Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

September 2020

Jag fick dra på mig långbyxor igår för första gången sedan maj - det var alldeles för svalt på morgonen. Hösten nalkas. Men jag läste också att det ska bli fint och lite varmare långt in i september och vi får hålla tummarna för det.

Terminsstarten
Vilken start våra nya fyror och sjuor har fått! Det är mycket trevliga grupper elever som arbetar intensivt med att anpassa sig till vårt system och vår ordning. De kommer från så många olika skolor och skolkulturer att det kommer att ta ett tag innan allt sitter. Även ni som är föräldrar till nya elever är mycket välkomna till Kunskapsskolan. Om ni har frågor kring skolan och arbetssättet – tveka inte att höra av er till era barns handledare eller till mig. Det är väldigt viktigt för oss att era barn (och därmed ni) känner er trygga och säkra på hur allting fungerar.

De övriga eleverna har fått en kanonstart de också! Medarbetarna i arbetslagen vittnar om trevliga och framåtsyftande utvecklingssamtal trots att det fysiska mötet uteblev. De allra flesta elever har kommit igång bra med sina veckomål och planeringar. Det som slår mig mest är att de är glada över att träffas varje dag och det märks överallt i skolan.

Schemat
Som jag skrev i förra rektorsbrevet så har vi gjort några förändringar i schemaorganisationen inför terminsstarten, både i 4-6 och 7-9. Det har fungerat mycket bra . Morgnarna i 4-6 har blivit lugnare och eleverna i 7-9 är mycket nöjda med att få sluta lite tidigare två dagar i veckan. Det kan vara bra att veta som vårdnadshavare i 7-9 att eleverna där just nu arbetar tillsammans med sin handledare med att lägga in workshops i sitt personliga schema. Några elever har antagit att de grå zonerna i schemat är “håltimmar”, men så är verkligen inte fallet. Den tiden ska fyllas. Om ni har frågor kring detta så hör av er till ert barns handledare.

Corona
Restriktionerna vi infört för att hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19 fungerar bra på skolan. Eleverna respekterar reglerna, men vi måste påminna om att tvätta händerna och använda handsprit. Sjuktalen bland både elever och personal har ökat stadigt sedan terminsstarten. Det verkar vara halsont som spökar och jag var själv hemma några dagar förra veckan. Jag vill påminna om att eleverna ska vara hemma om de känner sig krassliga.

Folkhälsomyndigheten har kommit med en förändring i de rekommenderade restriktionerna kring sjukdomssymptom och när man kan gå tillbaka till skolan. Elever och medarbetare som har testat negativt för covid-19 och bara har lindriga förkylningssymtom får lov att komma till skolan. Skolan behöver inte se testresultatet, men behöver få information från elevens vårdnadshavare om att testet är gjort, att det gav ett negativt resultat och att eleven endast har lindriga symtom innan hen kommer tillbaka. Det är mycket viktigt att vårdnadshavaren är extra uppmärksam på om symtomen förvärras eller förändras. Om det sker behöver eleven stanna hemma och nytt test behöver genomföras. Om eleven får en ny infektion behöver ett nytt test genomföras.

Jag hoppas att vi når kulmen av sjuktalen i början av nästa vecka annars behöver vi anpassa verksamheten. I våras fick de högre årskurserna gå omlott under några dagar i mars på grund av högt sjuktal bland medarbetarna och så kan det bli även nu. Håll utkik i mejlen - det kan bli snabba beslut kring detta.

På grund av åtgärderna kring att hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19 så kommer vi inte att hålla några föräldramöten eller samråd på skolan i höst. Vi återkommer lite längre fram med digitala varianter.

Några vårdnadshavare har hört av sig angående trängsel på transporterna till och från skolan. De informerade om att de har en pågående konversation med Skånetrafiken kring att sätta in extra bussar på de turer som har flest resande. Jag gjorde en undersökning bland eleverna i 7-9 i veckan (4-6 svarar på enkäten nästa vecka) kring just trängsel på bussar och tåg och det är blandade svar. Men det går att dra några slutsatser kring vilket färdmedel och område som trängseln är påtaglig. Denna information skickar jag vidare till de vårdnadshavare som har kontakt med Skånetrafiken och hoppas att det hjälper till i argumentationen.

Kommunikation
För er som är nya vårdnadshavare på skolan kan det vara bra att veta vilka kommunikationsvägar vi använder oss av i samarbetet mellan hem och skola. Det är säkert nyttigt med en påminnelse för er andra också.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare varje dag i Skola24 när ett barn är sjukt. Skolan noterar i Skola 24 när en elev inte är närvarande och då skickas ett sms till vårdnadshavares telefon med automatik. Läs smset noga eftersom det är olika sms för olika sorters frånvaro. Till exempel noterar idrottslärarna om eleven glömt kläder, men ändå är med på lektionen. Även då skickas ett sms med automatik.

Vad det gäller era barns skolgång ska ni alltid vända er till ert barns handledare. Man använder med fördel mejlen eftersom våra medarbetare ständigt är ute i verksamheten under elevtid. Handledarna arbetar 08.00-16.30 måndag-torsdag (med reservationer för personliga scheman) och 08.00-14.00 på fredagar.

Om ärendet är akut använder man något följande telefonnummer:
08-506 914 51 Receptionen (07.30-16.00)
0733-17 34 48 Koordinator Susanne Stålhammar (07.30-16.00)
0733-62 16 81 Biträdande rektor Paula Nilsson (07.30-16.00)
0733-17 34 55 Rektor Eva Borgström (alltid tillgänglig vid akuta ärenden)

Om ni har frågor kring skolan som är övergripande som till exempel organisation eller arbetssätt så är ni välkomna att höra av er till mig eller till biträdande rektor.

Löpande information mellan hem och skola
Alla arbetslag skickar ett veckobrev till samtliga vårdnadshavare i årskursen varje vecka. Hjälp oss att minska mängden mejl till lärarna genom att läsa brevet och notera viktig information och viktiga datum.

Jag skickar rektorsbrev en gång i månaden till samtliga vårdnadshavare. Brevet läggs också ut på hemsidan. Det kan hända att jag skickar så kallade Extra rektorsbrev, antingen till alla eller till en årskurs, och då är det viktig information som ni behöver vara noga med att ta del av.

Be gärna ert barn att logga in på Kunskapsporten och visa er barnets sida i vårt elevdokumentationssystem (EDS). Där kan man läsa de senaste bedömningarna och vad eleven behöver träna på i olika ämnen.

Allergier
Vi ber er påminna era barn om att vi inte ska ha med parfym eller nötter i skolan på grund av allergier bland elever och personal.

För information kring personal och kalendarie så gå in på kunskapsskolan.se/ystad.

Ha en bra september!

Eva Borgström
Rektor
eva.borgstrom@kunskapsskolan.se
0733-173455

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.