Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

December 2023

Hej,

Nu lider ännu en termin mot sitt slut. Det är med stolthet jag blickar tillbaka på höstterminen och ser den utveckling och de steg framåt som våra elever har tagit.

Höstterminen är en termin när allt börjar på nytt. Många är nya på skolan och våra fyror och sjuor som kommit nya har snabbt funnit sig tillrätta, hittat sin Kunskapsskoleanda och börjat sin resa i att hitta sitt lärande och ta ansvar för de strategier och mål som man sätter upp.

För de som varit här sedan tidigare och börjat en ny årskurs ser vi hela tiden att höga förväntningar, utmaningar och rimliga mål stärker och utvecklar. Ibland är det tufft och ansträngande, ibland lätt och smidigt, precis så som det är när man lär nytt och utforskar sitt lärande.

Jag är stolt över våra lärare och övrig personal som varje dag möter våra elever i detta och oavsett roll på skolan tar emot, ser varje elev och skapar relationer som hjälper till i lärandet. Om vi inte känner våra elever och tror på dem blir lärandet svårare och det är vår uppgift att de ska känna sig trygga.

Fredens hus och värdegrundsarbete
Under terminen har Kunskapsskolan Lund tagit emot Fredens hus och deras utbildningsinsatser. Högstadiet har haft workshop kring rasism, mänskliga rättigheter och den här veckan är årskurs 8 sist ut med workshop kring flykt. Insatserna fortsätter och i januari kommer vi att få se på teater.

Även mellanstadiet arbetar med värdegrundsfrågor. Förutom vårt dagliga arbete i basgrupperna har årskurs 6 sett på teater kring makt och våld och i vår har vi författarbesök för årskurs 4 och 5.

Informationsmöten
Vi har haft två fulla informationsmöten i november och december. Det är så roligt att många är intresserade av vår skola och vår pedagogiska modell. Bjud gärna in familj, vänner och bekanta till något av våra två informationsmöten den 24 januari och den 1 februari klockan 18:00-19:30.

Betygsprocessen
Under höstterminen har eleverna arbetat mot sina mål och nu är det dags för terminsbetyg. Lärare sätter betyg utifrån vad en elev kan i förhållande till betygskriterierna i slutet av en termin i grundskolan. Lärare utgår från all tillgänglig information om elevens kunskaper. Inget enskilt prov, inte ens de nationella proven, kan ensamt avgöra vilket betyg det blir. Dock ska resultatet på ett nationellt prov särskilt beaktas av läraren i betygssättningen. Bedömningar är till för att stödja elevers kunskapsutveckling ända fram till att betyget sätts och det är inte meningen att en elev ska behöva prestera på topp hela tiden. I regel kan inte en enskild bedömning ensam avgöra en elevs betyg.

Julavslutning och terminsstart
Julavslutningen är den 20 december klockan 09:00-10:00 och eleverna är i sina basgrupper. Handledarna skickar ut inbjudningar till utvecklingssamtal som sker den 8-9 januari och den första skoldagen för alla elever är onsdag den 10 januari. Då är vi tillbaka efter ett jullov där jag önskar var och en vila och lugn och dagar fyllda med det som gör en glad!

God jul och Gott nytt år!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.