Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Motala

Rektor Anna Cervin berättar om händelser på skolan.

Oktober 2023

Hej!

Terminen är i full gång och eleverna jobbar utifrån sina mål som ni har fått information om på ert barns utvecklingssamtal. Under veckan som gick hade vi vår första avstämning som vi kallar betygsprognos och den är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Där går ämneslagen igenom samtliga elevers studiesituation för att säkerställa att alla ligger i fas mot målen och vid behov görs justeringar i undervisningen.

Ordningsregler
Vi fortsätter vårt arbete för att skapa en skola där trygghet och studiero råder. Det innebär att vi har nolltolerans mot förseelser som inte är förenliga med våra ordningsregler. Vi agerar snabbt om vi märker att någon elev inte följer reglerna vi har satt upp tillsammans på skolan och vårdnadshavare kontaktas vid behov.

Vi har fått information om att en del av våra elever använder sig av vejp och snus under fritiden. Vi har nolltolerans mot detta och är mycket observanta under skoltid. Vid misstanke om att elever har snusat eller vejpat kontaktas vårdnadshavare omgående. Vad eleverna gör på fritiden har vi svårt att veta så det är viktigt att ni där hemma också är observanta kring just användande av vejp eller snus. På bland annat ungdomsmottagningens hemsida, UMO, kan ni läsa mer om detta. Självklart pratar vi med eleverna om riskerna som finns kopplat till olika typer av beroendeframkallande substanser, både som en del i undervisningen och i andra sammanhang.

Föräldraråd
Vi håller på att organisera skolans föräldraråd och några av er anmälde intresse under föräldramötet. Syftet är att utveckla det goda samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Läsårets första föräldraråd är måndagen den 6 november klockan 17.30-19.00. Vi vill gärna ha föräldrarepresentanter från alla årskurser, men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla till handledare om intresse finns. Det finns plats för ungefär två föräldrar per årskurs och tanken är att vi ses i samma grupp ett par gånger per termin. Om det blir väldigt många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår också AnneBritt Larsson som är biträdande rektor på skolan.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Anna Cervin
Rektor, Kunskapsskolan Motala
Tel: 0733- 173454
anna.cervin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.