Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Fredrik Retelius berättar om händelser på skolan.

December 2023

Snön har lagt sig och prognoserna visar på att den faktiskt kommer att få stanna kvar ett tag. Överallt i Örebro syns fönster och trädgårdar där människor trotsat den oskrivna regeln om att julpyntet tas fram första advent. Även här på skolan känner vi av att juletider stundar. Anspänningen stiger lite hos många elever som vill hinna slutföra sina arbeten och redovisningar innan terminsbetygen skickas in av våra lärare.

Jag är stolt över den termin som både elever och medarbetare genomfört. Vi har implementerat en kraftig uppdatering av vårt koncept i form av vårt nya bokningssystem. Många elever börjar nu på allvar att hitta sin egen personliga väg i detta system. Något som också är tanken med en personligt utformad utbildning. Stämningen mellan elever och vuxna på skolan har förbättrats och skadegörelsen har minskat.

Skolledningens framtid
Jag vill också meddela att mitt tillförordnande som rektor går ut vid årsskiftet. Kunskapsskolan har valt att visa mig fortsatt förtroende, och efter årsskiftet omvandlas min tjänst till att bli skolans ordinarie rektor. Detsamma gäller vår biträdande rektor Kajsa. Jag och Kajsa är tacksamma och stolta över förtroendet och kommer göra allt i vår makt för att våra elever och personal ska må bra i skolan, och att alla utifrån sina förutsättningar känner att man lyckas på vår skola.

PRAO- och NP-vecka
Under vecka 47 genomfördes muntliga nationella prov i kärnämnena för årskurs 6 och årskurs 9. Samtidigt hade årskurs 8 en veckas PRAO. Lärarna är nöjda med hur veckan gått ur NP-synpunkt, och alla elever i årskurs 8 har varit ute på olika arbetsplatser runt om i länet.

Skolenkät
I anslutning till höstlovet genomförde vi en enkät där alla elever anonymt fick svara på hur de upplever systemet med workshopbokning, samt hur de upplever att deras studiero har förändrats. Resultatet visar att de yngre eleverna i genomsnitt är mer nöjda än de äldre eleverna med vårt nya system. Eleverna upplever i hög grad god studiero i de flesta av våra zoner, men enkäten visar att vi har ett arbete att göra i vår språkzon och svenskazon för att förbättra studieron. Dessa två zoner är mer trafikerade av förbipasserande elever och vi tror att det är grunden till att eleverna upplever att studieron är något sämre där.

Till sist…
…Julen är barnens högtid. Vi befinner oss dock i tider där allt fler människor har det tufft ekonomiskt. Jag ber er alla att prata med era barn om att det inte är dyra julklappar som mäter kvaliteten på ett barns jullov, det är något som vi på skolan kommer att prata med eleverna om. Jag önskar er alla en god julefrid där fokus ligger på att umgås med nära och kära, och att en tanke skänks till alla de barn runt om i världen som just nu far illa.

Viktiga datum
11-14 december - Inga PH-samtal.
11 december - Nobeldagen firas på skolan.
13 december - Lucia
15 december - Studiedag / Terminsbetyg registreras.
21 december - Julavslutning
10 januari - Terminsstart


Vänliga Hälsningar
Fredrik Retelius, tillförordnad rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.