Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Ystad den 9 september 2021

Rektorsbrev
Vilket väder vi har! Så härligt att se barnen ute på rasterna. Hoppas att det varar ett tag!

Terminsstarten
Våra nya fyror och sjuor har fått en mycket bra start! Det är mycket trevliga grupper elever som arbetar intensivt med att anpassa sig till vårt system och vår ordning. De kommer från så många olika skolor och skolkulturer att det kommer att ta ett tag innan allt faller på plats. Även ni som är föräldrar till nya elever är mycket välkomna till Kunskapsskolan. Om ni har frågor kring skolan och arbetssättet – tveka inte att höra av er till era barns handledare eller till mig. Det är väldigt viktigt för oss att era barn (och därmed ni) känner er trygga och säkra på hur allting fungerar.

De övriga eleverna har fått en kanonstart de också! Medarbetarna i arbetslagen vittnar om trevliga och framåtsyftande utvecklingssamtal trots att det fysiska mötet uteblev. De allra flesta elever har kommit igång bra med sina veckomål och planeringar. Det som slår mig mest är att de är väldigt glada över att träffas varje dag och det märks överallt i skolan.

Schemat
Vi har gjort några små justeringar i schemat inför läsåret. För sexorna innebär det att de har två lite längre dagar för att kunna skapa mer tid för workshop. För årskurserna 7-9 innebär det att den långa dagen flyttats till tisdagar så att vi kan utnyttja våra tider i idrottshallen på ett bättre sätt.

Det kan vara bra att veta som vårdnadshavare i årskurs 7-9 att eleverna där just nu arbetar tillsammans med sin handledare med att lägga in workshops i sitt personliga schema. Några elever har antagit att de grå zonerna i schemat är “håltimmar”, men så är verkligen inte fallet. Den tiden ska fyllas med tider i workshop. Om ni har frågor kring detta så hör av er till ert barns handledare.

Covid-19
Restriktionerna vi infört för att hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19 fungerar bra på skolan. Eleverna respekterar reglerna överlag, men vi måste påminna dem om att hålla avstånd där det går, tvätta händerna och använda handsprit. Sjuktalen bland både elever och personal har ökat stadigt sedan terminsstarten. Det verkar vara förkylningar med halsont och hosta som spökar och jag har själv varit hemma några dagar den här veckan. Jag vill påminna om att eleverna ska vara hemma om de känner sig krassliga.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring sjukdomssymtom och när man kan gå tillbaka till skolan.Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Jag hoppas att vi når kulmen av sjuktalen i början av nästa vecka annars kommer vi behöva vi anpassa schemat. Håll utkik i mejlen - det kan bli snabba beslut kring detta.

I dagarna har vi fått några besked om hur restriktionerna kommer att se ut om några veckor. Vad det innebär för skolan vet vi inte än. Jag återkommer så fort vi får besked.

Kommunikation
För er som är nya vårdnadshavare på skolan kan det vara bra att veta vilka kommunikationsvägar vi använder oss av i samarbetet mellan hem och skola. Det är säkert nyttigt med en påminnelse för er andra också.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare varje dag i Skola24 när ett barn är sjukt. Skolan noterar i Skola 24 det första passet när en elev inte är närvarande och då skickas ett sms till vårdnadshavares telefon med automatik. Läs smset noga eftersom det är olika sms för olika sorters frånvaro.

Vad det gäller era barns skolgång ska ni alltid vända er till ert barns handledare. Man använder med fördel mejlen eftersom våra medarbetare ständigt är ute i verksamheten under elevtid. Handledarna arbetar 08.00-16.30 måndag-torsdag (med reservationer för personliga scheman) och 08.00-14.00 på fredagar.

Om ärendet är akut använder man något följande telefonnummer:

08-506 914 51 Receptionen (07.30-16.00)

0733-17 34 48 Koordinator Susanne Stålhammar (07.30-16.00)

0733-62 16 81 Biträdande rektor Paula Nilsson (07.30-16.00)

0733-17 34 55 Rektor Eva Borgström (alltid tillgänglig vid akuta ärenden)

Om ni har frågor kring skolan som är övergripande som till exempel organisation eller arbetssätt så är ni välkomna att höra av er till mig eller till biträdande rektor.

Löpande information mellan hem och skola
Alla arbetslag skickar ett veckobrev till samtliga vårdnadshavare i årskursen varje vecka. Hjälp oss att minska mängden mejl till lärarna genom att läsa brevet och notera viktig information och viktiga datum.

Jag skickar rektorsbrev en gång i månaden till samtliga vårdnadshavare. Brevet läggs också ut på hemsidan. Det kan hända att jag skickar så kallade Extra rektorsbrev, antingen till alla eller till en årskurs/basgrupp, och då är det viktig information som ni behöver vara noga med att ta del av.

Be gärna ert barn att logga in på Kunskapsporten och visa er barnets sida i vårt elevdokumentationssystem (EDS). Där kan man läsa de senaste bedömningarna och vad eleven behöver träna på i olika ämnen.

Skolans regel för mobilhantering
Vi har i dagarna haft en incident där elever blivit smygfilmade med en mobiltelfon, händelsen är polisanmäld. På förekommen anledning ber jag samtliga vårdnadshavare att prata med era barn om skolans regler för mobiler. Mobilen ska utan undantag lämnas in till handledaren varje morgon. Mobilerna förvaras under dagen i låsta utrymmen. Eleverna får tillbaka sin mobil på återsamlingen på eftermiddagen. Om en elev har anledning att ha sin mobil under skoldagen tar rektor beslut om detta i samråd med elevhälsoteamet och vårdnadshavare.

Allergier
Vi ber er påminna era barn om att vi inte ska ha med parfym eller nötter i skolan på grund av allergier bland elever och personal.

För information kring personal och kalendarium så gå in på kunskapsskolan.se/ystad.

Ha en bra september!

Eva Borgström
Rektor
eva.borgstrom@kunskapsskolan.se
0733-173455

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.