Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Gävle

Tillförordnad rektor Henrik Björkman berättar om händelser på skolan.

September 2023

Hej !

Nu har vi kommit igång med ordinarie undervisning och alla ämnen som eleverna har undervisning i denna termin har startat. Stämningen är god på skolan, det är lugnt och trevligt, vilket många som besöker skolan också påpekar. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska komma till rätta och få en god studiero, det är ett arbete som aldrig tar slut i skolans värld. All rekrytering av personal är också klar och bemanningen är fulltalig, vilket känns jättebra. Vi har verkligen fått ihop ett starkt gäng pedagoger som är ambitiösa och jobbar hårt.

Schemat
Till detta läsår har hela Kunskapsskolan gått över till ett nytt schemaprogram och alla skolor använder sig nu av digital bokning av workshop via elevens loggbok. Förra läsåret var vår skola i Gävle en av nio pilotskolor som testade det nya systemet med bokningsbara workshops i kombination med ett nytt närvarosystem, något som övriga 21 skolor nu gått in i. Det fungerade på det stora hela riktigt bra och har gjort att vi i Gävle varit väl förberedda på de ytterligare förändringar som nu kommit. Vi har dock stött på en del mindre problem så här i uppstarten. Det arbetas intensivt med detta på Kunskapsskolans huvudkontor och jag tror att vi inom kort har löst de flesta av de aktuella problemen. Registrering av anmäld och oanmäld frånvaro verkar dock fortfarande fungera mycket bra.

På gång på skolan
Förutom den ordinarie verksamheten har vi även en fot i aktuell skolforskning. Två av våra lärare ingår i ett forskningsprojekt som drivs av STLS (Stockholm teacher learning studies) som drivs av Stockholms universitet. Forskningen som är unik och just nu håller på att planeras är hur man kan jobba med klimatfrågan på ett ämnesövergripande sätt. Spännande att se vad detta kan leda till för vår skola! Vidare när det gäller forskning så har våra elever i årskurs 9, tillsammans med våra NO-lärare, deltagit i ett projekt via Nobelmuséet där de undersökt hur tången mår i Östersjön. Resultaten av denna forskning publiceras senare i höst.

Vi jobbar också med att bli en skola med Grön flagg vilket innebär att vi under detta läsår gör en plan för ett hållbarhetsprojekt inom miljö som vi genomför och utvärderar. Det är engagerade lärare och duktiga elever i vårt hållbarhetsråd som planerar för detta.

En annan engagerad elevgrupp är vårt elevråd. Nu håller vår elevcafeteria på högstadiet att ta form där eleverna ska kunna låna spel, köpa lättare mellanmål och få en bra rastverksamhet. Cafeterian drivs av elever med stöd av vår elevcoach. På mellanstadiet håller elevrådet också på att organisera upp rasterna lite mer. Allt för att få en trevligare och gemytligare skoldag.

Platser kvar
I skrivande stund har vi några platser kvar i årskurs 6 och 7. Så sprid gärna detta till bekanta som funderar på att byta till vår skola. Via hemsidan, kunskapsskolan.se, ser man hur man går tillväga.

Kunskapsskolans koncept
Jag har nu träffat alla årskurser där jag visat och berättat om vårt koncept som vi jobbar efter. Att eleverna lär sig konceptet och hur de kan använda det på bästa sätt gör att de, tillsammans med sin handledare och ämneslärare, kan forma sin personligt utformade utbildning. Det innebär att de, förutom djupa och breda ämneskunskaper, även lär sig hur de lär sig på bästa sätt.

För att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg i vårt koncept och kunna stötta ditt barn när det gäller skolan vill jag slå ett slag för Kunskapsskolans introduktionsutbildning för vårdnadshavare. Det är en kortare interaktiv kurs som du når via din föräldrainloggning där vi förklarar och visar exempel på hur Kunskapsskolan fungerar.

10-årsjubileum
I år fyller vår skola 10 år! Detta firas torsdag 28/9 klockan 17.00-19.00. Bifogat i mejlet hittar du en särskild inbjudan till vårt jubileum, sprid gärna den vidare! Det ska bli fantastiskt roligt att samla både gamla och nya elever, vårdnadshavare och medarbetare för att gemensamt fira att skolan har funnits i hela tio år!

Hoppas vi ses!

Henrik Björkman
Rektor
Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.