Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

December 2023

Det är inte många dagar kvar av detta läsår och det arbetas intensivt in i det sista. Vi kan väl inte nog betona vikten av en god planering för att känna att inte allt behöver göras i slutet men det är klart att det blir en hel del som ska färdigställas, lämnas in och redovisas. Årskurs sex och nio har också gjort sina muntliga nationella prov i svenska, matematik och engelska.

Betyg
Till jul är det dags för betygssättning, förutom att betygen givetvis har betydelse för den enskilda eleven så är det också ett underlag för vårt systematiska kvalitetsarbete på skolan. Det är kanske inte så enkelt att hänga med på hur det fungerar med betyg. Men Skolverket har mycket bra information, bland annat denna film som vi rekommenderar.

För att kunna följa ditt barns skolutveckling är det också bra om ni går in på EDS och tittar i de olika ämnena. För att se alla kommentarer i EDS behöver ni logga in via ert barns konto. Sedan de nya bestämmelserna kom förra läsåret, kan det finnas tillfällen då det i matrisen på EDS ser ut som att ett betyg skulle bli exempelvis ett B medan eleven får terminsbetyget C. Det beror på att fler delar av undervisningen och elevens kunskaper har vägts in än bara betygskriterierna som syns i matrisen.

Kommentarerna i EDS kommer i regel efter att en uppgift är bedömd och avslutad, därför är det bäst om eleverna i god tid innan inlämning tar respons på sitt arbete för att kunna få hjälp med vad de kan utveckla. Det är också den typ av feedback som har bäst stöd i våra styrdokument och aktuell forskning om vad som har störst effekt för att utveckla elevernas lärande.

Fokusgrupper
Som ni vet arbetar vi mycket för att skapa trygghet och en studiefokuserad miljö för att eleverna ska få arbetsro och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Under förra läsåret backade vi något kring nöjdheten kring frågor som rör trygghet och trivsel. Vi har jobbat en hel del med det och har nu följt upp detta med fokusgrupper av elever i samtliga årskurser. Samtliga årskurser menar att det har blivit mycket lugnare på skolan och vi kan konstatera att skadegörelsen på våra toaletter har så gott som upphört. Eleverna menar också att vårt bokningssystem för workshop har bidragit till att det blivit bättre studiefokus och det kan vi bara instämma i. Det finns fortfarande en del buggar i systemet som Kunskapsskolan arbetar med för att lösa. Eleverna i samtliga fokusgrupper är också mer nöjda med den återkoppling de får av lärarna i hur de ligger till samt att det blivit mer tydligt vad som krävs för att uppnå sina mål.

Vårterminen börjar igen måndagen den 8 januari klockan 10.00 och tills dess hoppas jag att alla får en avkopplande ledighet.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.