Ansök
Om oss
Eva Borgström Kunskapsskolan Ystad rektor

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Ystad

Rektor Eva Borgström berättar om händelser på skolan.

September 2022

Hösten har smugit sig in. Det märks på träden och i morgonluften, men annars har vi haft fina dagar i helgen. Skolgården är full av barn och ungdomar och bollarna går åt som smör i solsken.

Det blir ett lite längre rektorsbrev den här gången eftersom vi har många nya vårdnadshavare ombord som behöver information kring olika saker och ni andra får ta det som en vänlig påminnelse.

Läsårsstart
Det har gått någon vecka sedan skolstart och det är alltid en utmanande tid, för er vårdnadshavare, elever och oss medarbetare. För de flesta är det invant att komma tillbaka till skolan och allt flyter på som vanligt, men för nya elever och nya vårdnadshavare är det mycket nytt att vänja sig vid. Introduktionen har dock gått över förväntan och lugn råder på skolan. Trevliga och rara barn allesamman!

Schemat flyter på tack vare våra kreativa schemaläggare, Jennifer och Jonas. Det är en del arbete för elever och handledare i början av terminen med att få till de valbara workshopsen för årskurserna 7-9 och det är snart klart. Årskurs 6 har sedan terminsstarten provat på de tre olika moderna språken för att kunna göra ett bra val och nästa vecka drar det ordinarie schemat för ämnet igång. Det var inte helt lätt, men samtliga sexor har fått det språk de valde i första hand. Se veckobrevet från arbetslaget för mer information.

Värmen
Terminen startade med värmebölja och vi fick, som ni vet, korta ned de första skoldagarna för att orka. Värmen i båda byggnaderna var synnerligen överväldigande. Husens tjocka väggar håller värmen stången några dagar vid en värmebölja, men när den väl kommer in så är det svårt att få ut den. Vårt ventilationssystem tar in luft under natten för att kyla skolan, men eftersom vi hade flera tropiska nätter under skolstartsveckan så hjälpte inte det. Nu är ordningen återställd och temperaturerna normala inomhus igen.

Exkursioner
Under fredagen vecka 34 och hela förra veckan så har årskurserna i tur och ordning besökt Gydarp, en lägergård i Snogeholms strövområde. De har bland annat haft orientering, friluftsliv, samarbetsövningar, ätit gott och gjort en exkursion i biologi. Jag måste berömma både elever och medarbetare - exemplariska elever, roliga och lärorika aktiviteter och bra organiserat. Härligt att höra eleverna prata om det!

Jag riktar också ett stort tack till er vårdnadshavare i årskurs 7-9 som hade möjlighet att skjutsa och hämta. Tack!

Brandövning och elsparkcyklar
Vecka 34 genomförde vi årets första brandövning. Allting flöt på snabbt och säkert - duktiga och lugna barn. Dock fick vi efteråt en tillsägelse om att elsparkcyklar inte ska stå inomhus. De är, på grund av sitt batteri, en brandrisk. Jag måste därför be er vårdnadshavare att skaffa lås till era barns elsparkcyklar så de kan låsas fast i cykelställen utomhus. Tack för hjälpen!

Förändrad mobilpolicy
Den 1 augusti i år trädde en ny lag i kraft som avser hantering av störande föremål i skolan. Tidigare har störande föremål (läs mobiler) fått omhändertas när de är störande, men nu får man omhänderta föremålen i förebyggande syfte. Vi har sedan våren 2019 valt att samla in elevernas mobiltelefoner varje dag i trygghetssyfte, så på så sätt ändrar vi ingenting. Det nya är att om mobiltelefonen inte lämnas in så kan skolan vidta disciplinära åtgärder.

Läs mer i skolans mobilpolicy. Den är bifogad i mejlet med det här brevet.

Samråd
Enligt Skollagen ska skolan verka för samarbete mellan hem och skola. För den samverkan används termen Samråd (tidigare Föräldraråd). Mötena ger mig mycket som rektor – det är ett tillfälle att stanna upp och reflektera över vårt arbete, tillsammans med initierade föräldrar. Det är också ett tillfälle att ta tempen på verksamheten.

Det finns representanter från de flesta basgrupper i Samrådet redan, men styrkan är inte fulltalig. Det är viktigt att varje basgrupp är representerad för att vi ska få full utväxling på mötena. Respektive handledare kommer att höra av sig så ni kan anmäla ert intresse.

Vi träffas under cirka en och en halvtimme åt gången två gånger under hösten och tre gånger under våren. Medarbetare från de olika arbetslagen medverkar. Så fort representanterna är utsedda så kallar jag till möte.

Välkomna!

Kommunikation
För er som är nya vårdnadshavare på skolan kan det vara bra att veta vilka kommunikationsvägar vi använder oss av i samarbetet mellan hem och skola. Det är säkert nyttigt med en påminnelse för er andra också.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare varje dag i Skola24 när ett barn är frånvarande. Skolan noterar i Skola 24 när en elev inte är närvarande och då skickas ett sms till vårdnadshavares telefon med automatik. Läs smset noga eftersom det är olika sms för olika sorters frånvaro.

Vad det gäller frågor kring era barns skolgång ska ni alltid vända er till ert barns handledare. Man använder med fördel mejlen eftersom våra medarbetare ständigt är ute i verksamheten under elevtid. Handledarna arbetar 08.00-16.30 måndag-torsdag (med reservationer för personliga scheman) och 08.00-14.00 på fredagar.

Om ärendet är akut använder man något följande telefonnummer:

08-506 914 51 Receptionen (07.30-16.00)

0733-17 34 48 Koordinator Susanne Stålhammar (07.30-16.00)

0733-62 16 81 Biträdande rektor Jonas Thornberg (07.30-16.00)

0733-17 34 55 Rektor Eva Borgström (alltid tillgänglig vid akuta ärenden)

Om ni har frågor kring skolan som är övergripande som till exempel organisation eller arbetssätt så är ni välkomna att höra av er till mig eller biträdande rektor.

Löpande information mellan hem och skola
Alla arbetslag skickar ett veckobrev till samtliga vårdnadshavare i årskursen varje vecka. Hjälp oss att minska mängden mejl till lärarna genom att läsa brevet noga och notera viktig information och viktiga datum.

Jag skickar rektorsbrev en gång i månaden till samtliga vårdnadshavare. Brevet läggs också ut på hemsidan. Det kan hända att jag skickar så kallade Extra rektorsbrev, antingen till alla eller till en årskurs, och då är det viktig information som ni behöver vara noga med att ta del av.

Be gärna ert barn att logga in på Kunskapsporten och visa er barnets sida i vårt elevdokumentationssystem (EDS). Där kan man läsa de senaste bedömningarna och vad eleven behöver träna på i olika ämnen.

Allergier
Vi har flera synnerligen allvarliga nötallergier på skolan. Vi ber er därför att påminna era barn om att man under inga omständigheter får ha med nötter eller något med nötter i till skolan. Det är också bra om man är sparsam med parfym.

Det här blev ett brev fullt av information och jag hoppas att ni orkade ända hit. Ha en fantastisk september, njut av sensommarvädret och färgerna i naturen.

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar!

Eva Borgström
Rektor
Mejl: eva.borgstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.