Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

September 2023

Nu är det dags för mig att återigen skriva några rader om vad som är på gång i skolan. Den här veckan har det varit språkdag som bland annat uppmärksammades av att vi fick besök av utbytesstudenter. Samma dag arrangerades Kunskapsvarvet och eleverna gjorde detta väldigt bra och med mycket energi. Veckan avslutas med prisutdelning till de basgrupper som samlade ihop flest varv. Om vi blickar framåt är det snart dags för vår första avstämning, som vi kallar betygsprognos och den är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Där går ämneslagen igenom samtliga elever för att säkerställa att alla ligger i fas mot målen och vid behov görs justeringar i undervisningen. Arbetslagen gör också ett uppföljande arbete när prognosen är klar och går igenom detta med eleverna på PH- samtalen.

En nyhet för detta läsår är vårt workshopbokningssystem, som i praktiken innebär att eleverna bokar sina workshoppass och de kan dessutom skriva en kommentar om vad de planerar att arbeta med. Överlag är vi väldigt nöjda med detta system, bland annat kan vi enklare följa upp elevernas närvaro och säkerställa att de får den undervisning de har rätt till. Vi tycker också att eleverna har ett bättre studiefokus och känslan är att de har bättre förutsättningar att följa sina planeringar och bli färdiga i tid. Sen är det en del funktioner vi behöver lära oss och en del saker vi behöver hitta lösningar på. Men styrkan är att vi har en fantastisk medarbetargrupp som hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Föräldraråd
Sedan många år har vi ett föräldraråd på skolan. Syftet är att utveckla det goda samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden i detta forum.

Läsårets första föräldraråd är tisdagen den 10 oktober klockan 17.30-19.00. Vi vill gärna ha föräldrarepresentanter från alla årskurser, men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla till mig om ni vill vara med. Det finns plats för ungefär fyra vårdnadshavare per årskurs och tanken är att vi ses i samma grupp ett par gånger per termin. Om det blir väldigt många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår också Lotta Petrén Eriksson som är biträdande rektor på skolan.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.