Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

April 2024

Även om våren ännu inte är här och kylan håller sig kvar kan vi på skolan ändå konstatera att det bara är några veckor kvar av den här terminen innan det är sommarlov.. Årskurs sex och nio har genomfört nästan alla nationella prov och lärarna rättar och bedömer intensivt. Elevernas resultat ger oss en mycket bra utvärdering av vår undervisning. Resultatet av den nationella proven ska beaktas vid betygsättning men självklart ska läraren göra en sammanvägd bedömning av elevernas kunskaper. När det gäller rättning av nationella prov så gör vi det tillsammans med våra klusterskolor vilket gör att det dels blir rättssäkert för eleven men också värdefullt erfarenhetsutbyte med kollegor på andra Kunskapsskolor. En nyhet för elevernas del är att vi serverar frukost på skolan i samband med de nationella proven, i syfte att ge dem ännu bättre förutsättningar att kunna göra sitt bästa under provet.

Samtidigt som vi arbetar med att få eleverna i mål detta läsår planerar vi givetvis för nästa läsår. Nu i maj kommer vi att ha glasskalas och träffa våra nya sexor, där de får träffas i sina blivande basgrupper och såklart även möta lärare. Allt för att de ska känna sig trygga inför skolstarten i höst. När det gäller bemanning så har vår kära skolsköterska Annika gått i pension och vi har tackat av henne ordentligt, hennes efterträdare kommer att börja hos oss i augusti. Om det skulle vara så att ni behöver komma i kontakt med skolhälsovården så går det bra att höra av sig till mig eller till biträdande rektor, Lotta Petrén Eriksson så ska vi hantera det. Detsamma gäller om ni har frågor till studie- och yrkesvägledaren så kontaktar ni Lotta som tar dessa ärenden fram till sommaren. I augusti kommer vi att presentera en ny SYV och skolsköterska så att ni vet vem ni ska kontakta.

Skolavslutningen kommer att äga rum torsdagen den 13 juni klockan 11.00 i Renströmmen. Den är för samtliga elever och inbjudna är också vårdnadshavare till elever i årskurs nio. Arbetslagen kommer att informera om vilken tid eleverna ska komma till skolan den dagen.

Det kan vara bra att veta att det kommer att vara en del trafikproblem runt skolan under några veckor framöver då det görs en del vägarbeten, just nu är till exempel Gamla Rådstugugatan delvis avstängd vilket gör att det är svårt att ta sig fram med bil.

Kalendarium maj/juni- lediga dagar
Onsdag 1 maj- helgdag
Måndag 6 maj- halv studiedag (eleverna slutar efter lunch, skolmat serveras som vanligt)
Torsdag och fredag 9-10 maj- Kristi himmelfärdsdag+ klämdag lov
Torsdag och fredag 6-7 juni- helgdag+ klämdag studiedag

Jag återkommer i juni med läsårets sista rektorsbrev där jag bland annat kommer att presentera resultatet på årets elev- och föräldraenkät.

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.