Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Nacka

Tillförordnad rektor Sara Hillefors berättar om händelser på skolan.

April 2024

Hej vårdnadshavare på Kunskapsskolan Nacka!

Nu är våren här och även om värmen inte infunnit sig än så har eleverna börjat vara ute på rasterna igen. Även idrottsundervisningen har flyttat utomhus.

Kunskapsutveckling
Eleverna arbetar mot sina uppsatta mål i loggboken och steg och kurser avslutas och påbörjas. De personliga handledningssamtalen handlar nu mest om strategier för hur eleverna ska uppnå målen för terminen.

Rastaktiviteter
Denna vecka har skolan startat upp en basgruppskamp under rasterna. Eleverna kommer att samla ihop poäng till sin basgrupp under fyra veckors tid där det sedan koras en vinnande basgrupp. Aktiviteterna de kan samla poäng i kommer att vara jägarvila, reaktion, spänst och rörlighet. Vi har även andra rastaktiviteter som pyssel, virkning och brädspel.

Nationella prov
Våren är intensiv när det gäller genomförandet av alla nationella prov vilket påverkar skoldagarna mycket både för elever och medarbetare. Nu är våra sexor färdiga med nationella proven i svenska, engelska och matematik. Våra nior har haft nationella prov i svenska, engelska, kemi, samhällskunskap och ämnesprov i moderna språk. Förra veckan belönades de med skolbio och popcorn. Sist ut är matematik årskurs nio som görs i mitten av maj. För oss på Kunskapsskolan är det mycket viktigt att dessa prov bedöms rättssäkert och därför organiserar vi gemensam bedömning tillsammans med våra klusterskolor som vi samarbetar med.

Skolkultur på valborg
På valborg har vi en schemabrytande halvdag och eleverna kommer årskursvis att arbeta med olika typer av värderingsarbeten som lärarna i årskursen har planerat. Denna dag firar vi också “Galna hattdagen”, en dag som elevrådet för några år sedan var med och skapade. Denna dag uppmuntrar vi alla elever och medarbetare att bära en huvudbonad och de får tävla om den galnaste hatten. Vi har också en tipspromenad med en tävling med fakta om hattar.

Resten av halvdagen kommer lärarna att fortsätta med skolans inkluderingsprojekt. Projektet handlar om att fortsätta utveckla våra undervisningsmetoder för att få alla elever att lyckas i skolan. Vi arbetar utifrån Helena Wallbergs bok “ Lektionsdesign- en handbok”.

Elev- och föräldraenkäter
Stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara våra olika enkäter de senaste veckorna. Kunskapsskolans enkät har besvarats av elever och vårdnadshavare i alla årskurser. Nacka kommuns enkät har besvarats av elever och vårdnadshavare i årskurs sex och elever i årskurs åtta. Dessa enkäter är viktiga för oss eftersom de visar vad elever och föräldrar tycker om vår skola. Vi är mycket glada över att se att elevernas upplevelse av skolan har blivit mer positiv i samtliga enkäter. I Kunskapsskolans enkät ser vi särskilt en ökad nöjdhet kring stödet från den personliga handledaren och att de är mer nöjda med loggboken, studieron på skolan och sitt inflytande över skolarbetet. I Nacka kommuns enkäter ligger vi över snittet i kommunen inom samtliga områden, vilka är kunskaper, ansvar,normer och ledning. Dessa enkäter utgör en viktig del i skolans kvalitetsarbete där vi upprättar en ny plan till nästa läsår. Resultat från Nacka kommuns enkäter kommer senare i vår att finnas tillgängligt på Enkäter grundskola | Nacka kommun.

Välkomstmöte nya elever
Den 7 maj klockan 15.15-16.30 har vi ett välkomstmöte för våra nya elever som ska börja hos oss i höst. Då kommer eleverna få börja lära känna oss, skolan och andra elever som ska börja här. Om ni har yngre barn som ska börja hos oss, så tar vi emot er utanför skolans entré denna dag.

Föräldrasamverkan
Jag vill också redan nu passa på att bjuda in till “En dag i maj” den 21 maj klockan 16.00-18.00. Den dagen visar eleverna upp skolan och besökare får prova på olika aktiviteter och vara med på tävlingar.

Inbjudan till fler föräldracaféer kommer i höst.

Kommunikation med skolan
Uppmuntra ditt barn att lyfta frågor och allt de behöver hjälp med på det personliga handledningssamtalet med handledaren. Titta gärna regelbundet i ditt barns digitala loggbok så kan du på ett enkelt sätt följa med i arbetsmålen för veckan och ta del av ditt barns utveckling. För att ta del av de senaste bedömningarna tittar du i EDS, vårt elevdokumentationssystem.

Följ oss gärna på Instagram, kunskapsskolan.nacka, för att ta del av vad som händer i skolan. Vi postar flera inlägg i veckan. Läs också årskursens veckobrev som du får via mail på fredagar av ditt barns handledare. De här rektorsbreven kommer du få via mail ungefär en gång i månaden. Har du övriga frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till mig.

Vänliga hälsningar Sara Hillefors
Tillförordnad rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.