Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Nacka

Tillförordnad rektor Sara Hillefors berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2023

Hej vårdnadshavare på Kunskapsskolan Nacka!

Nu är höstterminen i full gång och alla våra elever, både nya och gamla, gör framsteg i lärandet genom sina arbetsmål i loggboken varje vecka. Utvecklingssamtalen är avklarade och mål och strategier är satta. Handledningssamtalet med handledaren är till som ett bra stöd för att uppnå målen, både de kortsiktiga arbetsmålen som utvärderas på fredagar och de långsiktiga målen mot terminsbetyg och slutbetyg.

Skolstarten
I början av läsåret arbetar vi alltid en del med gruppstärkande övningar och aktiviteter utanför skolan för att skapa gemenskap och trivsel. Våra 9:or har också haft friluftsliv med vandring och övernattning i Tyresta by förra veckan vilket var en väldigt rolig upplevelse. Den här veckan har vi orientering i Saltsjöbaden vilket innebär att varje årskurs tillsammans med sina lärare har en friluftsdag utanför skolans område.

En annan nyhet är att vi har infört ordnade rastaktiviteter under vissa lunchtider. Vi har hittills fokuserat på frisbeegolf och brädspel förutom fotboll, basket och pingis. Detta har vi infört för att främja en god skolkultur och gemenskap för eleverna.

På tisdag kommer alla årskurser ha värdegrundsdag med ett upplägg som skiljer sig åt mellan skolåren, men med samma syfte - att arbeta förebyggande för att främja ett tillåtande klimat på skolan där alla elever trivs och mår bra.

Pedagogiskt projekt- Inkludering
Jag vill också ta tillfället i akt att berätta om skolans pedagogiska inkluderingsarbete som är nytt för det här läsåret och en del i skolans kvalitetsplan. Syftet med detta är att fortbilda lärarna i pedagogiska metoder som gynnar studiero och alla elevers lärande. Från studiedagen förra veckan har alla ämneslag tagit fram fem metoder att testa fram till höstlovet. Det här känns mycket inspirerande och jag är säker på att våra elever kommer ha nytta av det.

Föräldracafé
Jag vill på nytt bjuda in till Kunskapsskolan Nackas första föräldracafé med syfte att ha ett närmare samarbete mellan skolan och er föräldrar, vi hoppas att vi på så sätt ska kunna samverka mer och att vi får tillfälle att besvara era frågor. Det första föräldracaféet är tisdagen den 3 oktober klockan 17.00-19.00 med fokus på Kunskapsskolans pedagogiska modell. Alla, inklusive ni som tidigare varit med i föräldrarådet, är mycket välkomna då. Vi samlas i skolans café. Syftet är att ni som föräldrar ska lära er mer om Kunskapsskolans arbetssätt för att kunna stötta era barn. Det andra tillfället kommer vara den 7 november klockan 17.00-19.00 och innan innehållet fastställs kommer jag lyssna in era önskemål på första tillfället.

Kommunikation med skolan
Jag vill passa på att skriva några extra rader till er som har barn som är nya hos oss på Kunskapsskolan Nacka. Varje handledare har en tät uppföljning med våra nya elever och er föräldrar med syfte att fånga upp sådant som kan kännas utmanande i början på en ny skola och med ett nytt arbetssätt. Som vi har sagt på föräldramötena är det mycket viktigt för oss att ni vårdnadshavare hör av er med frågor och funderingar i ett tidigt skede. Sedan vill jag också skicka med att det får ta tid att komma in i allt som är nytt. Vi brukar säga att det tar en termin innan eleverna helt har fått förståelse för hur det är att arbeta enligt den här pedagogiska modellen.

Följ oss på Instagram, kunskapsskolan.nacka, för att ta del av vad som händer i skolan. Vi postar flera inlägg i veckan. Läs också årskursens veckobrev som du får via mail på fredagar av ditt barns handledare. De här rektorsbreven kommer du få via mail ungefär en gång i månaden. Har du övriga frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig.

Hoppas vi ses på höstterminens första föräldracafé!

Vänliga hälsningar Sara Hillefors
Tillförordnad rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.