Ansök
Om oss

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon på Kunskapsskolan? På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till vårt huvudkontor.

Vill du istället komma i kontakt med någon på våra skolor hittar du kontaktuppgifter på medarbetarsidorna under respektive skola.

Huvudkontoret


Kunskapsskolan i Sverige AB

Box 11205, 100 61 Stockholm
Organisationsnummer 556566-1815
Telefon: 08-506 910 00

Besöksadress
Medborgarplatsen 4, Stockholm

Faktureringsadress


Kunskapsskolan i Sverige AB
Box 11205 , 100 61 Stockholm
Er ref: (tresiffrig referenskod)

Vi tar emot e-fakturor via Peppol, identifierare 0007:5565661815, som PDF via mail till faktura@kunskapsskolan.se och via post.

Vid frågor kontakta: ekonomi@kunskapsskolan.se

Rutiner för klagomålshantering


Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Återkallelse av samtycke – bild och video


Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att vara med på bild eller video.

Gå till formulär för att återkalla samtycke

Visselblåsning


Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ska det finnas möjlighet för anställda och personer med motsvarande insyn i verksamheten att anonymt slå larm.

Läs mer här.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.