Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Motala

Rektor Anna Cervin berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Hej föräldrar!

Nu är vi igång igen efter sportlovet och jag måste berätta om det härliga klimat som börjar infinna sig på skolan. När jag går en tur runt i skolans lokaler för att se så att alla har det bra slås jag av hur tacksam jag är för att få vara rektor i denna fantastiska verksamhet. Elever hälsar, ger mig ett leende och några pratar och frågar hur jag mår. Det är lugnt och stilla och jag reflekterar över att det kanske hänger ihop med att eleverna börjar känna trygghet och studiero, precis det som är ett av våra mål under året. Eleverna har kommit in i arbetssättet, lärt känna varandra, sina lärare och oss andra. Vårt arbete fortsätter och vi är inte nöjda förrän varje ungdom når sina mål och har en tro om att hen ska lyckas.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna svarar på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Kontinuitetsplan
På Kunskapsskolan arbetar vi utifrån en kontinuitetsplan för att stärka vår beredskap om vi

skulle drabbas av störningar på grund av säkerhetsläget i omvärlden. Det handlar till exempel om att ha en plan för verksamheten om en cyberattack skulle slå ut hela eller delar av våra digitala system. Det handlar också om hur vi skulle agera om det blir långvariga avbrott i el-, värme- och vattenförsörjningen. I planen ingår även flera andra områden så som hur vi hanterar desinformation, oro och hög frånvaro. Vi har även rutiner för olika larmsignaler (t.ex. VMA) och har gjort en kartläggning av skyddsrum. Syftet med kontinuitetsplaner är att snabbt kunna hantera eventuella problem och fortsätta bedriva vår verksamhet även i händelse av stora samhällsstörningar.

Frånvaro
Vill vill understryka vikten av att era ungdomar närvarar i skolan. Skolplikt innebär enligt skollagen att varje elev ska vara i skolan såvida man inte har sökt ledigt och fått den beviljad eller är anmäld sjuk. Under perioder för nationella prov godkänns inga ledigheter. Genom att du som vårdnadshavare ser till att er ungdom fullföljer sin skolplikt har vi personal möjlighet att undervisa och leda eleven till kunskap som i sin tur leder till måluppfyllelse och framtidstro. När ungdomar ej är i skolan mister de också samvaro och gemenskap. Vi i skolan arbetar aktivt för att utveckla och främja tillgänglig lärmiljö för våra elever, vilket även är främjande för hög närvaro.

Sociala medier
Välkommen att att följa oss på
Facebook
Instagram
Håll även utkik på TikTok, där vi finns inom kort

Kalendarium
5/3 Halv studiedag- elever slutar efter lunch.
12/3 och 14/3 Nationella prov i svenska för åk 6
20/3 Halv studiedag - elever slutar efter lunch.
29/3 Långfredag- ledigt
1/4-5/4 Påsklov
17/4 och 19/4 Nationella prov i engelska för åk 6
22/4-26/4 Prao för åk 8
24/4 och 26/4 Nationella prov i matematik för åk 6
1/5 1:a Maj- ledigt
9/5-10/5 Kristi himmelsfärd - ledigt
20/5 Studiedag
5/6 Halv studiedag- elever slutar efter lunch
6/6 och 7/6 Nationaldagsledigt
13/6 Skolavslutning- mer info kommer

Med önskan om en fin dag!

Med vänlig hälsning
Anna Cervin
Rektor, Kunskapsskolan Motala
Tel: 0733- 173454
anna.cervin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.