Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej!

Varmt välkommen till ett nytt läsår och extra välkommen till alla nya elever och vårdnadshavare! Vi ser verkligen fram emot ett nytt och lärorikt läsår. Att komma tillbaka till skolan efter ett sommarlov kan vara både pirrigt och nervöst oavsett om man är ny på skolan eller om man har gått på skolan sedan tidigare. Jag kan lova er att vi kommer göra vårt allra bästa för att alla elever ska trivas här på Kunskapsskolan. Nu har vi varit igång ett par dagar och jag upplever att skolstarten varit lugn och att både våra nya och gamla elever är laddade för ett nytt läsår. Jag är också otroligt stolt över att två av Kunskapsskolan Nyköpings lärare uppmärksammats för sina lärargärningar. Det är Malin Stegnell som utsetts till årets lärare i Nyköping av Lärargalan och Linda Idermark som vunnit Kunskapsskolans egna lärarpris. Fantastiskt roligt tycker vi såklart! På vårt instagramkonto kunskapsskolan_nykoping kan du se och läsa mer om både detta och mycket annat som händer på skolan.

Nyheter
Jag vill också passa på att hälsa våra nya medarbetare välkomna. Vi har förstärkt vårt gäng med Patrik Norberg, SO-lärare och handledare i årskurs 7, Sophie Sjögegård Nyman, som kommit tillbaka till oss på Kunskapsskolan och kommer att undervisa i matematik samt vara handledare i årskurs 7. Emilia Bartosch och Fatima al Kayal kommer att undervisa i tyska respektive franska. Tillbaka från föräldraledigheten är Felicia Segermark Aspensjö som undervisar i svenska och är handledare i årskurs 8. Vår nya skolkurator heter Adrian Sokoli och vi har dessutom två resurser på skolan som heter Suad Gruda och Tove Borg. Totalt är vi 46 medarbetare, i olika roller, som kommer att ta hand om våra 526 elever.

Som en extra åtgärd för att trygga områdena kring våra toaletter sitter nu kameror uppe även där. Vi hoppas att detta kommer göra att eleverna upplever skolan som mer trygg och vi kommer att utvärdera åtgärden under läsårets gång för att se om kamerorna ger önskad effekt.

När jag ser tillbaka på förra läsåret kan jag stolt konstatera att våra avgående elever i årskurs 9 uppnådde en gymnasiebehörighet på 98% och ett genomsnittligt meritvärde på 244 poäng. Det tillsammans med att elevernas resultat på de nationella proven har en god samstämmighet med deras betygsresultat är ett fint kvitto på att vi ger eleverna goda förutsättningar inför gymnasiet. Jag är helt övertygad om att även detta år kommer att bli ett bra läsår då vi har en bra skolkultur på skolan och skickliga medarbetare som stöttar våra elever att nå sina mål.

Skolans prioriterade områden
Vi på Kunskapsskolan arbetar alltid för att ständigt utveckla oss och för att ha en hög kvalitet på allt vi gör. En viktig del i detta utvecklingsarbete är vårt systematiska kvalitetsarbete. Varje år sätter vi upp ett antal prioriterade områden, det vill säga områden som vi vill fokusera extra på under läsåret. Årets prioriterade områden är den personliga handledningen, undervisningsutveckling samt medarbetarnas arbetsmiljö.

Ett av de starkaste verktygen vi har i vår pedagogiska modell är vår personliga handledning. Genom en kvalitativ handledning hjälper vi eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt när det gäller deras kunskapsutveckling, sociala utveckling och den personliga utvecklingen. Vårt andra prioriterade område handlar om undervisningsutveckling och vi har valt att kalla området tillgänglig lärmiljö där vi strävar efter att ha en differentierad undervisning där vi når och utmanar alla elever. I vårt tredje område kommer vi att förfina våra rutiner och skapa bättre förutsättningar kring kommunikation mellan arbetslag och ämneslag samt arbeta för att skapa en rimlig arbetsbelastning över läsåret.

Utvecklingssamtal
Inom kort startar utvecklingssamtalen för samtliga elever. Du som vårdnadshavare får då möjlighet att tillsammans med ditt barn träffa ditt barns handledare och tillsammans gå igenom studieplanen och få målen presenterade samt diskutera strategier för terminen. Vi önskar att du som vårdnadshavare kontinuerligt följer ditt barns lärandeutveckling via elevens loggbok. Vi vet att samarbetet mellan er engagerade föräldrar och våra skickliga lärare är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina uppsatta mål och kunna nå så långt som möjligt. På utvecklingssamtalet kommer ni också att få en elevhandbok. I den hittar även du som vårdnadshavare mycket bra information om skolan, bland annat hur vi arbetar på skolan och hur du frånvaroanmäler ditt barn. På skolans hemsida hittar du bland annat läsårstider och kontaktuppgifter till oss på skolan.

Föräldraråd
Sedan ett antal år tillbaka har vi ett föräldraråd på skolan där syftet är att utveckla samarbetet mellan hem och skola och diskutera utveckling av skolans verksamhet. Önskvärt är ju förstås föräldrarepresentanter från alla årskurser men viktigast är att man är med om det finns tid och intresse. Det finns plats för fyra föräldrar per årskurs och om det är många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. Föräldrarådet ses ungefär 4 gånger under läsåret. Jag och biträdande rektor Lena Melin vill bjuda in er till läsårets första föräldraråd tisdag den 19 september klockan 17.00-19.30. Låter det här intressant? Ta då chansen att lära dig mer om skolan och var med och påverka! Hör av dig till mig via mejl för att anmäla ditt intresse eller om du vill veta mer om föräldrarådet.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig eller till någon annan medarbetare på skolan om ni har frågor eller funderingar. Jag ser fram emot ett gott samarbete under läsåret 23/24!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.