Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Januari 2024

Hej!

Efter en välförtjänt ledighet bestående av allt som hör jullovet till som julstök, rejäl kyla och snöskottning är det skönt att äntligen få komma tillbaka till vardagen och rutinerna igen. Vi har välkomnat två nya medarbetare till vår medarbetargrupp den här terminen. Det är Senad Mujanovic som undervisar i idrott och hälsa och tillhör arbetslag 7 och Joachim Winnberg som undervisar i tyska. Kristin Johansson som vikarierade för Fredrik under slutet av terminen fortsätter sitt vikariat i SO. Som vanligt vid terminsstart är vi i full gång med våra utvecklingssamtal. Samtalen är ett viktigt avstamp inför den kommande vårterminen. Betyg och omdömen från höstterminen gås igenom och utvärderas och nya mål och strategier sätts upp för kommande termin. Jag hoppas att ni, efter utvecklingssamtalet, känner att era barn har tydliga, utmanande och rimliga mål uppsatta för terminen. Ni vårdnadshavare är också en viktig del i era barns skolgång för med ert engagemang och stöd så kommer era barn och ungdomar att lyckas ännu bättre med sina studier.

Betygsutfall
En kort analys av betygsutfallet som kom i december visar att våra elever står sig väl mot snittet i riket. Våra elever i årskurs 9 är på god väg att nå skolans målsättning även om vi inte är helt i mål med dem och det kommer att krävas hårt jobb under vårterminen för att komma i mål. Vi följer noggrant upp resultaten i varje årskurs, i varje ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för att skapa rätt förutsättningar för att eleverna ska lyckas med studierna och komma in på gymnasiet med goda kunskaper i bagaget.

Gymnasieval och prao
För våra elever i årskurs 9 väntar nu ansökan till gymnasiet. Det brukar vara en period som känns både pirrig och lite nervös. Dels brukar eleverna vara nervösa för att välja “rätt” program men också för att de inte riktigt vet om betygen räcker hela vägen till förstahandsvalet. En stor del av pirrigheten handlar också om att lämna den skolan man kan och känner och vad som komma skall. Vår studie- och yrkesvägledare Cathrin guidar våra elever med trygg hand genom processen, allt från inloggning till gymnasiewebben till besök på gymnasieskolor och funderingar kring behörighet. Har ni vårdnadshavare frågor eller funderingar så når ni henne på cathrin.brohlin@kunskapsskolan.se

Årskurs 8 ska ut på sin andra praoperiod senare i vår och håller som bäst på att leta platser. Har du eller någon du känner möjlighet att ta emot en härlig praoelev från oss så hör gärna av dig till Cathrin.

Nationella prov
Vårtermin innebär också nationella prov. Först ut är svenskan som genomför sina två delprov under vecka 11 för årskurs 6 och vecka 12 för årskurs 9. Arbetslagen kommer mejla ut mer information när det börjar närma sig. De nationella proven är en ganska stor logistisk utmaning för oss som arbetar inom skolan och det kan innebära att schemat kommer att påverkas under de dagar då nationella proven genomförs och vi hoppas att ni har förståelse för det.

Öppet hus
Lördag den 2 februari klockan 10.00-13.00 bjuder vi in alla som är intresserade till öppet hus. Årskurs 4-8 kommer att vara på plats och genomföra en skoldag, om än en något komprimerad sådan. Ta gärna chansen att besöka oss och få en inblick i hur en skolvardag kan se ut för ditt barn och tipsa gärna vänner och bekanta om oss.

Med förhoppning om en lärorik vårtermin tillsammans!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath, rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.