Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet 30 oktober - Kunskapsskolan Ystad

Med anledning av de skärpta allmänna råden i region Skåne

Extra rektorsbrev höstlovet 2020

Hej,

Under den senaste veckan har smittspridningen av Covid-19 ökat markant i Skåne och Folkhälsomyndigheten har gått ut med särskilda rekommendationer för vår region. Det är därför på sin plats med information och en påminnelse om Kunskapsskolans riktlinjer för att hjälpa till att minska smittspridningen. Jag uppmanar samtliga vårdnadshavare att läsa genom riktlinjerna nedan noga. Tack för hjälpen!

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för region Skåne, nedan riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skola.

Övergripande riktlinje
Kunskapsskolan Ystad är öppen och undervisningen sker på plats i skolans lokaler. Vi planerar vår undervisning på ett sätt där vi undviker nära kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi planerar aktiviteter så att de kan genomföras i skolans närområde för att undvika resor. Fokus för oss är att bedriva undervisning, övriga aktiviteter planeras om eller ställs in för att minimera risken för smittspridning.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri två dagar.

Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.

1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård. Den som har testats positivt för covid-19 och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk.

Om det regionala smittskyddet har gjort bedömningen att vi behöver informera om ett bekräftat covid-19 fall som en del av deras smittspårning så görs det utan att nämna namn eller annan personlig information. Det innebär att vi till exempel inte kan säga något om hur en person mår.

Undervisning vid sjukdom
I den mån det är möjligt underlättar vi för elever som av olika anledningar är hemma att hänga med i skolarbetet hemifrån. Om eleven har lindriga symtom och kan studera hemifrån är vi behjälpliga med detta, exempelvis genom att ha personlig handledning på distans för att hjälpa eleven att vara i fas med sina mål. Även om eleven studerar hemifrån ska sjukanmälan ske enligt skolans rutiner.

Riktlinjer om elev har testat negativt för covid-19 men har lindriga symtom
Elever som har testat negativt för covid-19 och bara har lindriga förkylningssymtom får lov att komma till skolan. Vi behöver inte se testresultatet men behöver få information om att testet är gjort, att det gav ett negativt resultat och att eleven endast har lindriga symtom innan hen kommer tillbaka. Det är mycket viktigt att ni är extra uppmärksamma på om symtomen förvärras eller förändras. Om det sker behöver eleven stanna hemma och nytt test behöver genomföras. Om eleven får en ny infektion behöver ett nytt test genomföras.

Riktlinjer för elever med familjemedlemmar med symtom
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när en familjemedlem fått symtom. Friska elever i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Riktlinjer för elever med familjemedlemmar med bekräftad covid-19 infektion
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när en familjemedlem är bekräftat sjuk i covid-19. När en person i ett hushåll är konstaterat sjuk i covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler av vården, exempelvis att man ska stanna hemma under inkubationstiden. Elever som har fått förhållningsregler från vården ska följa dem.

Friska och symtomfria grundskoleelever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till skolan. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Riktlinjer för att undvika trängsel i kollektivtrafiken - lokalt Ystad
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för region Skåne är att man som grundskoleelev ska resa till skolan som vanligt. Vi har många elever som pendlar och efter en undersökning bland eleverna i september visade det sig att trängseln upplevs som störst på stadsbussarna. Vi rekommenderar därför eleverna att gå till fots till och från tågstationen och till busstationen på Österportstorg och behöver er hjälp med att påminna eleverna om detta. Om ditt barn kan gå eller cykla till skolan så bör hen göra det.

Riktlinjer för om elev eller medarbetare har varit utomlands
Sverige har inget krav på karantän för resenärer som reser från utlandet till Sverige. Elever och medarbetare som har varit utomlands är välkomna tillbaka till skolan och arbetsplatsen om de är symtomfria.

Riktlinjer för externa besök
Grundregeln är att vi inte tar emot externa besök på skolan. Detta gäller även vårdnadshavare. Personer som utför nödvändigt arbete på skolan räknas inte som besökare, till exempel hantverkare, vikarier och modersmålslärare. Rektor avgör om ett besök är nödvändigt och mötet förläggs då i största möjliga mån efter elevtid.

Om ett fysiskt möte inte är nödvändigt genomförs mötet digitalt eller över telefon. Föräldramöten och samråd är fortsatt inställda.

Riktlinjer för utvecklingssamtal
Troligtvis kommer utvecklingssamtalen genomföras digitalt eller över telefon även i januari 2021. Undantag för detta är om vårdnadshavarna inte har tillgång till den teknik som behövs eller om det finns andra särskilda skäl till att samtalet inte kan genomföras på distans.

Jag återkommer till detta i slutet av november.

Riktlinjer nationella prov årskurs 6 och 9
Skolverket har gått ut med information om att de nationella proven ska genomföras som vanligt från och med höstterminen 2020 både för gymnasiet och grundskolan.

Åtgärder för att minimera smitta - Kunskapsskolan Ystad

Hygien
Vi uppmanar eleverna att tvätta händerna ofta och länge, använda handsprit och hosta / nysa i armvecket. Vidare uppmanar vi dem att hålla avstånd från varandra i samtliga situationer i skolan. Vi behöver hjälp från er med att prata med era barn om att hålla avstånd på raster och under transport mellan undervisningspassen. De kramas gärna, hänger på varandra och busar. I vanliga fall är detta bara trevligt, men under rådande omständigheter förkastligt. Tack för hjälpen!

Skolan har tillsvidare förstärkta städrutiner.

Avstånd i lokalerna
Vi sprider ut eleverna i skolan och i rummen så mycket det går. Vi genomför inga storsamlingar.

Matsalen
Vi har avståndsmarkeringar i kön till matsalen och en matvärd som påminner om att tvätta händerna och använda handsprit innan eleverna går in. Vi byter ut serveringsbestick ofta och möbleringen i matsalen har anpassats. Eleverna uppmanas att sitta i kamratgäng eller med basgruppskompisar.

Utflykter
Planerade utflykter görs endast till platser där vi inte träffar utomstående och där vi kan hålla avstånd. Kollektivtrafik används inte under undervisningstid. Inga utflykter med övernattning genomförs.

Idrott
Idrotten är på grund av renovering av Hugohallen förlagd utomhus till mitten av december. Dock är omklädningsrummen klara och eleverna började att använda dem veckorna innan lovet. Här behöver vi se över ombytes- och duschsituationen tidsmässigt så att så få elevgrupper som möjligt använder omklädningsrummen samtidigt. Själva undervisningen bedrivs så att nära kontakt undviks.

Ystads kommun meddelade i veckan att badanläggningen på Ystads Arena håller stängt under lovet och återkommer med besked för de kommande veckorna. Det finns alltså en risk för att simundervisningen ställs in.

Caféverksamhet och mellanmål
I caféverksamheten och vid servering av mellanmål på Kunskapsklubben följs samma riktlinjer som i matsalen.

Till sist
Flera av er har redan hört av er och är oroliga inför skolstarten på måndag. Jag förstår verkligen er oro. Hör av er om ni inte fått svar på just era frågor i texten ovan så diskuterar vi enskilda förutsättningar och lösningar.

Ha en trevlig helg!
Eva Borgström
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.