Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Gävle

Tillförordnad rektor Henrik Björkman berättar om händelser på skolan.

Hej alla där hemma!

Här kommer rektorsbrevet för februari månad.

Möte med elever i alla årskurser
Under denna månad har jag haft förmånen att få träffa alla våra fina elever i alla årskurser. Jag har frågat om hur de mår och om de trivs i skolan, pratat om deras studieresultat, om de verkar vara snälla mot varandra och om att vara rädd om skolans lokaler och material (inklusive elevdatorer). Till hjälp i min analys av skolans nuläge har jag tagit fram statistik från elevernas senaste betyg och omdömen, haft samtal med medarbetarna i elevhälsoteamet gällande deras uppfattningar om elevernas mående och tittat på annan relevant statistik. Eleverna har konstaterat att om vi har en fin skola behandlar de varandra på ett bättre sätt och då ökar också studieresultaten samt att vi kan få pengar över att göra till exempel roligare utflykter istället för att laga trasiga stolar eller måla över klotter. Bra slutsats!

Lovskola
För elever i årskurs 8 och 9 som just nu inte ser ut att nå behörighet till ett yrkesprogram erbjuder vi lovskola måndag-onsdag under sportlovet. Detta är en del av den obligatoriska lovskolan som skolan ska erbjuda. Vi kommer också att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som just nu har behörighet till ett yrkesprogram men som inte visat tillräckliga kunskaper i andra ämnen. Detta kallas frivilligt anordnad lovskola och här är det upp till varje ämneslärare att bestämma om man vill erbjuda detta. Läs mer i veckobreven från årskurserna.

Elevrådet
Via basgruppsråden har elevrådet drivit igenom att vi ska investera i gratis mensskydd om man har glömt att ta med sig extra hemifrån. Vi har nu en automat tillgänglig som heter Redlocker där alla elever som behöver kan få gratis mensskydd vi behov. Vi håller också på att sätta upp okrossbara speglar i alla omklädningsrum - också det på initiativ från elevrådet. I mars kommer även elevskyddsombuden att delta i vår årliga skyddsrond.

Parkering
Parkeringen fungerar nu bättre och de allra flesta elever med EPA-traktorer/moppebilar sköter detta mycket bra vilket är glädjande.

Elev- och föräldraenkät
Under vecka 10 kommer våra årliga elevenkäter och föräldraenkäter skickas ut till era registrerade mailadresser. Dessa använder vi i ett flertal sammanhang när vi analyserar vår kvalitet och sätter upp nya mål i vår kvalitetsplan. Därför är vi väldigt tacksamma för era svar. Tacksamt också om ni inte för ofta väljer att svara alternativ 3 på en femgradig skala då detta inte ger oss några direkt ledtrådar om hur ni uppfattar vår verksamhet. Tips: tänk i stället 1- riktigt dåligt, 2-dåligt, 4 - bra och 5-riktigt bra.

Nationella prov
Efter sportlovet är det dags för “nationella-prov säsongen” för årskurs 6 och 9. Exakta datum för ert barn finns i veckobreven från årskursen. Bra om eleverna är förberedda med en ordentlig frukost och bra sömn för att kunna prestera som bäst.

Förändring spanska
Vår lärare i spanska, Ivona, kommer att avsluta sin provanställning hos oss efter sportlovet. Vår tidigare lärare i spanska José Ventoso kommer att ta över alla Ivonas uppgifter fram till sommaren.

Föräldraråd
Som ett led i att öka samverkan med er vårdnadshavare bjuder jag in till föräldraråd onsdag den 6/3 klockan 17.30-18.30 på skolan. Syftet med föräldrarådet är att stärka kommunikationen mellan skolledningen och vårdnadshavare i frågor som rör skolan, till exempel kommunikation mellan skolan och hemmet, trygghetsfrågor och skolans systematiska kvalitetsarbete. Alla som är intresserade är välkomna att delta. Meddela mig om du vill delta via mail senast måndag den 4/3.

Önskar alla ett trevligt sportlov!

Vänliga hälsningar
Henrik Björkman
Rektor
Kunskapsskolan Gävle
Följ oss gärna på Instagram: kunskapsskolangavle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.