Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

November 2023

Hej!

Nu är vi inne i sista etappen på höstterminen och om ett par veckor väntar ett välförtjänt jullov och lediga dagar! Innan höstlovet hade vi ett rysligt trevligt avslut då Skol IF både Halloweenpyntade skolan och ordnade ett disco för årskurs 4-5. Dessutom anordnade elevrådet, traditionsenligt, utklädnad enligt olika teman vilket alltid är ett uppskattat initiativ.

Efter höstlovet har både årskurs 8 och årskurs 9 varit ute på prao. Vi är mitt uppe i genomförandet av de muntliga delarna i nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Dessutom har eleverna genomfört simning på idrotten. Bråda veckor med andra ord.

Som jag i tidigare rektorsbrev skrivit så hade vi i september besök av Skolinspektionen då de genomförde en planerad kvalitetsgranskning inom normkritik och studie- och yrkesvägledning hos oss på mellanstadiet. I granskningen såg de över hur vi arbetar med att motverka begränsade könsstereotypiska föreställningar om ämnen, intressen och framtida yrkesval. Nu har vi fått återkopplingen från Skolinspektionen och deras granskning visade att vi har ett välfungerande och bra arbete inom området, vilket så klart är väldigt roligt att höra. Det vi behöver utveckla är samarbetet mellan våra lärare och vår studie- och yrkesvägledare för att vi ska bli ännu vassare och nå ännu bättre resultat. Skolinspektionens arbete med deras granskningar och återkoppling är mycket värdefullt för oss på skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla och utvärdera vårt arbete för att våra elever ska må bra och få en bra utbildning.

Vi har under den här hösten också haft två andra inspektioner. En som utfördes av Nyköpings kommuns miljöenhet som kontrollerat våra rutiner för miljö och hälsa, den andra inspektionen gällde vårt systematiska arbetsmiljöarbete och utfördes av Arbetsmiljöverket. Vi har fått bra feedback och återkoppling på både våra rutiner och handlingsplaner och även inom de här områdena har vi välfungerande processer.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi mentalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Ni kommer att få mer information om hur utbildningen går till när det är dags för ditt barns årskurs att gå utbildningen.

Trygghet och trivsel
Innan höstlovet genomförde vi en trygghetsenkät bland våra elever. Glädjande är att 88% av våra elever upplever att de är trygga på skolan och att de trivs. 80% av eleverna upplever också att de har studiero på våra undervisningspass. Självklart arbetar vi för att alla våra elever ska trivas, känna sig trygga på skolan och att alla ska uppleva att studiefokus genomsyrar hela skoldagen. Vi arbetar ständigt med frågor rörande trygghet och trivsel, elevhälsa är något som vi prioriterar lite extra detta år för att öka vår trygghet, trivsel och välbefinnande hos våra elever. Ett exempel på en trivselaktivitet är vårt traditionsenliga Luciatåg. Eleverna kommer att gå och titta på tåget under skoldagen och ni vårdnadshavare är inbjudna till St Nicolai kyrka den 12 december klockan 13.30.

Ett annat hälsofrämjande och förebyggande arbete är att vi följer Nyköping kommuns plan gällande ANDT(S), Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Som en del av arbetet har vi haft besök av Nyköpings Specialsök som sökt igenom våra lokaler. Glädjande är att skolan är fri från otillåtna preparat. Vi kommer vid fler tillfällen genomföra ronderande sökningar för att säkra skolmiljön för våra elever!

Avslutningsvis vill jag också be er att prata med era barn om att undvika parfym under skoldagen. Vi har både elever och personal som är allergiska mot just parfym.

Önskar er alla en fin första advent!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.