Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet 3 augusti - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

2020-08-03

I skrivande stund är eleverna fortfarande på sommarlov och skolan är sommartom. Lärarna och övrig personal droppar in efterhand och jag och koordinator Susanne planerar för skolstart. Värmen har delvis lyst med sin frånvaro under sommaren, men det verkar kunna bli riktigt fint väder under augusti. Det håller vi tummarna för!

Läsåret som gått
Det har gått någon månad sedan skolavslutningen. Det blev verkligen en annorlunda avslutning på grund av anpassningarna för att hjälpa till att minska smittspridningen av Covid-19. Men det gick bra ändå och det var många som följde niornas lunch och betygsutdelning via nätet. Tack till alla elever och lärare som fick allt att flyta smidigt!

Vi har sedan dess haft lite tid på oss att landa och fundera över läsåret som gått. Sammanfattningsvis är vi en skola med stabila och bra resultat både vad det gäller kunskaper, trygghet och trivsel. Årets nior gick ut med ett genomsnittligt meritvärde på 252 poäng, vilket ligger i linje med det mål vi satte för dem i augusti 2019. Siffror är inte allt, men det visar vilket arbete elever, lärare och föräldrar lagt ner under de gångna fyra åren. Det är ett riktigt härligt gäng elever vi släppte ut att fortsätta börja livet! Resultaten ser dock lite olika ut i årskurserna. Analysen av betygsresultaten visar att vi är duktiga på att coacha elever mot de högre betygen, men behöver utveckla coachningen för elever med lägre betyg. Skolan är framgångsrik, men behöver också vara mer effektiv. Se nedan för plan framåt.

Vi har haft relativt höga resultat på frågorna om trygghet och trivsel i Kunskapsskolans egen elevenkät även i år och också i Skolinspektionens enkät från i våras. Dock sjönk resultaten något från i fjol i vår egen enkät och det behöver vi fokusera på inför kommande läsår. Trygghet och trivsel är en förutsättning för lyckad kunskapsinhämtning och en betydelsefull faktor i detta är att det finns goda relationer mellan alla i skolan.

En förutsättning för trygghet och trivsel är studiero, vilket vi också hade som prioriterat område i vår kvalitetsplan under läsåret 19/20. Elevernas svar på de olika enkäterna visar att studieron ökat markant i årskurs 4-6 medan den sjunkit något i årskurs 7-9. I höst kommer vi att, tillsammans med eleverna, utarbeta en trivselplan för varje basgrupp och arbetslag så att vi gemensamt kan bibehålla de goda resultaten i 4-6 och vända trenden i 7-9.

Ytterligare en betydelsefull faktor för trygghet och trivsel är hanteringen av sociala medier under skoltid. I årskurserna 7-9, där eleverna tidigare läsår tillåtits ha mobilerna under skoltid, bestämde vi i augusti att samla in mobiltelefonerna på morgonsamlingen varje dag. Det blev ett framgångsrikt recept. Kränkningarna över sociala medier under skoltid har i det närmaste upphört.

I förra årets sommarbrev skrev jag om boken Att organisera för skolframgång, skriven av Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson. Den behandlar en studie som gjorts av åtta skolor varav fyra betecknas som framgångsrika och fyra som mindre framgångsrika. Syftet var att hitta de faktorer som kännetecknar en skola som når resultat och är effektiv. Resultatet av studien visar bland annat att den formella faktorn tydlig och effektiv infrastruktur påverkar en skolas framgång positivt. Den infrastrukturförändring vi genomförde syftade till att eleverna skulle träffa sin betygssättande lärare i större utsträckning. Därtill förändrade vi start- och sluttider för att få in den utökade timplanen i idrott. Vid utvärderingen i våras tyckte både elever och medarbetare att förändringen var till det positiva. Dock upplevde eleverna i 7-9 att vissa skoldagar var för långa. Under långa och hårda förhandlingar med en grupp åttor och undersökande enkäter i årskurs 7 och 8 är schemat nu justerat - se nedan. Dock önskade årskurs 4-6 att behålla sina start- och sluttider, men vissa justeringar har gjorts för att morgnarna ska bli lite lugnare.

Start- och sluttider för årskurs 4-6 och 7-9 läsåret 20/21

Veckodag

År 4-6 (PH eftermiddag, se nedan)

År 7-9 (PH morgon, start 08.10)

Måndag

08.20-13.35 (PH slut 14.35)

09.10-14.30

Tisdag

08.20-14.00 (PH slut 15.00)

09.10-14.45

Onsdag

08.20-14.00 (PH slut 15.00)

09.10-15.30

Torsdag

08.20-14.00 (PH slut 15.00)

09.10-14.45

Fredag

08.20-13.00 (PH slut 14.00)

09.10-14.00Utvecklingssamtal
Terminen startar den 18 augusti med två dagars utvecklingssamtal för årskurs 5-6 och 8-9. Exempel: om ni har tid den 18/8 så är det studiedag för ert barn den 19/8 och tvärtom. Ni ska ha fått inbjudan via era barns handledare redan. Jag vill påminna om att det är dessa dagar som gäller för utvecklingssamtal och inte tider längre fram under terminen. Då har lärarna fullt upp med att ta hand om eleverna.

De nya eleverna i årskurs 4 och 7 kommer att ha välkomstsamtal under dessa dagar.

Terminsstart
Samtliga elever startar torsdagen den 20 augusti klockan 09.00. Dagen avslutas
klockan 14.00 för årskurs 4-6 och klockan 14.45 för årskurs 7-9. Klubben är stängd.

Eleverna samlas i respektive basgruppsrum klockan 09.00 (mer information kommer på utvecklingssamtalet) eftersom vi ska undvika storsamlingar. De kommer där få ta del av välkomsttal via Google Meet.

Det är någon vecka än till skolstart dock. Pressa ut det sista ur sommaren nu så ses vi snart!

Eva Borgström
Rektor
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.