Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Mars 2024

Här kommer ännu ett rektorsbrev med information om vad som är på gång på skolan just nu.

Under året så sker en uppfräschning av skolans lokaler. Det jobbar man med under loven och uppfräschningen innebär bland annat att vi får ommålade väggar och nya innerdörrar. Det har lagts nya ljudabsorberande golv vilket så klart gör mycket för intrycket men vi märker också att ljudnivån har blivit mycket bättre. Den nya färgskalan är mer dämpad och ger ett lugnare intryck. Enligt planen ska allt vara helt färdigt till terminsstart i augusti. Detta ser vi verkligen fram emot! Det finns också önskemål från elevrådet om en del nya möbler och det ska vi också se över.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu pågår årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startade i måndags och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startade ska du ha fått ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten. Om du inte har fått enkäten ber vi dig att kontakta oss men kolla först så att den inte hamnat i inkorgen för skräppost.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

När det gäller elevenkäten så har vi förberett eleverna och de kommer att svara på PH-tid för att få chans till hjälp eftersom det är ganska många frågor att ta ställning till, inte minst för våra sexorna som svarar för första gången. Efter förra årets enkät har vi gjort en grundlig analys och en del förbättringar. Höstens fokusgrupper, där jag och Lotta träffade elever i alla årskurser, var överens om att mycket blivit ännu bättre. De upplevde i hög grad trygghet och trivsel men också att återkopplingen från lärarna om hur de ligger till förbättrats.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi menalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Under vecka 11 och 12 kommer Per Klofsten som är vår ansvarige för denna elevutbildning att genomföra den första delen. Den innebär att eleverna kommer att få information på en basgruppssamling. Vi kommer att håller er uppdaterade när det är dags för delen som handlar om att träna praktiskt. Hör gärna av er till mig eller Per om ni har frågor kring denna utbildning.

Önskar er en fin helg!
Med vänliga hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.