Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Gävle

Tillförordnad rektor Henrik Björkman berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Hej alla där hemma!

Här kommer rektorsbrevet för mars månad.

Läget på skolan

Snart har alla elever och vårdnadshavare deltagit på mittterminssamtalet för vårterminen. Mitterminssamtal är en unik del av Kunskapsskolans koncept där vi tittar proaktivt på elevens förväntade resultat kopplat till elevens målsättning i varje ämne. På detta sätt kan eleven anpassa sitt arbete och lärarna kan göra eventuella förändringar så att eleven lättare har möjlighet att nå målen. På samtalet finns även möjlighet att ta upp trygghet, trivsel och andra frågor. Allt för eleven ska nå så lång som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Lovskola
För elever i årskurs 8 och 9 som just nu inte ser ut att nå behörighet till ett yrkesprogram erbjuder vi lovskola tisdag-torsdag under påsklovet. Detta är en del av den obligatoriska lovskolan som skolan ska erbjuda. Vi kommer också att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som just nu har behörighet till ett yrkesprogram men som inte visat tillräckliga kunskaper i andra ämnen. Detta kallas frivilligt anordnad lovskola och här är det upp till varje ämneslärare att bestämma om man vill erbjuda detta. Läs mer i veckobreven från årskurserna. Vi är mycket tacksamma om ni vårdnadshavare tackar ja eller nej till erbjudandet då lovskolan kräver mycket planering både när det gäller lärarnas planering för varje elev och när det gäller bemanningen under lovskolan.

Elevrådet
Skolan behöver lägga ner en del onödiga pengar på skadegörelse, pengar som vi kan använda till roligare saker. Nu har elevrådet reagerat på detta och uppmanar alla elever att komma med förslag på hur vi kan minska skadegörelsen. Bra om ni även kan prata om detta hemma. På förslag från elevrådet kommer vi efter påsklovet att sälja frukost i elevcafetérian. Vi har även inrättat två “tjej toaletter” på önskemål från elevrådet.

Nationella prov
Nu har nationella-prov säsongen för årskurs 6 och 9 startat. Exakta datum för ert barn finns i veckobreven från årskursen. Bra om eleverna är förberedda med en ordentlig frukost och bra sömn för att kunna prestera som bäst. Eventuella ledighetsansökningar beviljas ej när eleverna har nationella prov.

Föräldraråd
Vi hade ett trevligt första föräldraråd för några veckor sedan. Minnesanteckningar från detta kommer bifogat i veckobrevet från respektive årskurs Nästa föräldraråd är planerat till onsdag 24/4 klockan 17.30-19.00. Alla som är intresserade kan anmäla sig till mig senast måndag 22/4.

Önskar alla ett trevligt kommande påsklov!

Vänliga hälsningar
Henrik Björkman
Rektor
Kunskapsskolan Gävle
Följ oss gärna på Instagram: kunskapsskolangavle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.