Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Rektor Åsa Ebenhart berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2023

Välkomna till Kunskapsskolan Saltsjöbaden ht 2023
Vi vill hälsa alla elever och föräldrar i årskurs 4-9 hjärtligt välkomna till Kunskapsskolan i Saltsjöbaden inför höstterminen 2023. Vi hoppas att alla har haft en riktigt skön ledighet. Arbetet med förberedelser och planering inför läsåret är i full gång på skolan och vi är redo för skolstart. Måndagen den 21 augusti klockan 09.00 har vi upprop i basgruppsrummen. Första veckan har vi som tidigare specialschema och utvecklingssamtal, mer information om innehåll och tider får ni i årskursernas veckobrev, nya elever har utvecklingssamtal några veckor in på terminen.

Veckobrev skickas som tidigare varje fredag eftermiddag från årskursen, rektorsbrev skrivs av mig och skickas varje månad. Information om kalendarium, kontaktuppgifter till skolan, frånvaroanmälan med mer finns på skolans hemsida www.kunskapsskolan.se/skolor/saltsjobaden

Studiestöd
Vi fortsätter med att erbjuda frivilligt studiestöd två pass i veckan. Studiestöd är tillfällen att vara på skolan och få hjälp med sitt arbete utöver den ordinarie skoltiden. Vi återkommer med tider för dessa tillfällen.

Skolfoto - vecka 37
Vecka 37 kommer vi genomföra vår skolfotografering och viktig information om den bifogas i kommande veckobrev från handledarna.

Nytt bokningssystem för workshop
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med läsåret 23/24 kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något. Bokningssystemet används lite olika beroende vilken årskurs man går i, yngre elever använder inte systemet i samma utsträckning som de äldre.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning.

Ny frånvaroanmälan
Till workshopbokningssystemet har vi också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal vardnadshavare.kunskapsskolan.se där ni loggar in via bankID. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 anmäler inte vårdnadshavare sina barns frånvaro via Skola 24 längre.

Här finns en manual för hur ni går tillväga.

Ph-samtal på morgontid
Likt många andra Kunskapsskolor kommer vi för åk 7-9 att prova att lägga majoriteten av ph-samtalen på morgontid. Det betyder att när man har ph-timme kommer man börja klockan 8.15, därefter är det BG-samling.

Föräldrautbildning för nya vårdnadshavare
Torsdagen den 30 augusti klockan 17.30-19:00 bjuder vi in till en workshop/utbildning. Syftet är att som ny vårdnadshavare få ett tillfälle med handledning i vår skolplattform Kunskapsporten. Till mötet är det viktigt att ta med sig sitt barns skoldator och inlogg.

Nattvandring årskurs 7-9
Som vanligt hjälper vårt föräldraråd till med att anordna nattvandringarna i Saltsjöbaden. Dessa kör igång den 18 augusti med årskurs 9, schemat bifogas i veckobreven. Stort tack!

Föräldraråd
Under höstterminen kommer vi bjuda in till två föräldraråd. Datum meddelas senare och kallelse skickas till representanterna.

Parkering och trafik på skolans område

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att köra upp med bilen till skolan utan tillstånd, främst på grund av säkerhetsskäl. Om ni behöver skjutsa till exempel på grund av långt avstånd så ber vi er att släppa barnen en bit ifrån skolan och låta dem promenera sista biten. 

På grund av säkerhetsskäl och framkomlighet samt direktiv från vår hyresvärd behöver vi styra upp parkeringen. På skolans område finns markerade platser där mopeder och mopedbilar får stå, övriga platser är inte godkända att parkera på. Detta gör att enbart årskurs 9 kan ha mopedbilar och detta i mån av plats. 

Specialkost
Vid behov av specialkost är det viktigt att ni meddelar skolan detta med ett läkarintyg så att vi kan göra beställning från vår matleverantör. Gamla intyg behöver inte förnyas. Önskar man vegetarisk kost ber vi er kontakta vår husmor Lisa, för vegetarisk kost är intyg inte nödvändigt.

Till sist
Vi ser fram emot ett nytt lärorikt och roligt läsår, ni föräldrar är alltid varmt välkomna att hälsa på, vänligen meddela handledare innan.

Trevlig helg!

Hälsningar
Åsa Ebenhart, Tf rektor Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Kalendarium Läsår 23/24

HT-23 

  • Skolstart 21 augusti
  • Studiedag torsdag 19 oktober
  • Höstlov vecka 44 
  • Studiedag fredag 15 december
  • Skolavslutning 21 december 

VT-24

  • Skolstart 10 januari
  • Påsklov vecka 14
  • Kristi Himmelsfärd klämdag ledigt 10 maj
  • Studiedag 7 juni
  • Skolavslutning torsdag 13 juni

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.