Ansök
Om oss
Pennor

Vår undervisning

Kunskapsskolans pedagogiska modell består av flera byggstenar som tillsammans hjälper varje elev att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och mål. Vi tror att kombinationen av en individanpassad utbildning, goda ämneskunskaper och utvecklade förmågor är nyckeln till att lyckas med sina studier.

En pedagogik som får eleverna att trivas och utvecklas

På Kunskapsskolan följer vi samma läroplan som andra skolor, men eftersom varje elev står i centrum fungerar vår pedagogik annorlunda. Här hjälper dina lärare dig att planera och sätta personliga mål för studierna. Vi har höga förväntningar på dig och din utveckling på samma gång som du alltid får stöd för att komma vidare.

Vår pedagogik gör att vi kan organisera skoldagen så att den utmanar och stimulerar dig. Tillsammans med din handledare får du vara med och utforma ditt schema och prioritera delar av skolarbetet. Du tillhör en klass, som vi kallar för basgrupp, och varje dag samlas din basgrupp för att starta och avsluta dagen. Däremellan arbetar du i olika grupper beroende på ämne och dina individuella mål.

Alla lektioner är lärarledda och har olika namn och betydelse beroende på vad som förväntas av dig. På en föreläsning introduceras du i en kurs eller ett ämne och under ett kommunikationspass fördjupar du dina kunskaper genom diskussion och problemlösning i grupp. Ett seminarium är en lektion där du har förberett en uppgift för diskussion och analys i en mindre grupp. Går du på en workshop får du hjälp av en ämneslärare att lösa ett problem eller arbeta vidare med något du ska utveckla.

Ämnen i steg och kurser med teman

Hos oss är skolämnena uppdelade i steg eller kurser. Matematik, engelska, svenska och moderna språk läser du i steg. Alla steg har tydliga mål och arbetsuppgifter som du löser i den takt du och din handledare har bestämt tillsammans.

Övriga ämnen läser du i ämnesövergripande kurser med olika teman. Genom att väva ihop flera ämnen ökar din förståelse för hur saker hänger ihop och när du möter olika undervisningsmetoder utvecklas dina förmågor och lärstrategier, samtidigt som du reflekterar över ditt lärande.

Kunskapsporten och andra läromedel

Kunskapsporten är Kunskapsskolans digitala studieportal. Den fyller en viktig funktion i vår undervisning tillsammans med böcker och andra tryckta läromedel. På Kunskapsporten finns allt som rör vår undervisning. Här hittar du studiemål och upplägg för våra steg och kurser samt förslag på hur du ska studera för att nå dina mål. Här finns också ämnesfakta, uppslagsverk, praktiska övningar, instruerande filmer och studietips.

På Kunskapsporten har både du och dina föräldrar möjlighet att följa din utveckling. Här får du regelbundet ta del av aktuella resultat och förslag på hur du ska komma vidare i förhållande till dina mål.

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Livet på Kunskapsskolan

Hör våra elever och lärare berätta om vardagen hos oss.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.