6 hade redan två pass i veckan). Det såg lite mörkt ut i juni med halltider, men till slut fick vi till det och det fungerar bra.

Samtliga årskurser har fått utökat antal pass i matematik och förhoppningsvis kan vi se resultat av detta redan till betygsprognosen i slutet av oktober. Det ska bli spännande att följa.

Den förändrade mobilhanteringen i 7-9 har slagit mycket väl ut även om eleverna tycker till om den lite då och då. Senast idag pratade några nior med mig om att få ha mobilen på rasterna, men detta kommer vi inte tillåta. Det är ju särskilt då det händer ofog. Det finns många positiva konsekvenser av den nya mobilhanteringen, inte minst ökad studiero, men också minskad risk för kränkningar, men det blev några konsekvenser som vi bara kunde anat. Eleverna pratar mer med varandra, är ute mer och de spelar spel i caféet! Riktigt roligt att se!

För er som är nya vårdnadshavare på skolan kan det vara intressant att läsa om vad som initierat förändringarna vi genomförde i augusti. I slutet av brevet finns därför ett utdrag ur rektorsbrevet från i somras där jag informerade om vad som komma skulle. Läs gärna!

Värme och kyla
I början av augusti upptäckte vi att styrsystemen till ventilationen i Sjutillnioskolan slagits ut under ett åskväder i juli. Situationen felanmäldes till fastighetsägaren och ett tillfälligt styrsystem sattes in. Detta innebar att tillflödet koncentrerades till vissa områden i byggnaden. Under hettan i augusti och september blev inomhustemperaturen olidlig (32 grader som högst) och eftersom nätterna också var varma så kyldes inte byggnaden under natten. Som ni vet, tvingades vi att stänga skolan tidigare på eftermiddagen - det gick verkligen inte att vistas i huset för varken elever eller personal. Som lök på laxen blev det sedan tvärtom extremt kallt när utomhustemperaturen föll för några veckor sedan. Då upptäckte fastighetsägaren att även de pumpar som pumpar ut vatten till elementen slagits ut. Det lagades relativt fort så nu har vi värme igen. Dock kvarstår problemet med styrsystemen till ventilationen. Vi behöver stå ut till höstlovet då byte av styrsystemen genomförs.

Ny matleverantör
I augusti slöt Kunskapsskolan i Sverige AB ett centralt avtal med företaget Närda som nu levererar skolluncher till samtliga Kunskapsskolor. Implementeringen har i huvudsak gått bra med några initiala problem med matleveranser, främst mängd och rätt mat. Det tog längre tid att få till specialkosterna på ett bra sätt dock, men nu verkar allt flyta som det ska. Det har förekommit påståenden om att maten numera är begränsad, men så är inte fallet. Vi har även tidigare bett eleverna att ta så det räcker till alla. Om man är mer hungrig så frågar man kökspersonalen om det går bra att ta mer.

Ett stort tack till Lena, Kattis och Malin i köket som arbetat intensivt med att få allt på plats och arbetar lika intensivt varje dag för att alla ska få mat.

Förstörelse
I förra rektorsbrevet kunde ni läsa om att flera toaletter i Sjutillnioskolan blivit vattenskadade på grund av yttre påverkan och att detta kostat oss en hel del pengar. Trots att vi pratat med eleverna så skedde en vattenskada till i augusti och skadan påverkade ytterligare tre toaletter. Regelbundet under september har specifika toaletter blivit utsatta för åverkan genom att någon slängt stora mängder pappershanddukar och toalettrullar i toalettskålarna. Detta har vid flera tillfällen orsakat stopp och vi har varit nödgade att anlita spolbil för att hjälpa oss. I dagsläget är således åtta toaletter stängda.

Som ni säkert förstår, så kostar detta oss massor av tid, kraft och pengar. För att inte prata om frustration över att inte få stopp på detta ofog. Jag har pratat med samtliga årskurser 7-9 om problemet och vädjat om hjälp att lösa mysteriet, men har inte fått någon respons.

Därför har jag tagit beslut om kameraövervakning utanför toaletterna och att pappershanddukarna på vissa toaletter byts ut mot fasta handdukstorkar. Vi är så otroligt tacksamma om ni får tillfälle att prata med era barn där hemma om detta. Det drabbar dem alla att några få roar sig med detta. Om ni får några tips hör av er så fort som möjligt!

Samråd
Enligt Skollagen ska skolan verka för samarbete mellan hem och skola. För den samverkan används termen Samråd (tidigare Föräldraråd). Mötena ger mig mycket som rektor – det är ett tillfälle att stanna upp och reflektera över vårt arbete, tillsammans med initierade föräldrar. Det är också ett tillfälle att ta tempen på verksamheten.

Under föräldramötena som har gått och går av stapeln under september och oktober önskar jag att det utses minst en representant från varje basgrupp. Vi träffas under cirka en och en halvtimme åt gången två gånger under hösten och tre gånger under våren. Medarbetare från de olika arbetslagen och elevrådsordförande medverkar. Så fort representanterna är utsedda så kallar jag till möte. Välkomna!

Jag hoppas att regnet som föll i dag stannar borta i helgen så vi får lite sol på näsan. Ha några riktigt vilsamma dagar!

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar!

Eva Borgström
Rektor
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.seUtdrag ur Rektorsbrev Sommar 2019

“Inför läsåret 19/20

Att organisera för skolframgång
Boken med samma namn, skriven av Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson, behandlar en studie som gjorts av åtta skolor varav fyra betecknas som framgångsrika och fyra som mindre framgångsrika. Syftet var att hitta de faktorer som kännetecknar en skola som når resultat och är effektiv. Resultatet av studien visar att de formella faktorerna tydlig och effektiv infrastruktur, god förbättringskapacitet, tydligt och fördelat ledarskap och fokus på elevers och lärares lärande påverkar en skolas framgång positivt. Framgången måste dock också ha sällskap av informella faktorer som att den pedagogiska personalen arbetar i kollektiv kring undervisningen och för pedagogiska samtal för att hitta lösningar på pedagogiska problem. Om jag sätter vår skolas förutsättningar under lupp i ljuset av dessa faktorer så ser jag att förbättringar behöver göras vad det gäller skolans infrastruktur. Eleverna behöver träffa sin betygssättande lärare i större utsträckning än de gör idag för att öka elevernas måluppfyllelse - det vill säga, vi behöver förtydliga och effektivisera tiden. Tillsammans med att timplanen i idrott utökas för år 7-9 till hösten gör detta att vi förändrar undervisningsupplägg för 7-9 och start- och sluttider för skolans samtliga elever.

Förändrade start- och sluttider
För att idrottens utökade tid i 7-9 ska få plats i schemat och vi ska få träffa eleverna mer i undervisningssituationer generellt (matematik och svenska särskilt) så kommer start- och sluttider för eleverna att förändras till hösten. Se tabellen nedan.

Veckodag

År 4-6 (PH eftermiddag, slut 15.00)

År 7-9 (PH morgon, start 08.10)

Måndag

09.10-14.35 (PH morgon)

09.10-14.35

Tisdag

08.10-14.00

09.10-15.30

Onsdag

08.10-14.00

09.10-15.30

Torsdag

08.10-14.00

09.10-15.30

Fredag

08.10-14.00

09.10-14.00

 

Närvarokontroll på workshops för samtliga elever
Idrotten kommer att utökas med ytterligare ett pass i veckan under hela skolåret för år 7-9 (år 4-6 har sedan starten 2016 haft två pass i veckan). Det är riktigt krångligt att få ihop med tanke på tillgång till halltider, men vi tror att vi är på god väg att få ihop det. Som det ser ut nu så kommer år 9 att ha ett av sina idrottspass i Bollen några hundra meter från skolan. I övrigt kommer alla att ha sin idrott förlagd i Hugohallen eller ute. Under vintermånaderna kommer vi periodvis att hyra in oss hos olika friskvårdsföretag i Ystad.

I augusti inför vi närvarokontroll på samtliga undervisningspass i skolan. Tidigare har skolan inte kontrollerat närvaron på workshop eftersom vi har velat vara flexibla och låta eleverna tillsammans med sin handledare välja vilken workshop de behöver gå på. Baksidan är att det är lätt att missa någon elev och att de hamnar mellan stolarna. En del elever upplever dessutom att de inte har möjlighet till workshop med “rätt” lärare i schemat. Genom närvarokontroll skapas också grupper som knyts till samma lärare.

Insamling av mobiler 7-9
I våras stramades reglerna kring elevernas mobilhantering upp i 7-9 och det fungerade tillfredsställande. Dock har det i terminens slutskede framkommit händelser på sociala medier under skoltid som varit och är kränkande på olika sätt, särskilt för elever men även för personal. Det var droppen som fick bägaren att rinna över och därför har jag beslutat att mobiltelefonerna även i 7-9 ska samlas in på morgonsamlingen och delas ut på återsamlingen med början vid skolstart. Tillvägagångssättet är sedan länge infört i år 4-6 och har fungerat bra.

Om ni har frågor kring dessa förändringar så mejla gärna.”

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.