Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

Ystad den 15 november 2021

Vi fick en fin fredag och en bra helg trots att höstmörkret sänkt sig över oss. Kom gärna hit och sitt med en stund om ni vill – den energi som barnen ger är nästan livsnödvändig!

Novemberrusk och arbetsflit
En vecka har förflutit sedan höstlovet och arbetet är i full gång i skolan. Bland annat startar de muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik för årskurs 6 och årskurs 9 denna vecka och pågår till och med vecka 48. Resultaten meddelas i samband med de övriga resultaten i vår. Efter jul kommer planeringen för vårens nationella prov i gång. Det är en prövning för oss alla att få till organisationen så att det flyter på så smidigt som det bara kan. Vi återkommer i slutet av januari med mer information.

Betygsprognosen för terminen blev klar strax innan lovet och sedan dess har handledarna meddela nuläget till eleverna på deras personliga handledningssamtal. Om ni har frågor kontaktar ni ert barns handledare i första hand. Om ni vill komma i kontakt med en specifik ämneslärare kan ni hitta deras mejladresser på kunskapsskolan.se/ystad.

Antagning till nästa läsår
Under november,december och januari håller vi informationsmöten för blivande årskurs 4 och årskurs 7. Det kan vara bra att veta att till hösten 2022 har vi 40 platser i årskurs 4 och 66 platser i årskurs 7. Det finns också några enstaka platser i blivande årskurs 5. Antagningsbeskeden kommer att skickas ut via mejl under slutet av januari. Hör gärna av er till koordinator Susanne om ni har frågor kring kö och antagning.

Frånvaro elever och medarbetare
Vi har under en tid varit drabbade av sjukdomar, både bland elever och medarbetare. Som väl är verkar det handla om vanliga förkylningar. I dagsläget har vi relativt gott om vikarier och täcker upp så gott det går.

Den 1 november kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för personer med symtom. Ni hittar de nya riktlinjerna via denna länk. Alla rekommendationer för att minska smittrisken i samhället finns här på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vi påminner om att sjukanmäla ert barn innan 08.00 via Skola24 varje dag. På vår hemsida står instruktioner om hur ni går tillväga. Ladda ner appen Skola24 eller anmäl på datorn. Det går även bra att ringa till Skola24 på telefonnummer 0515-86905.

En vädjan
Butikerna i närheten av regementsområdet har under hösten haft ökade problem med snattande skolungdomar. Vi arbetar med kartläggning av detta och återkommer till de vårdnadshavare som det berör. Prata gärna med era barn hemma om vad de gör på rasterna och hur de disponerar sin tid.

Lucia och skolavslutning
Luciadagen firar vi måndagen den 13 december med fika på morgonsamlingen. På grund av att vi inte visste tidigare på terminen hur det skulle bli med åtgärderna kring covid-19 så har vi inget Luciatåg i år. Jag anar dock att arbetslagen planerar något sorts extra firande.

Skolavslutningen är den 21 december. Arbetslagen återkommer med exakta tider i nästa veckas veckobrev.

Skolstart januari 2022
Under vecka 1 och 2 startar vi terminen med utvecklingssamtal och information om detta kommer från respektive handledare under december. Alla elever ska sedan vara på plats i skolan onsdagen den 12 januari. Årskurserna 4-6 startar 08.20 och årskurserna 7-9 startar 09.10. Vi har inga PH-samtal under vecka 2.

Som vanligt så är det bara att komma in eller ringa om ni har frågor eller något ni vill diskutera!

Vi önskar alla en ljusfylld november och mysig första advent!
Eva Borgström
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.