Ansök
Om oss
Pennor

Vår pedagogik gör att elever och lärare trivs och utvecklas

Vi vet att elever lär i olika takt. Därför utgår vår pedagogik från varje individ. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Vår pedagogiska modell består av flera olika byggstenar. Tillsammans formar de en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Med en individanpassad utbildning hjälper vi dig att ta till dig kunskap och utvecklas utifrån dina förutsättningar.

VÅR PEDAGOGIK

Undervisningen

Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter varje elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Genom en nära relation mellan dig och dina lärare utgår vi alltid från dina förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar på din utveckling. Allt för att du ska få de kunskaper och förmågor som du behöver.

Lektioner

Alla våra lektioner är lärarledda och har olika namn beroende på lektionstyp.
Vi har gjort så för att du ska veta vilken typ av undervisning du får och vad som förväntas av dig.

På en föreläsning introduceras du till exempel i en kurs eller ett ämne för att få övergripande förståelse för vad du ska lära dig. På ett kommunikationspass fördjupar du dina kunskaper genom diskussion och problemlösning i grupp.

Exempel på våra olika lektioner:

  • Föreläsning: Lektion där läraren föreläser inför en grupp elever.
  • Seminarium: Lektion där eleven förberett en specifik uppgift som diskuteras och analyseras djupare i en mindre grupp.
  • Workshop: Lektion som är kopplad till ett visst ämne där du kan arbeta med de uppgifter som du behöver för att nå dina studiemål och få hjälp av din ämneslärare.
  • Kommunikationspass: Lektion för kommunikativ aktivitet med problemlösning i grupp, muntlig genomgång och diskussion.

Läromedel

Kunskapsporten är vår digitala studieportal.
Den är navet i vår verksamhet även om vi också använder tryckta läromedel.

I Kunskapsporten finns tydliga mål och upplägg för våra steg och kurser samt förslag på hur du ska studera för att klara varje del av din utbildning. Här hittar du också fakta, uppslagsverk, studietips, praktiska övningar, dagsfärska nyheter och förklarande filmer.

Genom Kunskapsporten har både du och dina föräldrar en nära dialog med din lärare och får regelbundet aktuella resultat och förslag på hur du ska komma vidare. Där kan du alltid följa din utveckling och resultat för att se hur du ligger till i förhållande till dina mål.

Label


Ämnen i steg och kurser

Hos oss läser du alla ämnen i steg eller i kurser.

Ett steg är numrerat och markerar en kunskapsnivå i ett ämne. Steget har tydliga mål och uppgifter som du läser i den takt som passar dig. Matematik, engelska, svenska och moderna språk är alla uppdelade i steg. Övriga ämnen läser du i ämnesövergripande kurser med olika teman.

Vi har tre olika typer av temakurser. I årskurs 4-5 heter kurserna Människa, Tid och Omvärld och i årskurs 6-9 Jag, Trådkurs och Världen. Alla våra kurser är uppbyggda kring en gemensam tematik och flera olika ämnen ingår i varje kurs. Jag-kursen handlar till exempel om global hälsa och eleverna läser geografi, religion, samhällskunskap, biologi och kemi.

En kurs avslutas ofta med ett ämnesöverskridande uppdrag. Genom att väva ihop flera ämnen ökar din förståelse för hur saker hänger ihop.

När du möter olika undervisningsmetoder utvecklar dina framtidsförmågor och lärstrategier, samtidigt som du ständigt reflekterar över ditt lärande.

Klass

Som elev hos oss ingår du i en klass som vi kallar för basgrupp.

Varje morgon och eftermiddag samlas din basgrupp för att inleda och avsluta skoldagen. Däremellan arbetar du i olika grupper som varierar i storlek och sammansättning beroende på ämne och dina individuella mål.

Label


VÅR PEDAGOGIK

Handledning

Varje vecka har du enskilda coachande samtal med din handledare, där ni planerar din tid och dina studier. Tillsammans gör ni upp en studieplan med kunskaps- och betygsmål som du arbetar mot. Målen följs upp regelbundet och din handledare coachar dig i hur du ska ska komma vidare i ditt skolarbete.

Lärarens roll

Du och din handledare kommer att lära känna varandra väl.

Under de individuella handledningssamtalen får du hjälp att planera och välja strategier för hur du lär dig bäst.

Målsättning

Tillsammans med din handledare sätter du upp dina kunskaps- och betygsmål.

Målen för dina studier följs upp varje vecka och du får hjälp och stöd att nå dem. Under din tid hos oss kommer de att förändras i takt med att du kommer längre i din utveckling.

Label


Personligt schema

Tillsammans med din handledare får du vara med och utforma ditt schema. Detta hjälper dig att lära dig att planera din tid och prioritera olika delar av ditt skolarbete utifrån vad du behöver jobba med.

Schemat för du in i din loggbok och följer vecka för vecka.

Veckosamtal

Hos oss träffar du din handledare i ett enskilt samtal varje vecka.
Handledaren har en nära dialog med dina ämneslärare för att du och dina föräldrar ska vara trygga med att du följer din plan och når dina mål.

Label


VÅR PEDAGOGIK

Vår skolmiljö

Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Alla våra skolor är därför utformade för att skapa en kreativ och trygg studiemiljö. Våra lärare finns alltid i skolans lokaler, vilket gör att ni får en nära relation.

Öppenhet

Alla våra skolor har öppna och ljusa lokaler.
I en kreativ och studiefokuserad skolmiljö, där varje elev får vara sig själv, skapar vi en skola där du trivs och utvecklas.

Värderingar

Våra värderingar genomsyrar våra lokaler.
En Kunskapsskola är byggd för att du ska känna dig trygg och inspirerad och lära dig så mycket som möjligt.

Label


Lokaler

Våra klassrum ser olika ut beroende på typen av undervisning de används till.

I en arena lyssnar du till exempel på föreläsningar och deltar i större samlingar. I ett basgruppsrum finns det plats för både grupparbete och undervisning i en mindre grupp. En workshop är ett rum där det alltid finns lärare som hjälper dig med en aktuell uppgift i ett ämne.

Många av våra skolor har dessutom rum där du kan studera på egen hand och våra lärare finns alltid närvarande runt om i skolans lokaler.

Label


Oscar, årskurs 7

”Jag tycker om de personliga handledningssamtalen som vi har varje vecka. Där får man hjälp och stöd och en nära relation med sin lärare.”

Emma, årskurs 7

”Under undervisningspasset workshop lär vi oss att ta ansvar och arbetar med det vi behöver. Vi träffar olika lärare och elever i flera årskurser. Det är jättebra.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.