Ansök
Om oss

Frågor och svar

Har du frågor om Kunskapsskolan? Här hittar du information om det mesta som rör oss och vår verksamhet. Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna som vi brukar få. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@kunskapskolan.se

Ansökan

Hur ansöker jag till Kunskapsskolan?

Genom att skapa ett konto och lämna din ansökan här på vår hemsida. Behöver du hjälp med ansökan kan du antingen kontakta skolan direkt eller mejla till elevadministration@kunskapsskolan.se 

Till vilka skolor kan jag ansöka?

Du kan ansöka till flera skolor och stå i flera köer samtidigt oavsett huvudman. Du kan också stå i kö till flera Kunskapsskolor och årskurser samtidigt.

Till vilka årskurser kan jag ansöka?

Du kan ställa ditt barn i kö till alla årskurser som erbjuds på skolan. Antagning sker alltid i skolans lägsta årskurs. I Borås kan du ställa ditt barn i kö redan till förskoleklass. I Borlänge, Enköping, Gävle, Jönköping, Katrineholm, Krokslätt, Landskrona, Linköping, Lund, Nyköping, Saltsjöbaden, Spånga, Trelleborg, Tumba, Täby, Uppsala, Varberg, Västerås och Ystad är den lägsta årskursen årskurs 4. På Uppsala Norra är det årskurs 7 som gäller och i övriga skolor årskurs 6. Vissa skolor antar även elever i andra årskurser, kontakta gärna den skola du är intresserad av så kan skolan berätta mer om vilka årskurser de huvudsakligen antar till. Inför starten av en ny skola görs antagning till alla årskurser på skolan, utom årskurs 9.

Måste jag ansöka via Kunskapsskolans hemsida?

Ja, för att vi ska kunna placera dig i vår kö måste du ansöka via det ansökningsformulär som finns på vår hemsida. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss via elevadministration@kunskapsskolan.se.

Hur vet jag att ni har fått min ansökan?

När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl på att vi har mottagit den.

Vilket datum blir mitt ködatum?

Ditt ködatum blir det datum då ansökan registreras i vårt kösystem (via formulär på hemsidan).

Min kommun tillämpar kommunalt skolval. Hur fungerar ansökningen då?

I de fall då kommunen har ett skolvalssystem så måste du ansöka både till Kunskapsskolan och kommunen. Kunskapsskolans antagning sker alltid utifrån syskonförtur och ködatum i vårt eget kösystem. När du tackat ja till din plats på Kunskapsskolan meddelar vi kommunen detta. Du bör dock själv meddela din nuvarande skola så snart som möjligt efter att du tagit beslut om att byta skola.

Kö och antagning

Till vilka årskurser antar Kunskapsskolan?

Du kan ställa ditt barn i kö till alla årskurser som erbjuds på skolan. Antagning sker alltid i skolans lägsta årskurs. I Borlänge, Enköping, Gävle, Jönköping, Katrineholm, Krokslätt, Landskrona, Linköping, Lund, Nyköping, Saltsjöbaden, Spånga, Trelleborg, Tumba, Täby, Uppsala, Varberg, Västerås och Ystad är detta årskurs 4. På Uppsala Norra är det årskurs 7 som gäller och i övriga skolor årskurs 6. Vissa skolor antar även elever i andra årskurser, kontakta gärna den skola du är intresserad av så kan de berätta mer om vilka årskurser de huvudsakligen antar till. Inför starten av en ny skola görs antagning till alla årskurser på skolan, utom årskurs 9.

Vilket är mitt ködatum?

Ditt ködatum blir det datum då ansökan registreras i vårt kösystem (via formulär på hemsidan). Om du under antagningsperioden väljer att tacka nej till erbjuden plats, men vill stå kvar i kö för ev. reservantagning, får du nytt ködatum när ditt svar registreras hos oss.

Vad händer om jag inte svarar på antagningsbeskedet?

När du ställer ditt barn i kö hos oss ger du oss samtidigt ett samtycke för att få behandla dina och ditt barns personuppgifter. När vi inte får svar på ett antagningsbesked kan vi inte förutsätta att du fortsatt ger oss detta samtycke. Detta innebär att vi kommer att ta bort eleven ur kön. Om inga andra aktiva köer finns knutna till samma konto kommer vi att radera samtliga uppgifter gällande elev och kontohavare i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6.1 a.

Vilka antagningsprinciper gäller?

Vid antagningen till Kunskapsskolan tillämpas syskonförtur och ködatum som urvalsprinciper. (Skollagen 10 kap 36 §). Kunskapsskolans ambition är dessutom att avsätta upp till fem procent av elevplatserna per skola till nyanlända elever som varit bosatta i Sverige kortare tid än fyra år före starten av det aktuella läsåret. Detta enligt Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor. För ytterligare information om det här, kontakta respektive skola.

Vad innebär syskonförtur?

Att Kunskapsskolan tillämpar syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på den aktuella skolan vid antagningstillfället. Ansökan måste dock lämnas för varje barn i vanlig ordning. Preliminärt besked om syskonförtur lämnas när ansökan registreras - dock kan detta komma att ändras om det äldre syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

Om jag har flera barn som vill gå i Kunskapsskolan, måste jag då ställa alla i kö redan nu?

Ja, eftersom antagning görs utifrån både ködatum och syskonförtur är det alltid bra att ställa alla barn i kö så tidigt som möjligt. Syskonförtur förutsätter att ett av syskonen går i den aktuella skolan vid antagningstillfället. Om det barn som går på en Kunskapsskola slutar innan något syskon hinner antas, förlorar det senare syskonet sin förtursrätt och deltar då i antagningen enbart utifrån ködatum.

När görs antagningen till Kunskapsskolan?

Vi anpassar oss i de flesta fall till hur kommunens antagning går till, därför är det bra om du kontaktar den skola du är intresserad av för att veta exakt när antagningen påbörjas. Antagningsbesked skickas ut i december-mars beroende på kommunens process. Du som erbjuds plats ombeds att svara om du vill tacka ja till platsen inom cirka tio dagar. Antagningsbeskedet måste undertecknas av båda vårdnadshavarna för att vara giltigt. När svarsfristen för den första antagningen har gått ut påbörjas reservantagningen.

Vad händer om jag inte kan erbjudas plats vid den första antagningen?

Elever som efter den första antagningen hamnar på reservplats står kvar i kön och erbjuds plats i den mån som redan antagna tackar nej till sina platser. Alla köer "flyttas med åren" och du står kvar i kön så länge du önskar eller tills du blir erbjuden en plats.

Hur och när görs antagning av reserver?

Reservantagningarna påbörjas omedelbart efter det att vi fått in svaren från den första antagningen. Dessutom sker reservantagningar löpande under året i mån av plats. Samtliga reservantagningar görs i första hand efter syskonförtur och i andra hand efter ködatum.

Kan jag få veta vilket nummer mitt barn har i kön?

Om du har lämnat en eller flera ansökningar har du möjlighet att logga in i kösystemet och se vilket nummer ditt barn har i kön. Där kan du även uppdatera dina adressuppgifter etc. Du har också möjlighet att få ta del av löpande information som skolan skickar ut, via den mejladress du angivit vid ansökan. Du som inte redan har fått inloggningsuppgifter kan kontakta koordinatorn på den skola du sökt till och få tillgång till inloggning i kösystemet. Du hittar kontaktuppgifterna till skolornas koordinatorer här på vår hemsida. Välj rätt skola och gå sedan in på respektive skolas medarbetarsida för att komma rätt.

Hur vet jag att det undertecknade antagningsbeskedet som jag skickat in har registrerats?

När det undertecknade antagningsbeskedet har kommit in registreras ditt barn som antaget och en bekräftelse på detta skickas via mejl om du har lämnat en mejladress i samband med din ansökan. Du kan också logga in i kösystemet. Där ser du status på de ansökningar som du har lämnat. Du som inte redan har fått inloggningsuppgifter kan kontakta koordinatorn på den skola du sökt till och få tillgång till inloggning i kösystemet. Du hittar kontaktuppgifter här på vår hemsida. Välj rätt skola och gå sedan in på respektive skolas medarbetarsida för att komma rätt.

Om skolan

För vilka årskurser finns Kunskapsskolan?

Vi finns för elever i årskurs 4-9, men det ser lite olika ut på olika skolor. Klicka därför gärna in på den aktuella skolan och se om vi har de årskurser du är intresserad av.

Vad skiljer Kunskapsskolan från andra skolor?

Vi vet att vi lär i olika takt. Därför utgår vår pedagogik från varje elev. Hos oss blir du sedd och kan vara dig själv. Samtidigt får du hjälp att utveckla strategier för hur du lär dig bäst. För att få stöttning i det dagliga skolarbetet har du dessutom varje vecka ett personligt handledningssamtal med din lärare. Där går ni tillsammans igenom vad du behöver jobba med och du utmanas för att nå dina mål.

För vem passar Kunskapsskolan?

Vi är en skola för alla och tror att alla kan lyckas med rätt förutsättningar. Därför är vår utbildning individanpassad. Tillsammans med din lärare får du hjälp att hitta de strategier som gör att du lär dig bäst.

Passar Kunskapsskolan barn som har svårare att hänga med i skolarbetet?

Ja, många av våra elever har valt oss av just det skälet. Hos oss får eleverna mycket stöd och coachning av sin lärare. Vi har också små klasser och varierade undervisningsgrupper så att varje elev kan jobba i sin egen takt.

Passar Kunskapsskolan barn som har höga ambitioner och är duktiga i skolan?

Ja, många av våra elever har valt oss av just det skälet. Hos oss finns möjligheterna att jobba i den takt och på den nivå som varje elev befinner sig. Vi lägger stor vikt vid att utmana de elever som ligger långt fram i skolarbetet.

Passar Kunskapsskolan elever som har svårt att ta eget ansvar?

Ja, man behöver inte vara bra på att ta eget ansvar för att börja på Kunskapsskolan. Att ta ansvar och planera sina studier är något man lär sig successivt, med mycket stöd och hjälp av sin handledare.

Har ni samma läroplan som andra skolor?

Ja, vi har samma läroplan som andra skolor. En fristående skola måste alltid följa läroplanerna och kursplanerna och sätta betyg enligt betygssystemet. Friskolor måste också genomföra nationella ämnesprov i vissa årskurser och ämnen, precis som kommunala skolor.

Vad menar ni med framtidsförmågor?

För att du ska kunna använda och förmedla dina kunskaper behöver du också vissa förmågor. Hos oss har vi valt att arbeta med sex olika framtidsförmågor som är särskilt viktiga i framtiden. Du arbetar med dem i den dagliga ämnesundervisningen och i den personliga handledningen. I ditt handledningssamtal gör du och din handledare strategier för vilka förmågor du ska träna på och arbeta med. I undervisningen gör du och dina kamrater gruppövningar som främjar samarbete, ledarskap och strategier för lärande.

Påverkas kvaliteten på Kunskapsskolan av att ni är en friskola som går med vinst?

Vi menar att kvaliteten påverkas till det bättre. Genom att vi är en friskola måste vi hålla mycket hög kvalitet för att eleverna ska vilja gå hos oss. Vi ägs av grundaren Peje Emilsson med familj. De är långsiktiga ägare, som hittills aldrig har tagit ut vinst, utan återinvesterat allt i att göra skolan bättre.

Hur ser ert kösystem ut?

Kunskapsskolans antagning sker alltid utifrån syskonförtur och ködatum i vårt eget kösystem. När ni valt Kunskapsskolan meddelar vi kommunen detta. Du bör dock själv meddela din nuvarande skola så snart som möjligt efter att du tagit beslut om att byta skola.

När kan jag ställa mitt barn i kö hos er?

Eftersom antagning görs utifrån ködatum rekommenderar vi alltid att ställa ditt barn i kö så tidigt som möjligt.

Hur jobbar Kunskapsskolan med elevhälsa?

Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever. Enligt skollagen ska en elevhälsa finnas i grundskoleutbildningen och arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att eleven når sina utbildningsmål. Hos oss är elevhälsan central och ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete. På var och en av Kunskapsskolans skolor finns ett kompetent elevhälsoteam som stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Måste jag stå i både Kunskapsskolans och kommunens kö?

I de fall då kommunen har ett skolvalssystem så måste du ansöka både till Kunskapsskolan och till kommunen. Kunskapsskolans antagning sker alltid utifrån ködatum och syskonförtur i vårt eget kösystem. När du valt Kunskapsskolan så meddelar vi kommunen detta. Du bör dock själv meddela din nuvarande skola så snart som möjligt efter att du tagit beslut om att byta skola.

Kostar det något att gå på Kunskapsskolan?

Nej, det kostar inget att gå i skola hos oss. Vår verksamhet finansieras med kommunal skolpeng och vi är precis som kommunala skolor helt avgiftsfria.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.