Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Örebro

Tillförordnad rektor Fredrik Retelius berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

I skrivande stund rapporterar media frekvent om värmeböljor och allvarliga skogsbränder runt Medelhavet. Jag reflekterar över att julivädret hemma i våra trakter runt Örebro inte bara är av ondo. Förhoppningsvis är det heller inte bara jag som känner att det är lite lättare att återgå till jobbet när himlen är grå och regnjackan ofta behövs när man är utomhus.

Det är dags för nytt läsår, och jag börjar med att välkomna alla nya vårdnadshavare till Kunskapsskolan! Vi förbereder oss för att ta emot tre nya basgrupper i årskurs 6 och två nya basgrupper i årskurs 7. Till dig som varit med oss tidigare hälsar jag välkommen åter! Önskar du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på skolan finns kontaktuppgifter på vår hemsida, kunskapsskolan.se/orebro.

I juni tackade vi av våra avgångselever i årskurs 9 med ett meritvärde på 237 poäng. 91% av eleverna blev behöriga för studieförberedande gymnasieprogram och 97% av eleverna var behöriga för yrkesförberedande program.

Vår skola har en historik med mycket träffsäkra slutbetyg i relation till elevernas resultat på de nationella proven. Det är en kvalitetsstämpel enligt mig och det är med glädje jag kan konstatera att låsåret 22/23 inte blev något undantag.

Ovanstående resultat gör att vår skola står sig mycket stark i jämförelse med övriga skolor i Örebro, men vi är inte nöjda med detta. Vi tror att potentialen hos våra elevgrupper är ännu högre. Inför stundande läsår gör vi flera förändringar med syftet att öka såväl nöjdhet som studieresultat hos våra elever. Några av dessa förändringar presenterar jag längre fram i detta brev.

Nya medarbetare
Kajsa Andersson har i 10 år varit en mycket uppskattad handledare och lärare hos oss i svenska och svenska som andraspråk. Kajsa har under lång tid även varit en drivande medlem i vår ledningsgrupp. Kajsa tillträder nu som biträdande rektor här på skolan.

Vi har inför detta läsår arbetat hårt för att stärka vår behörighet hos lärarna, och med anledning av detta kommer eleverna även i år att möta en del nya ansikten. I och med att nedanstående lärare börjar hos oss nu i augusti kan jag stolt meddela att vår lärarbehörighet är nära nog 100%.

Sara Olsson är legitimerad lärare i svenska och kommer att ta över Kajsas roll som svensklärare här på skolan. Sara kommer att vara handledare i 6.2.

Alen Rastoder är legitimerad lärare i matematik. Alen kommer att vara handledare i 7.5.

Hanna Axelsson är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap. Hon kommer att vara handledare i 9.1 tillsammans med Angelica Åhman.

Charbel Sununu är legitimerad lärare i NO. Han kommer att vara handledare i 7.3 tillsammans med Andreas Tesell.

Pär Pålenäs är legitimerad lärare i slöjd. Han kommer att vara handledare i 8.2 tillsammans med Veronica Phersson.

Daniel Teklu är legitimerad lärare i matematik för högstadiet och gymnasiet. På vår skola ser vi med glädje att fler och fler elever blir klara med matematiken för högstadiet i förtid och påbörjar matematik på gymnasienivå. Daniel kommer att arbeta mycket med dessa elever.

Uppdaterat koncept
Under föregående läsår utvecklade Kunskapsskolan ett bokningssystem för workshop. Vi var aktiva i att testa fram detta system och nu är det dags för det att implementeras fullt ut. I och med att eleverna inför varje vecka nu kommer att boka in sig på workshop-lektioner, så kommer deras inflytande över studierna att öka dramatiskt. Det om något är individuellt anpassad utbildning. Möjligheten att själv kunna prioritera vilka ämnen som behöver läggas fokus på inför respektive skolvecka är unikt för Kunskapsskolan, och något vi kommer att lägga mycket fokus på i början av läsåret.

Vi placerar även med visst vemod våra kursdagar till historieböckerna. I och med vår pågående omställning till att bli en renodlad högstadieskola, så blir det organisatoriskt mest fördelaktigt för såväl elever som lärare att sprida ut lektionerna i SO, NO och de praktisk-estetiska ämnena över veckan. Vi kommer även att förlänga dessa lektioner. Det görs dels för att ge lärarna ännu bättre möjligheter att skapa givande och varierande undervisning, och dels för att förbereda eleverna ännu bättre inför gymnasiet där lektionerna i regel är längre än hos oss.

Mobiltelefoner
Föregående läsår införde vi insamling av samtliga elevers mobiltelefoner under hela skoldagen. Detta mottogs inte helt positivt av flera av våra framför allt äldre elever.

Vi har full förståelse för att det kan upplevas jobbigt att lämna ifrån sig mobiltelefonen som för många ungdomar är en viktig del av deras sociala liv.

Vi står dock fast vid att insamling av mobiltelefoner är rätt väg framåt, och kvalitativa studier som gjorts om detta styrker även vår tro. Bland annat noterade kanske fler än jag Sara Abrahamssons studie i ämnet som uppmärksammades mycket i Nerikes Allehanda under sommaren. Studien påvisar att insamling av elevers mobiltelefoner under skoldagen på sikt förbättrar elevernas studieresultat, samt minskar förekomsten av kränkningar och mobbning.

Vi hoppas att ni vårdnadshavare stöttar oss i detta genom att även ni samtalar med era ungdomar om att vi inte samlar in mobiltelefonerna för att utöva makt, utan att det görs för att uppfylla stora övergripande syften inom skolans värld.

Fråvaroanmälan
Vi lämnar nu skola24 och frånvaroanmälan för ditt barn sker hädanefter via Kunskapsporten.

För att frånvaroanmäla ditt barn så loggar du in med Bank-ID på ditt konto för vårdnadshavare. Adressen till denna sida är vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta mig eller vår koordinator Suzie.

Avslutning
Med dessa ord avslutar jag så som jag började, genom att hälsa alla elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår hos oss på Kunskapsskolan! Kom gärna och hälsa på oss under skoldagarna om du har möjlighet. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen och behöver inte anmäla dig i förväg. Vi bjuder på kaffe och te.

Viktiga datum
18 augusti - Skolstart åk 7-9 (ej 7.5 och 7.6)
21 augusti - Skolstart åk 6, samt 7.5 och 7.6
21-28 augusti - Utvecklingssamtal här på skolan för åk 7-9 (ej 7.5 och 7.6)
8 september - Gemensam aktivitetsdag här på skolan
11-13 september - Skolfotografering

Vänliga Hälsningar
Fredrik Retelius, tillförordnad rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.