Ansök
Om oss

Delar ur personalen på Kunskapsskolan Linköping

Pennor

Vår unika pedagogik ger elever och lärare som trivs och utvecklas

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför utgår vår pedagogik från varje individ. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Vår pedagogiska modell består av tre grundpelare med flera olika byggstenar, som tillsammans formar en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Med en individanpassad utbildning hjälper vi våra elever att ta till sig kunskap och utveckla framtidsförmågor utifrån sina förutsättningar.

Hur vi arbetar

VÅR PEDAGOGIK

Pedagogik

Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter dig som elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Vi utgår alltid från varje elevs förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar på din utveckling. Allt för att du ska utveckla kunskap och förmågor som behövs för att vara med och forma framtiden.

Lektioner

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap

Läromedel

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor. För att underlätta för dig har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten som du kan nå överallt där du har tillgång till internet. Här finns allt kurs- och stegmaterial och tydliga mål för vad som krävs i varje del. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel. På Kunskapsporten finns också uppslagsverk, studietips, filmer, interaktiva övningar, dagsfärska nyheter med mera. Du kan också via Kunskapsporten nå EDS, vårt elevdokumentationssystem. Där kan du följa din utveckling och dina mål. Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor utifrån dina förutsättningar och ambitioner.

Label


Ämnesupplägg

Hos oss läser du alla ämnen antingen i steg eller kurser

Klass

Alla elever är med i en basgrupp som fungerar som en mindre klass

Label


Undervisning

Undervisning

Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter dig som elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Vi utgår alltid från varje elevs förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar på din utveckling. Allt för att du ska utveckla kunskap och förmågor som behövs för att vara med och forma framtiden.

Lektioner

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap

Läromedel

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor. För att underlätta för dig har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten som du kan nå överallt där du har tillgång till internet. Här finns allt kurs- och stegmaterial och tydliga mål för vad som krävs i varje del. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel. På Kunskapsporten finns också uppslagsverk, studietips, filmer, interaktiva övningar, dagsfärska nyheter med mera. Du kan också via Kunskapsporten nå EDS, vårt elevdokumentationssystem. Där kan du följa din utveckling och dina mål. Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor utifrån dina förutsättningar och ambitioner.

Label


VÅR PEDAGOGIK

Vår skolmiljö

Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Alla våra skolor är därför utformade för att skapa en kreativ och trygg studiemiljö. Våra lärare finns alltid i skolans lokaler, vilket gör att ni får en nära relation.

Öppenhet

Alla våra lektioner är lärarledda och har olika namn beroende på lektionstyp.

test

test

Värderingar

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor. För att underlätta för dig har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten som du kan nå överallt där du har tillgång till internet. Här finns allt kurs- och stegmaterial och tydliga mål för vad som krävs i varje del. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel. På Kunskapsporten finns också uppslagsverk, studietips, filmer, interaktiva övningar, dagsfärska nyheter med mera. Du kan också via Kunskapsporten nå EDS, vårt elevdokumentationssystem. Där kan du följa din utveckling och dina mål. Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor utifrån dina förutsättningar och ambitioner.

Label


Lokaler

Hos oss läser du alla ämnen antingen i steg eller kurser

Label


VÅR PEDAGOGIK

Pedagogik

Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter dig som elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Vi utgår alltid från varje elevs förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar på din utveckling. Allt för att du ska utveckla kunskap och förmågor som behövs för att vara med och forma framtiden.

Lektioner

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap

Läromedel

Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor. För att underlätta för dig har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten som du kan nå överallt där du har tillgång till internet. Här finns allt kurs- och stegmaterial och tydliga mål för vad som krävs i varje del. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel. På Kunskapsporten finns också uppslagsverk, studietips, filmer, interaktiva övningar, dagsfärska nyheter med mera. Du kan också via Kunskapsporten nå EDS, vårt elevdokumentationssystem. Där kan du följa din utveckling och dina mål. Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor utifrån dina förutsättningar och ambitioner.

Label


Ämnesupplägg

Hos oss läser du alla ämnen antingen i steg eller kurser

Klass

Alla elever är med i en basgrupp som fungerar som en mindre klass

test

Label


Klassrum

Alla elever är med i en basgrupp som fungerar som en mindre klass

test

test

Klass

Alla elever är med i en basgrupp som fungerar som en mindre klass

Label


Våra lärare är både engagerade och närvarande

Läs mer här

Samira, årskurs 9

”Det bästa med skolan är arbetsmiljön, här får man saker gjorda. Lärarna hjälper oss att prestera så bra vi kan. Alla är med i gruppen och ingen blir utanför.”

Albin, årskurs 6

“Jag hoppas att i fram­tiden bli en framstående forskare som kommer på någon stor upptäckt och typ vinna Nobelpriset. Min förebild är Stephen Hawking.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.