Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Rektor Åsa Ebenhart berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2024

Nu har vi kommit en bit in i januari och skolarbetet är i full gång efter en introvecka och utvecklingssamtal. Under introveckan hann vi förutom uppstart i olika ämnen bland annat med gruppstärkande övningar, värderingsövningar, föreläsning om stresshantering, information kring prao, laborationer, läsning och strategier, och årskurs 9 fick besök av några utav våra gamla elever som kunde berätta mer om gymnasiet och deras erfarenheter. Vi tackar såklart också för trevliga utvecklingssamtal!

I veckan som gått har årskurs 9 visat sitt mod vid isvaksträningen, allt gick fint och det var många som tog chansen att hoppa i vattnet. Vi har också hunnit med vårt öppna hus för att visa vår verksamhet och det var roligt att så pass många nya vårdnadshavare och eventuella elever kom på besök. Våra elever skötte sig fint och det är alltid trevligt att ha er vårdnadshavare på besök.

Nationella prov
Årskurs 6 och årskurs 9 har nu ett antal nationella prov framför sig. Jag vill påminna om att vi inte beviljar några ledigheter under dessa dagar.

Föräldraråd

Onsdag 31 januari klockan 17.30-19.00 har vi terminens första föräldraråd. Som tidigare så skickar vi ut minnesanteckningar från mötet.

PRAO - praktisk arbetslivsorientering
Näst på tur för att gå ut på prao är årskurs 8 vecka 13 och årskurs 7 vecka 22. Det är mycket viktigt att alla papper inför praoperioden fylls i och lämnas tillbaka till skolan. Vi vet också av erfarenhet att man behöver vara ute i mycket god tid för att ordna en plats.

Vinterfriluftsdagar
Våra vinterfriluftsdagar brukar vara ett mycket populärt inslag i skolvardagen för eleverna. Under vecka 5 genomför vi dessa för alla årskurser och det är årskurs 4-5 som är först ut på tisdagen. Eleverna har valt mellan att åka skidor i Saltisbacken, skridskor i ishallen eller promenad med utelekar.

Årskurs 6-9 har sin dag på torsdagen då flertalet har valt att åka med till Romme för skidåkning. Övriga aktiviteter som eleverna har valt mellan är vinterfiske, skridskoåkning och längdskidor.

Mer detaljerad information ska ni ha fått via idrottslärarna eller i veckobreven.

Läsprojekt
Som vi har meddelat tidigare så har vi valt att lyfta fram vikten av att läsa och att träna läsförståelse. Under introveckan arbetade lärarna med eleverna kring olika lässtrategier och vi lägger basgruppstid på olika typer av läsning och samtal kring det man läst. Det är bra om ni även hemifrån trycker på vikten av läsning och hjälper till med att låna böcker om det behövs. Vecka 10 räknar vi med inspirerande författarbesök på skolan vilket känns spännande.

Angående beredskap
Den senaste tiden har det rapporterats mycket om att alla ska vara beredda på att det kan bli krig i Sverige. På Kunskapsskolan arbetar vi utifrån en kontinuitetsplan för att stärka vår beredskap om vi skulle drabbas av störningar på grund av säkerhetsläget i omvärlden. Det handlar till exempel om att ha en plan för verksamheten om en cyberattack skulle slå ut hela eller delar av våra digitala system. Det handlar också om hur vi skulle agera om det blir långvariga avbrott i el-, värme- och vattenförsörjningen. I planen ingår även flera andra områden så som hur vi hanterar desinformation, oro och hög frånvaro. Vi har även rutiner för olika larmsignaler (t.ex. VMA) och har gjort en kartläggning av skyddsrum. Syftet med kontinuitetsplanen är att snabbt kunna hantera eventuella problem och fortsätta bedriva vår verksamhet även i händelse av stora samhällsstörningar.

Till sist
Vi ser fram emot en fortsatt givande vårtermin med många roliga aktiviteter. Ni är som vanligt varmt välkomna att besöka oss under en skoldag eller komma förbi för att äta lunch. Vänligen kontakta skolan på förhand.

Trevlig helg!

Hälsningar
Åsa Ebenhart, rektor Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.