Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Augusti 2023

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Norrköping och särskilt välkomna hälsas nya elever och vårdnadshavare. Det kan säkert kännas nervöst både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för. Men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar stenhårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning till alla våra elever. Just trygghet är något som vi lägger särskilt stor vikt vid under skolstarten. Trygghet och trivsel är något jag återkommer till nedan när jag presenterar årets prioriterade områden inom ramen för skolans utveckling.

Studieresultat
När vi summerar det förra läsåret kan vi konstatera att eleverna uppnådde riktigt fina studieresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på hela 277 poäng och 98% var behöriga till gymnasiet. Detta är givetvis mycket glädjande då vi värdesätter gedigna ämneskunskaper och betygen visar att vårt arbete för att utveckla en stark studiekultur ger gott resultat. I vår utvärdering av föregående läsår analyserar vi även betygsutfall kopplat till resultat på nationella prov. Även här visar utfallet att elevernas betyg ligger i linje med deras resultat på de nationella proven vilket är en del av Skolverkets ambitioner om elevernas kunskaper. Det är en kvalitetssäkring som är viktig för oss.

Prioriterade områden
Vi lägger mycket kraft på vårt systematiska kvalitetsarbete under året och i slutet av varje läsår utvärderar vi vårt arbete. Denna analys ligger sedan till grund för kommande läsårs kvalitetsplan. I den lyfter vi varje år fram några prioriterade områden som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha två områden som vi kommer arbeta med. Det ena är ett som kommer att handla om att arbeta med skolkultur. Det kopplar an till social hållbarhet för våra elever, för trots att vi når goda studieresultat ser vi att siffrorna kring elevernas trygghet och trivsel backar.

Det andra området handlar om att vidareutveckla vårt arbetssätt i syfte att förtydliga för våra elever. Vi kommer bland annat att jobba med loggboken där vi vill att det ska bli tydligare och enklare för eleverna att följa ämnesplaneringarna. Kunskapsskolan har också en ny funktion i loggboken som innebär att man bokar in workshop som sedan är kopplat till vårt närvarosystem. Det innebär för er att ni får meddelanden från skolan om ert barn av någon anledning inte dyker upp på något pass.

På Kunskapsskolan drivs vi av utveckling och strävar alltid efter att förfina vår undervisning. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som vi följer kontinuerligt under läsåret. Jag som rektor kommer att fortsätta med fokusgrupper av elever under året för att kunna följa frågan om trygghet och trivsel samt stämma av deras upplevelse av tydlighet i planering och undervisning.

Utvecklingssamtal
Terminen inleds i vanlig ordning med utvecklingssamtal där du som vårdnadshavare får möjlighet att träffa handledare tillsammans med ditt barn och gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade vårdnadshavare är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt.

Information/läsårstider/kalendarium
I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar information varje vecka om vad som händer för årskursen specifikt, det kommer till er på fredagar.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.

Under förra året så lade vår IT- ansvarige oerhört mycket tid på att reparera trasiga chromebooks, ofta beroende på att de hanterats ovarsamt. Jag vill påminna om att eleverna har ett ansvar här och vi kommer att kontakta er om de missköter detta i år. Det kan också vara så att man får arbeta utan chromebook under tiden den repareras. Det går alltså inte längre att gå till Nils- Håkan och få låna en dator när den egna gått sönder. Prata gärna med era barn hemma om att förvara datorn i skåpet när det inte är undervisning. Det är numera inte tillåtet att lämna sin dator i garderoben, där den lätt ramlar ner från hyllan eller blir trampad på när den ligger på skohyllan.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss medarbetare på skolan, i första hand vänder du dig till ditt barns personliga handledare. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Mejl besvaras under arbetstid, vilket är 08.00-16.30 på vardagar, och lärarna besvarar främst mejl utanför elevtid. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mejlar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.