Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Hej!

Tänk att vi redan har avklarat första delen av vårterminen- veckorna fram till sportlovet har verkligen gått fort! Inledningen på terminen har varit bra och det råder studiefokus och en härlig stämning bland eleverna på skolan. Kanske har ni sett på vårt instagramkonto kunskapsskolan_nykoping hur bland annat årskurs 9 på fredagar dansar ut veckan?

Som en del av Kunskapsskolans prioriterade område elevhälsa så var all pedagogisk personal, tillsammans med våra klusterkolllegor, i Örebro under sportlovet och lyssnade på Petri Partanen som föreläste om hur hälsa och lärande hänger ihop. En inspirerande dag! Vi har också hälsat en ny medarbetare välkommen. Det är Veerle Larsson som vikarierar för Oskar resten av terminen då han nu gått på föräldraledighet. Veerle är behörig i engelska och en erfaren lärare och kommer tillsammans med Senad att ta över handledarrollen för 7.3.

I veckan har årskurs 6-9 haft en aktivitetsdag där det bland annat erbjöds en heldag i Ryssbergen, schack, bakning, och pingis. Det är en uppskattad dag bland våra elever och något de ser fram emot. Årskurs 4-5 har en aktivitetsdag längre fram i vår. Vi är också i slutfasen av vår antagning av nya elever till höstens årskurs fyra och sju. Efter välbesökta informationsmöten och öppet hus kan vi konstatera att intresset är fortsatt stort för vår skola vilket är glädjande. Jag vill också passa på att tacka alla duktiga elever som har varit med och förklarat Kunskapsskolans pedagogiska modell för alla våra besökare!

Just nu har Mattias, vår IT- ansvarige, lagat alltför många trasiga elevdatorer. Vi vill uppmärksamma er på detta och betona vikten av ansvaret man har för sin chromebook. Framöver vill vi också ha hjälp av er vårdnadshavare att påminna era barn om att ladda sin dator hemma. Vi kommer inte att låna ut laddare längre eftersom de inte lämnas tillbaka. Däremot kommer det att finnas ett antal fasta laddstationer runt om på skolan. Under sportlovet har vi byggt förvaring för datorer i garderoben så att de elever som inte har skåp kan förvara datorerna på ett tryggare sätt under lunchen. Vi har också uppmärksammat att eleverna använder chatfunktionen på ett sätt som inte gynnar deras lärande och tryggheten i skolan. Vi har därför beslutat oss för att stänga av chattfunktionen för eleverna från och med nästa vecka. Den används inte i undervisningen och eleverna får från och med nu mejla varandra om de vill komma i kontakt under skoldagen.

Något som också pågår nu är nomineringar till årets lärargala. Förra året prisades Malin som årets lärare i Sörmland vilket vi är väldigt stolta över. I år har eleverna fortsatt visa sin uppskattning för våra lärare och vi har ett flertal lärare som nominerats av eleverna. Ett fint kvitto på det arbete som lärarna lägger ned dagligen för att våra elever ska lyckas med sina studier. Nu håller vi så klart tummarna för de som är nominerade!

Kontinuitetsplan
På Kunskapsskolan arbetar vi utifrån en kontinuitetsplan för att stärka vår beredskap om vi

skulle drabbas av störningar på grund av säkerhetsläget i omvärlden. Det handlar till exempel om att ha en plan för verksamheten om en cyberattack skulle slå ut hela eller delar av våra digitala system. Det handlar också om hur vi skulle agera om det blir långvariga avbrott i el-,värme- och vattenförsörjningen. I planen ingår även flera andra områden så som hur vi hanterar desinformation, oro och hög frånvaro. Vi har även rutiner för olika larmsignaler (t.ex. VMA) och har gjort en kartläggning av skyddsrum. Syftet med kontinuitetsplanen är att snabbt kunna hantera eventuella problem och fortsätta bedriva vår verksamhet även i händelse av stora samhällsstörningar.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath, rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.