Ansök
Om oss

Frågor och svar

Har du frågor om Kunskapsskolan? Här hittar du information om det mesta som rör oss och vår verksamhet. Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna som vi brukar få. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@kunskapskolan.se

Den 1 november 2021 bytte Kunskapsskolan kösystem och vissa förändringar skedde då i köreglerna, förändringarna beskrivs under avsnittet kö och antagning. Precis som tidigare antas elever utifrån principen kring syskonförtur och ködatum.

Ansökan

Hur får jag hjälp om jag inte kan logga in i ert kösystem?

Kontakta den skola som ditt barn står i kö till via deras informationsmejl. Alla kontaktuppgifter till skolorna finns på kunskapsskolan.se.

Hur ansöker jag till Kunskapsskolan?

Du ansöker om en plats till Kunskapsskolan genom att ställa ditt barn i kö i vårt kösystem, som du når via vår hemsida. Ansökan lämnas med BankID och kösystemet hämtar person- och folkbokföringsuppgifter från Skatteverkets databas SPAR. Du behöver själv ange telefonnummer och mejladress. När detta är gjort skapas kontot och du får en bekräftelse och en verifieringslänk till den mejladress du angivit. När du verifierat ditt konto kan du skapa profiler för ditt/dina barn och lämna ansökan till våra skolor. Instruktioner finns i kösystemet. Behöver du hjälp med ansökan kan du antingen kontakta den skola du är intresserad av eller skriva till Kunskapsskolan centralt på adress elevadministration@kunskapsskolan.se.

Till vilka skolor kan jag ansöka?

Du kan ansöka till alla våra grundskolor genom att ställa ditt barn i kö i vårt kösystem. Ditt barn kan stå i kö till flera av Kunskapsskolans grundskolor samtidigt.

Undantag för detta är Kunskapsskolans resursskola som har en särskild antagningsprocess. Vänligen kontakta resursskolan direkt om du är intresserad.

Till vilka årskurser kan jag ansöka?

Du kan ställa ditt barn i kö till alla årskurser som erbjuds på skolan men från och med den 1 november 2021 kan ditt barn bara stå i kö till en årskurs per skola. Om ditt barn stått i kö till flera årskurser på samma Kunskapsskola i vårt tidigare kösystem får ditt barn en köplats i lägsta möjliga årskurs med bästa möjliga ködatum. Om ni sedan vill avvakta till en högre årskurs behåller barnet sitt ködatum inför antagningen kommande läsår.

Måste jag ansöka via Kunskapsskolans hemsida?

Ja, för att vi ska kunna placera dig i vår kö måste du ansöka via det ansökningsformulär som finns på vår hemsida. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss via elevadministration@kunskapsskolan.se.

Hur vet jag att ni har fått min ansökan?

När du har ställt ditt barn i kö till en av våra skolor får du en bekräftelse till den mejladress som du angivit i kösystemet.

Vilket datum blir mitt barns ködatum?

Ditt barns ködatum blir det datum då barnet ställs i kö till skolan via vårt kösystem. Om du ställt ditt barn i kö till flera av Kunskapsskolans grundskolor vid olika tidpunkter har ditt barn olika ködatum. Om ditt barn stått i kö till flera årskurser på samma Kunskapsskola i vårt gamla kösystem har ditt barn det första ködatumet kvar.

Min kommun tillämpar kommunalt skolval. Hur fungerar ansökningen då?

I de fall då kommunen har ett skolvalssystem så måste du ansöka både till Kunskapsskolan och kommunen. Kunskapsskolans antagning sker alltid utifrån syskonförtur och ködatum i vårt eget kösystem. När du tackat ja till din plats på Kunskapsskolan meddelar vi kommunen detta. Du bör dock själv meddela din nuvarande skola så snart som möjligt efter att du tagit beslut om att byta skola.

Kö och antagning

Till vilka årskurser tar Kunskapsskolan in nya elever?

Antagning sker alltid i skolans lägsta årskurs. De flesta skolor antar även elever i andra årskurser, kontakta gärna den skola du är intresserad av så kan de berätta mer om vilka årskurser de huvudsakligen antar till. Inför starten av en ny skola görs antagning till alla årskurser på skolan, utom årskurs 9.

Hur får jag hjälp om jag inte kan logga in i ert kösystem?

Kontakta den skola som ditt barn står i kö till via deras informationsmejl. Alla kontaktuppgifter till skolorna finns på kunskapsskolan.se.

Varför har ni bytt kösystem?

Kunskapsskolan bytte kösystem under hösten 2021 för att underlätta för vårdnadshavare och för att ha ett säkrare system. Genom inloggning med BankID blir processen Genom inloggning via BankId blir processen smidigare för vårdnadshavare och vi kan säkerställa att endast vårdnadshavare har tillgång till köinformationen. Själva antagningsprocessen kommer också bli enklare då allt sker digitalt.

Mitt barn stod i kö till Kunskapsskolan i ert gamla system, har något ändrats med mitt barns köplats?

I samband med bytet av kösystem flyttades samtliga köande till det nya systemet, med bibehållet ködatum. Köplatsen kan ha förändrats då vi delvis ändrade våra köregler. I vårt nuvarande system kan man enbart stå i kö till en årskurs per skola. Det innebär att de barn som stod i kö till flera årskurser på samma skola i det gamla kösystemet nu står i kö till den lägsta årskursen de tidigare stod i kö till och med det tidigaste ködatumet.

Vilket datum blir mitt barns ködatum?

Ködatum är det datum då ansökan registreras i kösystemet. Om du ställer ditt barn i kö till flera av Kunskapsskolans grundskolor vid olika tidpunkter blir det olika ködatum. Om ditt barn stått i kö till flera årskurser på samma Kunskapsskola i vårt gamla kösystem har ditt barn det tidigaste ködatumet kvar.

Om jag har flera barn som vill gå i Kunskapsskolan, måste jag då ställa alla i kö redan nu?

Ja, eftersom antagning görs utifrån både ködatum och syskonförtur är det alltid bra att ställa alla barn i kö så tidigt som möjligt. Syskonförtur förutsätter att ett av syskonen går i den aktuella skolan vid antagningstillfället. Om det barn som går på en Kunskapsskola slutar innan något syskon hinner antas, förlorar det senare syskonet sin förtursrätt och deltar då i antagningen enbart utifrån ködatum.

Vad är skillnaden på ködatum och köplats?

Ködatum är det datum då ansökan registreras i kösystemet. Detta datum förändras inte. Barnets köplats är den plats i kön som barnet har just nu baserad på ködatum. Den platsen kan förändras på grund av till exempel syskonförtur och årskursuppflyttning. Om du har frågor om ditt barns ködatum eller köplats är du välkommen att kontakta skolan som ditt barn står i kö till.

Vad händer med mitt barns köplats om vi inte blir erbjudna en plats till den årskurs barnet står i kö till?

Om ditt barn till exempel står i kö till årskurs 4 och ni inte blir erbjudna en plats så flyttas barnet automatiskt till kön för årskurs 5 nästa läsår och behåller sitt ködatum. Köplatsen kan förändras då andra barn som står i kö till årskurs 5 har ett bättre ködatum eller syskonförtur.

Vad händer om mitt barn inte kan erbjudas plats vid den första antagningen?

Elever som inte erbjuds plats i den första antagningen står kvar i kö och erbjuds plats om någon som fått ett erbjudande tackar nej. För att ditt barn ska stå kvar i kön behöver du svara på antagningsbeskedet, annars tas barnet bort ur kön.

De flesta skolor är klara med sin antagning i mars och tar sedan enbart in elever om de som redan antagits ångrar sig och tackar nej. I vissa fall pågår antagningen löpande under året när elever av olika anledningar väljer att sluta.

Vad händer med mitt barns köplats om vi tackar nej till ett erbjudande om plats?

Om ni väljer att tacka nej till en plats kan ni antingen välja att barnet står kvar i kö till nästa läsår och årskurs med samma ködatum eller att barnet tas bort ur kön.

Till exempel: Ditt barn står i kö till årskurs 4 och blir erbjuden en plats, ni väljer att tacka nej till platsen men vill att barnet står kvar i kö till Kunskapsskolan. Barnet behåller då sitt ködatum till årskurs 5 nästkommande läsår. Köplatsen kan förändras då andra barn som står i kö till årskurs 5 har ett bättre ködatum eller syskonförtur. Ni kan också välja att tacka nej och tas bort ur kön.

Vad händer om jag inte svarar på ett erbjudande om plats?

Om du inte svarar på ett erbjudande om plats tas ditt barn bort ur kön eftersom vi inte kan förutsätta att du fortsatt ger oss ditt samtycke för behandling av personuppgifter. Om inga andra aktiva köer finns knutna till samma konto kommer vi att radera samtliga personuppgifter gällande barn och kontohavare. Här kan du läsa mer.

Vilka antagningsprinciper gäller?

Vid antagningen till Kunskapsskolan tillämpas syskonförtur och ködatum som urvalsprinciper. (Skollagen 10 kap 36 §). För att ett barn ska kunna antas till en skola behöver båda vårdnadshavarna tacka ja till den erbjudna platsen. För ytterligare information, kontakta respektive skola.

Vad innebär syskonförtur?

Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på den aktuella skolan vid antagningstillfället. Preliminärt besked om syskonförtur lämnas när ansökan registreras men förturen förloras om det äldre syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

När görs antagningen till Kunskapsskolan?

Vi anpassar oss i de flesta fall till hur kommunens antagning går till, därför är det bra om du kontaktar den skola du är intresserad av för att veta exakt när antagningen påbörjas. Du som erbjuds plats ombeds att svara om du vill tacka ja till platsen inom ungefär en vecka.

För att ett barn ska kunna antas till en skola behöver båda vårdnadshavarna tacka ja till den erbjudna platsen. När svarsfristen för den första antagningen har gått ut påbörjas reservantagningen.

Vi har svarat på ett erbjudande om plats men har ångrat oss, hur gör vi nu?

Om ni har svarat på ett erbjudande om plats och har ångrat er ber vi er att kontakta skolans koordinator som kan hjälpa er.

Hur får jag information om mitt barns köplats och om antagningen?

All information om ditt barns köplats finns i vårt kösystem. Du får också autogenererade meddelanden via mejl när förändringar kring köplatsen görs, till exempel när du ställer ditt barn i kö eller när ditt barn blir erbjuden en plats på skolan.

Om skolan

För vilka årskurser finns Kunskapsskolan?

Kunskapsskolan bedriver skola för förskoleklass och årskurs 1-9, men det ser olika ut på olika skolor. Klicka därför gärna in på den aktuella skolan och se om vi har de årskurser du är intresserad av.

Vad skiljer Kunskapsskolan från andra skolor?

Alla elever är olika och lär på olika sätt. Därför arbetar Kunskapsskolan efter en pedagogik som är personligt utformad. Hos oss blir du sedd och kan vara dig själv. Samtidigt får du hjälp att utveckla strategier för hur du lär dig bäst. För att få stöttning i det dagliga skolarbetet har du dessutom varje vecka ett personligt handledningssamtal med din lärare. Där går ni tillsammans igenom vad du behöver jobba med och du utmanas för att nå dina mål.

För vem passar Kunskapsskolan?

Vi är en skola för alla och tror att alla kan lyckas med rätt förutsättningar. Därför är vår utbildning individanpassad. Tillsammans med din lärare får du hjälp att hitta de strategier som gör att du lär dig bäst.

Passar Kunskapsskolan barn som har svårare att hänga med i skolarbetet?

Ja, många av våra elever har valt oss av just det skälet. Hos oss får eleverna mycket stöd och coachning av sin lärare. Vi har också små klasser och varierade undervisningsgrupper så att varje elev kan jobba i sin egen takt.

Passar Kunskapsskolan barn som har höga ambitioner och är duktiga i skolan?

Ja, många av våra elever har valt oss av just det skälet. Hos oss finns möjligheterna att jobba i den takt och på den nivå som varje elev befinner sig. Vi lägger stor vikt vid att utmana de elever som ligger långt fram i skolarbetet.

Passar Kunskapsskolan elever som har svårt att ta eget ansvar?

Ja, man behöver inte vara bra på att ta eget ansvar för att börja på Kunskapsskolan. Att ta ansvar och planera sina studier är något man lär sig successivt, med mycket stöd och hjälp av sin handledare.

Har ni samma läroplan som andra skolor?

Ja, vi har samma läroplan som andra skolor. En fristående skola måste alltid följa läroplanerna och kursplanerna och sätta betyg enligt betygssystemet. Friskolor måste också genomföra nationella ämnesprov i vissa årskurser och ämnen, precis som kommunala skolor.

Vad menar ni med framtidsförmågor?

För att du ska kunna använda och förmedla dina kunskaper behöver du också vissa förmågor. Hos oss har vi valt att arbeta med sex olika framtidsförmågor som är särskilt viktiga i framtiden. Du arbetar med dem i den dagliga ämnesundervisningen och i den personliga handledningen. I ditt handledningssamtal gör du och din handledare strategier för vilka förmågor du ska träna på och arbeta med. I undervisningen gör du och dina kamrater gruppövningar som främjar samarbete, ledarskap och strategier för lärande.

Påverkas kvaliteten på Kunskapsskolan av att ni är en friskola som går med vinst?

Vi menar att kvaliteten påverkas till det bättre. Genom att vi är en friskola måste vi hålla mycket hög kvalitet för att eleverna ska vilja gå hos oss. För att vi ska kunna investera i verksamheten är det viktigt att gå med ett visst överskott, vi investerar i till exempel förbättrade lokaler och nya läromdel för våra elever.

Hur ser ert kösystem ut?

Kunskapsskolans antagning sker alltid utifrån syskonförtur och ködatum i vårt eget kösystem. När ni valt Kunskapsskolan meddelar vi kommunen detta. Du bör dock själv meddela din nuvarande skola så snart som möjligt efter att du tagit beslut om att byta skola.

När kan jag ställa mitt barn i kö hos er?

Eftersom antagning görs utifrån ködatum rekommenderar vi alltid att ställa ditt barn i kö så tidigt som möjligt.

Hur jobbar Kunskapsskolan med elevhälsa?

Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever. Enligt skollagen ska en elevhälsa finnas i grundskoleutbildningen och arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att eleven når sina utbildningsmål. Hos oss är elevhälsan central och ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete. På var och en av Kunskapsskolans skolor finns ett kompetent elevhälsoteam som stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Måste jag stå i både Kunskapsskolans och kommunens kö?

I de fall då kommunen har ett skolvalssystem så måste du ansöka både till Kunskapsskolan och till kommunen. Kunskapsskolans antagning sker alltid utifrån ködatum och syskonförtur i vårt eget kösystem. När du valt Kunskapsskolan så meddelar vi kommunen detta. Du bör dock själv meddela din nuvarande skola så snart som möjligt efter att du tagit beslut om att byta skola.

Kostar det något att gå på Kunskapsskolan?

Nej, det kostar inget att gå i skola hos oss. Vår verksamhet finansieras med kommunal skolpeng och vi är precis som kommunala skolor helt avgiftsfria.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.