Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Örebro

Tillförordnad rektor Fredrik Retelius berättar om händelser på skolan.

September 2023

Terminsstarten har präglats av god stämning och fin studiero på skolan. Jag kan med glädje konstatera att eleverna i högre utsträckning än föregående år nu tar ett gemensamt ansvar för sin skola och för varandra. Det visar sig genom att såväl mängden konflikter som mängden förstörelse hittills har minskat rejält jämfört med föregående läsår.

Vi har tagit emot tre nya basgrupper i årskurs 6, samt två nya basgrupper i årskurs 7. Introduktionen har gått enligt plan och de flesta elever har snabbt funnit sig tillrätta hos oss.

Utvecklingssamtalen är för de flesta elever genomförda och jag tackar för ert engagemang i dessa. Det är stor skillnad att ha er vårdnadshavare här på plats i skolan jämfört med videomöten, vi ser att det är lättare att få till ett bra samtal och ett bättre samarbete när vi faktiskt träffar varandra.

WS-bokning
Introduktionen av vårt nya system för bokning av workshop har gått över förväntan hittills. Trots en del tekniska bekymmer som det så ofta blir vid aktivering av nya IT-system, så tycker jag att eleverna tagit emot förändringarna väl. Vi tror mycket på detta sätt att bedriva vår undervisning i workshop, och jag ser fram emot när vi kommit så långt att vi kan åtnjuta alla fördelar fullt ut.

Nästa steg i utvecklingen av detta är att eleverna i högre grad ska koppla ihop sina inbokade workshops med sina veckomål. Det kommer vi att lägga mycket fokus på under PH-samtalen framöver. Som vårdnadshavare kan du även följa hur detta går i din inloggning för vårdnadshavare på Kunskapsporten. Där finns ditt barns veckomål synliga. Gå gärna in och titta på dessa tillsammans med ditt barn någon gång per vecka. Inloggning för vårdnadshavare når du på vardnadshavare.kunskapsskolan.se.

Skoljoggen
Den 5 oktober kommer årskurs 6-8 att genomföra Skoljoggen tillsammans. Årskurs 9 är denna dag på Gymnasiemässan. Skoljoggen är ett nationellt event med syfte att gynna god hälsa hos ungdomar, samt samla in pengar till välgörande ändamål. De pengar som i år samlas in skänks för att ge medlemmarna i skolidrottsförbundet i Ukraina möjlighet att delta i internationella idrottsarrangemang, via International Sports Federation. Mer information kommer i god tid innan 5 oktober.

Skol-LAN
För ett par veckor sedan pratade jag med några datorintresserade elever om att vi ska ha ett skol-LAN här på skolan. Efter ett något förvirrat samtal kom vi fram till att jag inte riktigt sitter inne med rätt kunskaper om tekniken som krävs… Ett direkt citat från eleverna är “Du är schysst Fredrik, men vi behöver prata med nån som fattar det här.” Med anledning av den konversationen, så vänder jag mig nu till er vårdnadshavare. Självklart vill jag hjälpa eleverna att anordna ett skol-LAN. Vi har haft det tidigare, men det är många år sedan. Det var uppskattade arrangemang som verkligen främjar en god skolkultur.

Innehar du kunskaper eller utrustning som kan lånas ut för att hjälpa oss att anordna ett skol-LAN så kontakta gärna mig. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats. Stort tack på förhand!

Till sist…
…så önskar jag er alla välkomna att delta på föräldramöten och föräldrautbildningar som kommer nu under hösten. Jag hälsar även er alla vårdnadshavare välkomna att besöka oss på skolan för att ta del av vår vardag. Vi bjuder på kaffe och te.

Viktiga datum
11-13 september - Skolfoto
12 september - Föräldrautbildning årskurs 6
19 september - Föräldramöte årskurs 7
25 september - Föräldrautbildning årskurs 7-9 (digital)
26 september - Föräldramöte årskurs 8
3 oktober - Föräldramöte årskurs 9
5 oktober - Skoljoggen / Gymnasiemässan

Vänliga Hälsningar
Fredrik Retelius, tillförordnad rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.