Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Januari 2021
Ystad den 8 januari 2021

Extra rektorsbrev angående fjärrundervisning

Hej,

Regeringen öppnade i går, torsdag, för att huvudmän själva ska kunna fatta beslut om att övergå till hel eller delvis fjärr- och/eller distansundervisning för högstadieelever. Detta för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken som i sin tur ska minska risken för smittspridning. Detta ska ses som en sista åtgärd i det förebyggande arbetet för att minska risken för smittspridning då vi vet att det bästa för eleverna är att få undervisning på plats i skolans lokaler.

Läget med smittspridning av covid-19 i Skåne och på många andra platser är allvarlig. I sydöstra Skåne accelererar smittspridningen just nu. Region Skånes smittskydd rekommenderar därför distansundervisning för alla högstadieelever i Skåne. Kunskapsskolan Ystad har elever från flera olika kommuner med olika grad av smittspridning, många elever reser långt och med kollektivtrafik.

Utifrån nuvarande situation och läget i regionen har jag tillsammans med Kunskapsskolan centralt beslutat att införa fjärrundervisning med inslag av distansundervisning för årskurserna 7-9 från och med måndag den 11 januari till och med fredag den 24 januari.

Organisation
I stora drag innebär detta att eleverna kopplar upp sig i realtid (fjärrundervisning) hemifrån enligt sitt schema med reservation för måndagen den 11 januari (se nedan). De pass som är workshop eller arbetspass kommer eleverna initialt att sköta på egen hand (distansundervisning). Detta kan komma att ändras under veckan när lärarna har fått möjlighet att se över grupper med mera. Alla elever kommer att erbjudas skollunch, vi håller just nu på att ta fram en plan för hur detta ska gå till. Ni kommer på något sätt behöva anmäla intresse för att komma och hämta lunch, mer information om detta återkommer vi med. Elever med särskilda behov eller som inte kan delta i undervisningen digitalt hemifrån av någon anledning kommer att erbjudas att komma till skolan. Vilka elever som kommer att erbjudas detta kommer rektor, elevhälsoteamet och handledarna att fatta beslut om. Respektive handledare meddelar berörda. Om ditt barn inte har rätt verktyg för att delta i distansundervisningen ber jag er kontakta barnets handledare.

Eleverna i årskurserna 4-6 kommer att gå som vanligt i skolan, men vara utspridda i båda byggnaderna för att kunna hålla större avstånd.

Tider för skolstart måndagen den 11 januari
För att vi ska hinna ställa om behöver vi i personalen lite extra tid för planering och gruppering på måndag morgon och förmiddag.

Årskurserna 4-6 startar därför klockan 10.00. Årskurs 4 och 5 startar i Flygeln och årskurs 6 i Sjutillnioskolans café.

Årskurserna 7-9 startar klockan 11.00 med basgruppssamling digitalt.

Jag hoppas att ni har överseende med det relativt korta varslet, men ni börjar ju bli vana vid tvära kast. Jag tror dessutom att de flesta av er är lättade över det här beslutet.

Som vanligt så är det bara att höra av sig om ni har frågor.

Eva Borgström
Rektor
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.