Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet 22 januari - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Ystad den 22 januari 2021

Extra rektorsbrev angående fortsatt fjärrundervisning

Hej,

Som jag informerat om tidigare så öppnade regeringen upp innan terminsstarten för att huvudmän själva ska kunna fatta beslut om att övergå till hel eller delvis fjärr- och/eller distansundervisning för högstadieelever. Detta för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken som i sin tur ska minska risken för smittspridning.

Enligt Länsstyrelsens konferens som hölls i onsdags är läget med smittspridning av covid-19 i Skåne och på många andra platser fortsatt allvarlig. I sydöstra Skåne ligger smittspridningen på en hög, men något fallande, nivå just nu. Det är verkligen goda nyheter. Region Skånes smittskydd rekommenderar därför en successiv återgång till närundervisning för alla högstadieelever i Skåne.

Utifrån nuvarande situation och läget i regionen har jag tillsammans med Kunskapsskolan centralt beslutat att fortsätta med fjärrundervisning med inslag av distansundervisning för årskurserna 7-9 under nästa vecka, det vill säga till och med fredagen den 29 januari. Därefter kommer vi att kombinera närundervisning och fjärrundervisning fram till sportlovet. Exakt hur detta kommer att gå till ber jag att få återkomma med under nästa vecka. Fokus i planeringen ligger på möjligheten att hålla avstånd inne i skolan och samtidigt kunna ha bra kvalitet på undervisningen.

Vi planerar att distribuera skolmåltiderna själva när undervisning på plats sätter igång, det vill säga från och med vecka 5. Det är tänkt att eleverna tar med sig portioner hem den dagen/de dagar de är i skolan. Ett formulär med anmälan om detta (sista svarsdatum tisdag den 26 januari) kommer ut i helgen.

Eleverna i årskurserna 4-6 kommer att gå som vanligt i skolan under den här perioden, men som tidigare vara utspridda i båda byggnaderna för att kunna hålla större avstånd.

Som vanligt så är det bara att höra av sig om ni har frågor.

Rektor Eva Borgström
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.