Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Gävle

Tillförordnad rektor Henrik Björkman berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej och välkomna till ett nytt spännade läsår!

Äntligen är det dags att starta upp ett nytt läsår på Kunskapsskolan i Gävle. Vi medarbetare  har jobbat i några veckor nu för att planera ett riktigt bra läsår. 

Jag heter Henrik Björkman och är ny rektor på skolan. Vår förre rektor Thomas har flyttat till en av våra skolor i Indien. Jag har jobbat på Kunskapsskolan i Gävle i 10 år och varit med sedan vi startade. På skolan har jag haft olika roller, senast som biträdande rektor och jag ser mycket fram emot detta läsår. På min fritid tycker jag om att umgås med min familj, vara ute i naturen och att träna.

Förändringar inför läsåret 2023/2024
Mycket känns igen men en hel del är lite nytt. Mot bakgrund av den analys vi gjorde av den senaste elev- och föräldraenkäten kommer vi att arbeta mer med Kunskapsskolans pedagogik och få med oss eleverna i arbetssättet. Vi kommer också fokusera  på att öka elevernas trygghet och trivsel. Vi kommer bland annat att skapa bättre rastverksamhet för alla elever och jobba mer med att eleverna får möjlighet att träna på att planera sin skolgång. För att öka tryggheten och trivseln kommer vi att se över organisationen en del bland annat  genom att införa kurs-/ och stegdagar för de äldre eleverna. Andra förändringar är att organisationen kring mellanstadiet och högstadiet kommer att bli tydligare.

Vi har haft relativt låg personalomsättning men har ändå anställt några nya medarbetare då några lärartjänster har gjorts om och någon har slutat. Den låga omsättningen skapar stor trygghet och bra förutsättningar för att jobba långsiktigt och med god kvalitet. Vi kommer i år att ha cirka 380 elever och 30 medarbetare.

Förra läsårets betygsresultat
Vi är stolta över våra betygsresultat från förra läsåret. Vi har aldrig har haft så många elever i årskurs 9 (87 %) som hade slutbetyg i samtliga ämnen. Meritvärdet var också bra med  242 meritpoäng i genomsnittet för niorna, vilket är ett av de högsta i Gävle kommun. Glädjande var också att avvikelserna mellan slutbetyg och resultat på de nationella proven var relativt låga.

10-årsjubileum
I år fyller vår skola 10 år! Något som vi kommer att fira i slutet av september där elever, vårdnadshavare, tidigare elever, tidigare vårdnadshavare och även allmänhet kommer att bjudas in. Håll utkik på vår hemsida och i olika utskick för mer information. Ni är alla välkomna! 

Samverkan mellan skolan och hemmet
Några viktiga tillfällen där vi väldigt gärna ser vårdnadshavare på skolan är vid utvecklingssamtal och mitterminssamtal då vi följer upp varje elevs målsättningar och trivsel på skolan. Vi vet att om vi samverkar på ett bra och positivt sätt mellan hem och skola kommer barnen och ungdomarna att må bra, trivas, lära sig mycket och därmed må ännu bättre. 

I vårt kalendarium, som ni hittar på skolans hemsida under “praktisk information”, finns läsårstider, hur man sjukanmäler sitt barn, ledighetsansökan med mera. Viktigt att tänka på för er nya vårdnadshavare är att vi inte använder Skola 24 utan har ett eget system. Information om hur detta fungerar kommer i veckobrev och på utvecklingssamtalen. Då får ni också mer information om hur ni kan följa ert barns lärande och utveckling genom att logga in på Kunskapsporten via vår föräldrainloggning. Viktiga länkar till detta har mejlats ut till samtliga vårdnadshavare.

Det är viktigt att vi hjälper eleverna att komma ihåg att vara aktsam och ta hand om skolans material. Detta gäller inte minst elevernas Chromebooks med tillhörande laddare. Dessa lånar eleverna av skolan och ska lämnas tillbaka oskadade när de slutar. I annat fall riskerar eleven att bli ersättningsskyldig. För elever i årskurs 6-9 som kan ta hem sina Chromebooks efter skoldagens slut är det viktigt att de laddar datorn hemma så att de kan jobba på skolan utan förhinder.

I första hand kommer ni att få information gällande ert barn av skolans arbetslag. De skickar varje vecka ut ett veckobrev med viktig information. Har du specifika frågor är du alltid välkommen att vända dig till ditt barns handledare.

Återigen, varmt välkomna till ett nytt spännande läsår!

Henrik Björkman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.