Ansök
Om oss

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon på Kunskapsskolan? På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till vårt huvudkontor.

Vill du istället komma i kontakt med någon på våra skolor hittar du kontaktuppgifter på medarbetarsidorna under respektive skola.

Huvudkontoret

Kunskapsskolan i Sverige AB
Box 11205, 100 61 Stockholm
Organisationsnummer 556566-1815
Telefon: 08-506 910 00

Besöksadress
Medborgarplatsen 4, Stockholm

Faktureringsadress

Kunskapsskolan i Sverige AB
Box 11205 , 100 61 Stockholm
Er ref: (tresiffrig referenskod)

Vi tar emot e-fakturor via Peppol, identifierare 0007:5565661815, som PDF via mail till faktura@kunskapsskolan.se och via post.

Vid frågor kontakta: ekonomi@kunskapsskolan.se

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Återkallelse av samtycke – bild och video

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att vara med på bild eller video.

Visselblåsning

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ska det finnas möjlighet för anställda och personer med motsvarande insyn i verksamheten att anonymt slå larm.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.