Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Motala

Rektor Anna Cervin berättar om händelser på skolan.

Februari 2024

Hej föräldrar!

Vi har haft en mycket fin första månad på terminen! Ömsesidig respekt och hänsyn skapar goda relationer som i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, vilket är en stor del i det positiva skolklimat som håller på att skapas här på Kunskapsskolan Motala.

Under kommande termin kommer vi att fortsätta att utveckla vår organisation så att vi tillsammans med våra elever når ännu längre. Vi följer noga upp bedömnings- och betygsresultat, på både individ- och gruppnivå, och utifrån analysen lägger varje arbets- och ämneslag upp en plan för att alla elever ska lyckas i sina studier. För att våra elever ska lyckas och nå så långt som möjligt krävs det en laginsats där eleven, skolan och hemmet arbetar mot samma mål.

Nu är de flesta utvecklingssamtal genomförda och jag hoppas att ni upplever att era barn har tydliga, utmanande och rimliga mål att arbeta mot under denna termin. Under elevens personliga handledningssamtal kommer dessa mål kontinuerligt att följas upp. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via elevdokumentationssystemet (EDS) som du når via ditt barns inloggning på Kunskapsporten.

Medarbetarenkäten
Vår första medarbetarenkät, som genomfördes under hösten, visar på att vi har god stämning, vi har tydlig målsättning med vårt arbete och det finns förtroende för varandra och det arbete som utförs. Vi fortsätter att analysera resultatet av medarbetarenkäten under vårterminen vilket är en viktig del av analysen i vårt systematiska kvalitetsarbete. Medarbetarenkäten och enkäterna för elever och vårdnadshavare, som genomförs under vårterminen, utgör tillsammans med bedömningar och betyg grunden för vår kvalitetsplan och våra prioriterade områden för nästa läsår.

Elevråd
Torsdagen den 8 februari är det dags för vårt första elevråd. Vi har en representant från varje basgrupp och vi kommer att träffas under tre tillfällen under våren. Vid ett tillfälle kommer vår matleverantör Skolfood bjudas in för att svara på elevernas frågor och önskemål när det gäller skollunchen. Basgruppsråd genomförs veckan innan och protokoll från detta medtages till elevrådet.

Föräldraråd och föräldramöte
Måndagen den 5 februari klockan 17.30.18.00 är det dags för terminens första föräldraråd. Kontakta basgruppens föräldrarepresentant om du har frågor. Mötesprotokoll läggs sedan upp på hemsidan.

Ni kommer att bli inbjudna till föräldramöte under våren som arbetslaget håller i och ansvarar för. Mer information och datum får ni från er basgruppshandledare.

Friluftsdag
Tisdag den 6 februari har vi skridskodag på Isstadion i Motala.

Information om dagen kommer från ert barns handledare. Som alltid är friluftsdagar lite beroende av väder och vi håller tummarna för en härlig vinterdag som bjuder på lite sol.

Nationella prov
Denna termin stundar ytterligare nationella prov för årskurs 6. Under vecka 11 har de sina första prov i svenska. Mer information om nationella prov och datum finns på vår hemsida. Som vanligt beviljas ingen ledighet de dagar då eleverna har nationella prov.

Studiestöd
Vi vill slå ett slag för studiestöd, tidigare läxhjälp som arrangeras för åk 7-8 tisdagar och torsdagar klockan 8.20-9.20 och för åk 6 tisdagar och torsdag kl.14.00-15.00. Åk 4 och 5 har möjlighet att arbeta när de är på Klubben efter skoltid.

Samarbete med polisen
Vi har ett gott brottsförebyggande samarbete med polisen i Motala. De har och kommer att fortsätta att besöka skolan för att skapa goda kontakter med ungdomarna. I samarbetet kan även hundsök i våra lokaler förekomma, vilket givetvis inte sker under skoltid. Att genomföra hundsök på skolan är ett av alla verktyg vi har för att skapa en drogfri skolmiljö för våra elever. Självklart arbetar vi även förebyggande med våra elever i frågor gällande alkohol och narkotika.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka er föräldrar för ert förtroende, förståelse och det engagemang ni visar i era barns skolgång. Vi träffade flera av er under vårt öppet hus som gick av stapeln i lördags då våra främsta ambassadörer, eleverna, fick visa upp sitt fantastiska arbete. Glöm inte att ni är välkomna till skolan även under vanlig skoltid. Det är bara att ni meddelar ert barns handledare så att vi vet.

Med förhoppning om en lärorik vårtermin tillsammans!

Med vänlig hälsning
Anna Cervin
Rektor, Kunskapsskolan Motala
Tel: 0733- 173454
anna.cervin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.