Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Var blir snön av? Det brukar ju snöa och blåsa kring sportlovet, fast blåst har det gjort i alla fall. Snödropparna och vintergäcken är dock optimistiska i regnet och pryder redan marken i min trädgård. Det doftar faktiskt lite vår redan!

Vardagslunk
Det är en dryg månad sedan vårterminen startade och arbetet för både eleverna och medarbetarna flyter på i vardagslunken. I slutet av januari startade vi antagningen för elever till nästa läsår med informationsmöten och i vecka 6 startade de nationella proven för året. Några elever har deltagit i Pythagoras quest (matematiktävling) och tre av våra stjärnor gick vidare till distriktsfinalen i Malmö. Det ska bli roligt att se hur det går! Vidare har årskurs 8 åkt på besök till Vattenhallarna på Lunds universitet i omgångar. Mycket uppskattat besök!

Nationella prov för år 6 och år 9
Som sagt, så startade de nationella proven under vecka 6. Provet var i svenska för årskurs 6. Proven är redan rättade och införda i EDS. Mycket goda resultat av eleverna och bra jobbat av lärarna!

Sedan rullar proven på i snabb takt under våren. Redan vecka 10 genomförs nationella proven i moderna språk. Dessa prov är inte obligatoriska för grundskolan, men Kunskapsskolan har valt att genomföra dem på samtliga enheter för att kunna mäta hur skolan ligger till gentemot målen.

Om ni är nyfikna på vilka datum som gäller framöver finns det mer information på skolverket.se.

Systematiskt kvalitetsarbete och enkät
I början av mars går skolan in i den analysprocess vi gör kring elevernas hittills uppnådda resultat. Processen benämner vi Betygsprognos och syftar till att ge en vägvisning om var eleven kommer att landa till sommarbetyget/bedömningen i respektive ämne. Detta kommer att kommuniceras till er vårdnadshavare via respektive barn och/eller handledare. Eleverna i årskurs 6-9 kommer att skriva in sin prognos i den digitala loggboken under vecka 14 och 15. Om ni har frågor kring den övergripande processen så är ni välkomna att höra av er till biträdande rektor Paula Nilsson på paula.nilsson@kunskapsskolan.se.

Som ett ytterligare led i vårt kvalitetsarbete genomför vi en enkät bland elever och vårdnadshavare varje år. Resultaten analyseras och ligger till grund för nästa års kvalitetsplan. Som vårdnadshavare kommer ni att få en länk i mejlen i början av vecka 10. Vi är tacksamma om ni tar er tid att svara - det är viktigt för oss att veta vad ni tycker! Enkäten är öppen till den 15 mars. Se även bifogad information.

Samråd
I början av februari hade vi terminens första samråd där vi diskuterade skolans övergripande betygsresultat. Jag återkopplade också på frågor från förra samrådet kring föräldrainloggning på porten. Det kan vara intressant att veta att det just nu körs två piloter med föräldrainloggning på skolorna i Täby och Norrköping. Förhoppningsvis kommer fler skolor att kopplas på i augusti.

Det finns en lista på hemsidan med vem som är representant för just ditt barns basgrupp. Mejla gärna frågor till representanten som den kan ta med sig till samrådet!

Inför nästa läsår
Antagningen till årskurs 4 och 7 inför läsåret 20/21 är i full gång. Vi har några platser kvar än så länge och beräknar vara färdiga i slutet av mars.

För en rektor innebär februari och mars planeringsstart för nästa läsår. Förutom den sedvanliga tjänstefördelningen och antagningen av nya elever så tittar vi just nu på vilka konsekvenser den nya schemaorganisationen vi introducerade i augusti har fått. Eleverna i årskurs 8 och 9 har svarat på en kort enkät för ett tag sedan och sammanfattningsvis så är eleverna överlag positiva till förändringarna. Det som jag ska forska lite mer i är start- och sluttider. En enkät till kommer att gå ut om detta, då till årskurs 7 och 8.

Tidigare sabotage
Under sommaren och hösten utsattes tyvärr en del av skolans toaletter för sabotage. Vi kan nu glädja oss åt att sabotaget avstannat helt och ordningen är återställd.

Kalendarium
Kalendariet för läsåret 19/20 ligger på hemsidan: kunskapsskolan.se/ystad. Skolstart höstterminen 2020 planeras till den 20 augusti. Utvecklingssamtal för årskurs 5-6 och 8-9 och välkomstsamtal för årskurs 4 och 7 kommer att ligga den 18-19 augusti.

Ja, så står det till i dagsläget. Mer information kommer från respektive handledare efter hand.

Och som vanligt är det bara att mejla till eva.borgstrom@kunskapsskolan.se eller ringa 0733-173 455 om ni har något att dryfta.

Eva Borgström
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.