Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet 12 februari - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Ystad den 10 februari 2021

Extra rektorsbrev angående successiv återgång


Hej,

De två veckor som gått sedan vi välkomnade eleverna tillbaka till skolan i omgångar har varit bra. Riktigt roligt att se dem! Eleverna ville inte riktigt erkänna att de också tyckt det var roligt att se oss igen, men deras breda leenden avslöjade dem. Framförallt har de uppskattat att få träffa kompisarna igen

Som ni läste i det förra extra rektorsbrevet så startade vi en successiv återgång till skolgång på plats vecka 5 och vi är halvvägs i genomförandet av den tidsplanen. Innevarande vecka har årskurs 9 varit på plats helt medan årskurs 7 och 8 varit inne cirka en och en halv dag vardera. Den fortsatta planen är att vi under nästa vecka välkomnar årskurs 8 tillbaka helt tillsammans med årskurs 9, men att årskurs 7 fortfarande ska gå en och en halv dag som tidigare.

Bakgrunden till beslutet är, som sagt, att Smittskydd Skåne meddelat att smittspridningen minskat drastiskt under veckorna som gått. De rekommenderar en successiv tillbakagång till närundervisning för både högstadieelever och gymnasieelever, det vill säga undervisning på plats i skolan. Vi följer deras rekommendation då de är experter på smittspridningen och vilka åtgärder som krävs. För oss är det mycket viktigt att återgången sker på ett sådant sätt att vi fortsatt följer de rekommendationer som finns för grundskolor för att minimera risken för smittspridning på skolan.

För dagar och tider se nedan.

Organisationsplan för successiv återgång till skola v 7

Vecka 7 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9

Måndag

Fortsatt fjärrundervisning.

Närundervisning

Närundervisning.

Tisdag

Årskurs 7 välkomnas till skolan. Eleverna går direkt till sina pass med start 09.30. Ingen morgonsamling den dagen.

Skolan slutar 14.45.

Respektive handledare återkommer till eleverna med tider för PH-samtal och övriga instruktioner.

Närundervisning.

Närundervisning.

Onsdag

Fortsatt fjärrundervisning.

Närundervisning.

Närundervisning.

Torsdag

Fortsatt fjärrundervisning.

Närundervisning.

Närundervisning.

Fredag

De elever som har bild, slöjd eller musik i schemat välkomnas till skolan.

Dessa elever går i skolan 11.45-14.00.

Övriga har fjärrundervisning.

Närundervisning.

Närundervisning.


Som tidigare avhämtas skolmåltid i för årskurs 7 på tisdagen.

Vi planerar för att samtliga elever ska återgå till närundervisning fullt ut efter sportlovet, men vi återkommer om beslut om detta längre fram.

Som vanligt så är det bara att höra av sig om ni har frågor.

Eva Borgström
Rektor
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.