Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Februari 2024

Hej!

Det är fredag innan Sportlovet och jag tar mig lite tid att titta tillbaka på en intensiv och händelserik terminsstart. Efter utvecklingssamtalen i början av januari har eleverna kommit igång med steg och kurser men även hunnit med en hel del annat. Att få engagera sig och ta del av utbildning som inte alltid är kopplat till ett specifikt ämne är viktiga delar i läroplanen och något som vi arbetar aktivt med på Kunskapsskolan.

Värderingsarbete och normkritik
Varje vecka presenterar vår kurator veckans värdegrundsord. Den här veckan är det “kärlek” och ordet presenteras runt om på skolan och i varje basgruppsrum. Lärare och övrig personal integrerar ordet både i de olika ämnena men kan också ta upp ordet i olika övningar, diskussioner eller reflektioner på basgruppstid eller under den pedagogiska lunchen.

Förutom värdegrundsorden har varje arbetslag en långsiktig planering kring att arbeta med mjuka värden. Det kan handla om allt möjligt: att vara en bra kompis, sociala medier, självkänsla och så vidare. I arbetslaget har också varje basgrupp fått samtala kring normer tillsammans med kurator.

Och det finns fler möjligheter att engagera sig! Den här veckan samlar Hållbarhetsrådet in kläder för återbruk. Elever uppmuntras att rensa garderober och ta vara på kläder som inte längre används och skänka dem till Erikshjälpen genom Kunskapsskolan. Kläder som kan bli till nytta och skapa glädje för någon annan. Elevrådet är i färd med att planera en gemensam dag för hela skolan som ska äga rum under våren.

Elev- och föräldraenkäten
Snart är det dags för vår årliga elev- och föräldraenkät. Den 4 mars skickas enkäten ut i mejl till er vårdnadshavare och ni har möjlighet att svara på frågor som rör ert barns skolgång. Enkäten är ett viktigt verktyg för vårt utvecklingsarbete och era synpunkter, både positiva och negativa, ligger till grund för hur vi fortsätter arbetet inför nästa läsår.

Eleverna gör enkäten på plats i skolan under organiserade former så vi säkerställer att den blir gjord och att eleverna har möjligheter att ställa frågor och till exempel få svåra ord förklarade för sig.

Mer information kommer i veckobrevet när det närmar sig.

Föräldraråd
Den 27 februari klockan 17:30-18:30 är det dags för basgruppsrepresentanterna att träffas i föräldrarådet. Det går bra att skicka in frågor till föräldrarådets ordförande Caroline på caroline.kruszewski@gmail.com.

Nationella prov årskurs 6 och årskurs 9
Vecka 11 startar de nationella proven och först ut är årskurs 6. Ni hittar datum och tider för proven på Skolverket. Ingen ledighet beviljas under de nationella proven. Årskurs 9 har ämnesprov i moderna språk redan vecka 10.

Nu tar vi sportlov och den 26 februari är vi tillbaka igen. Då hoppas vi att våren har kommit lite närmare och att vi snart får njuta av parkens grönska.

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.