Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet 29 januari - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Ystad den 28 januari 2021

Extra rektorsbrev angående successiv återgång till närundervisning

Hej,

I förra veckan meddelade jag att vi under nästa vecka (vecka 5) kommer att starta en successiv återgång till skolgång på plats. Anledningen är att Smittskydd Skåne bedömer att smittspridningen minskar, även om den fortfarande är hög i regionen. Därför rekommenderar Smittskydd Skåne successiv tillbakagång till närundervisning för både högstadieelever och gymnasieelever, det vill säga undervisning på plats i skolan. Vi kommer följa deras rekommendation då de är experter på smittspridningen och vilka åtgärder som krävs. För oss är det mycket viktigt att återgången sker på ett sådant sätt att vi fortsatt följer de rekommendationer som finns för grundskolor för att minimera risken för smittspridning på skolan.

Organisationsplanen för detta är nu klar. Vi börjar med att ta in en årskurs i taget i de ämnen (bild, musik, slöjd och idrott) där grupperna är mindre och där vi har lokaler så att vi kan hålla utökat avstånd. Därtill är dessa ämnen praktiska och därmed utmanande att genomföra i fjärrundervisning. Övriga ämnen kommer fortsatt att fjärrundervisas oavsett om eleverna är på plats eller inte.

Den dagen eller de dagar eleverna är i skolan serveras skolmåltid på plats. Som tidigare meddelat kommer eleverna (de som inte avbeställt) att hämta kylda skolmåltider för resterande veckodagar strax innan de går hem. Detta blir på tisdagen för årskurs 7, på onsdagen för årskurs 8 och på torsdagen för årskurs 9.

Efterhand kommer vi att ta in hela årskurser i taget och planerar för att alla elever är på plats efter sportlovet. Jag vill betona att planen är beroende av samhällsläget. Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Smittskydd Skånes råd kring skola och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade.

För dagar och tider se nedan.

Organisationsplan för successiv återgång till skola

Vecka 5 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9

Måndag

1 feb

Fortsatt fjärrundervisning.

Fortsatt fjärrundervisning.

Fortsatt fjärrundervisning.

Tisdag

2 feb

Årskurs 7 välkomnas till skolan. Eleverna går direkt till sina pass med start 09.30. Ingen morgonsamling den dagen.

Skolan slutar 14.45.

Respektive handledare återkommer till eleverna med tider för PH-samtal och övriga instruktioner.

Fortsatt fjärrundervisning

Fortsatt fjärrundervisning

Onsdag

3 feb

Fortsatt fjärrundervisning.

Årskurs 8 välkomnas till skolan. Eleverna går direkt till sina pass med start 09.30. Ingen morgonsamling den dagen.

Skolan slutar 15.30.

Respektive handledare återkommer till eleverna med tider för PH-samtal och övriga instruktioner.

Fortsatt fjärrundervisning.

Torsdag

4 feb

Fortsatt fjärrundervisning.

Fortsatt fjärrundervisning.

Årskurs 9 välkomnas till skolan. Eleverna går direkt till sina pass med start 09.30. Ingen morgonsamling den dagen.

Skolan slutar 14.45.

Respektive handledare återkommer till eleverna med tider för PH-samtal och övriga instruktioner.

Fredag

5 feb

De elever som har bild, slöjd eller musik i schemat välkomnas till skolan.

Dessa elever går i skolan 11.45-14.00.

Övriga har fjärrundervisning.

De elever som har bild, slöjd eller musik i schemat välkomnas till skolan. Dessa elever går i skolan 09.00-12.00.

Övriga har fjärrundervisning.

De elever som har bild, slöjd eller musik i schemat välkomnas till skolan. Dessa elever går i skolan 09.00-12.00.

Övriga har fjärrundervisning.


Vecka 6
Vecka 6 planerar vi att välkomna årskurs 9 tillbaka till skolan helt enligt ordinarie schema. Årskurs 7 och 8 kommer att gå i skolan som under vecka 5 och årskurs 6 återgår till undervisning i Flygeln.

Vecka 7
Vecka 7 planerar vi att, utöver årskurs 9, också välkomna årskurs 8 tillbaka till skolan helt enligt ordinarie schema. Men vi avvaktar samhällsläget innan vi bestämmer det definitivt. Detta innebär i så fall att årskurs 7 kommer tillbaka till skolan helt först efter sportlovet.

Som vanligt så är det bara att höra av sig om ni har frågor.

Eva Borgström
Rektor
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.