Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Fredrik Retelius berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Lördag 9 mars klockan 18.37.

Jag sitter i skolan och runt om mig pågår elevernas skol-LAN för fullt.

Ett tjugotal elever är på plats och stämningen är på topp. Då jag inte förstår något av det de pratar om eller det de spelar på sina maskiner, så förundras jag över helt andra saker. Hur mycket läsk ryms det egentligen i en tonårings kropp? Varför blinkar både datorer och tangentbord i neonfärger? Kommer eleverna att hålla sitt löfte och städa ordentligt när vi avslutar här vid klockan 22.00?

Elev- och föräldraenkät
I skrivande stund pågår genomförandet av Kunskapsskolans årliga elev- och föräldraenkäter. Resultaten ger oss en väldigt tillförlitlig nulägesbild av vad som fungerar bra på skolan, och vad vi behöver utveckla ytterligare. Enkätresultaten utgör en mycket viktig grund till planeringen och kvalitetsarbetet inför kommande läsår för oss. Jag ber er därför att ta tillfället i akt och svara på enkäten som är öppen fram till och med 15 mars.

Betygsprognoser
Inför påsklovet genomför vi betygsprognoser för skolans samtliga elever.

Betygsprognoserna är en avstämning av hur eleverna ligger till gentemot sina uppsatta mål. Handledare går efter påsklovet igenom betygsprognosen tillsammans med eleverna. Därefter skickas prognosen hem till er vårdnadshavare. Om en elev riskerar att inte nå målen för E i ett eller flera ämnen tas en mer djupgående kontakt med er vårdnadshavare.

Nationella prov
Kommande veckor sparkar NP-perioden igång på riktigt med skriftliga prov som pågår under hela våren för årskurs 6 och 9. Jag påminner om att skolan inte beviljar ledighet för elever under dagar där nationella prov ska genomföras.

Gymnasieval
Våra kära elever i årskurs 9 har nu gjort sina preliminära gymnasieval, och processen har hittills fungerat väl under ledning av vår SYV Kenneth. Nästa hållpunkt för eleverna är omvalsperioden där eleverna antingen bekräftar sina val eller gör de ändringar de önskar. Detta blir sedan deras slutgiltiga val. Omvalsperioden pågår 15 april-6 maj.

Idrottskläder
Våra idrottslärare ser med bekymrade miner hur allt färre elever har med sig ombyteskläder till idrottslektionerna, samt att allt färre elever duschar efter idrottslektionerna. Detta är tyvärr en samhällstrend som eskalerat efter pandemin, och som även märks av inom föreningsrörelsen. Vi försöker prata med våra elever om detta, och vi skickar nu en vädjan till er vårdnadshavare att hjälpa oss med att uppmuntra barnen till att ha med sig lämplig klädsel till idrottslektionerna.

Viktiga datum
12 och 14 mars - NP Svenska åk 6
19 och 21 mars - NP Svenska åk 9
25 mars-1 april - Påsklov
12 april - NP NO åk 9

Vänliga Hälsningar
Fredrik Retelius, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.