Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej alla föräldrar och elever!

Välkomna till ett nytt läsår! Hoppas att ni alla har haft en skön sommar och att ni är lika laddade som vi medarbetare! Extra välkommen till alla er nya elever och föräldrar!

Nedan kommer en hel del viktig information som det är bra att ha koll på så här i början av terminen, en del är nytt och en del är samma som tidigare läsår.

Kommunikation med skolan
Som förälder på Kunskapsskolan Spånga får du information om vad som händer från olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs skickar ut varje fredag. Här får ni den information som gäller för just ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Gör så här för att frånvaroanmäla:

  1. Gå in på följande länk: vardnadshavare.kunskapsskolan.se och logga in med BankID.
  2. När du loggat in kommer du kunna frånvarorapportera ditt barn. Observera att du måste välja barn i listan för att kunna göra frånvaroanmälan. Du kan välja att frånvaroanmäla “hela dagen” eller “del av dag”. Vill du frånvaroanmäla för del av dag så avmarkerar du först “hela dagen” och väljer sedan “del av dag”. När du gjort din frånvaroanmälan kommer du kunna se att frånvaroanmälan gått igenom.

För utökad information om frånvaroanmälan finns här en manual. Där kan du också se hur du gör för att få en översikt på eventuell frånvaro för ditt barn. Som vårdnadshavare har du också möjlighet att genom vår föräldrainloggning ta del av bland annat ditt barns loggbok i Kunskapsporten utan att ditt barn är med. Ta för vana att logga in då och då för att följa ditt barns skolgång.

Föräldrautbildning för nya vårdnadshavare
Tisdagen den 29 augusti klockan 17.30-18.30 bjuder vi in alla nya föräldrar till en digital föräldrautbildning. Syftet är att som ny vårdnadshavare få veta mer om vårt arbetssätt och hur samarbetet mellan hem och skola ska se ut för att det ska bli så bra som möjligt. Länk skickas i separat mail.

Fritidsklubben/ Skol-IF
Klubben är vår öppna fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-5 med verksamhet efter skoldagens slut under skoldagar. Klubben samarbetar också med Skol-IF, som är öppet för alla och kommer att erbjuda möjlighet för eleverna att röra på sig både före och efter skoldagens slut. För att organisera vårt Skol-IF har vi ett medlemsregister på svenskalag.se. De elever som är anmälda sedan tidigare behöver inte anmäla sig igen. Medlemsregistret används för att kalla till aktiviteter och för att ert barn ska vara försäkrat under dessa aktiviteter. Bifogat finns mer information om Skol-IF, här kan ni anmäla era barn.

Cafeterian
Cafeterian är öppen för alla elever under större delen av skoldagen (ej lunchtid). Där finns det möjlighet att köpa frukt, yoghurt, smörgås och liknande. Det går att betala med swish eller kontant. Det finns också möjlighet att köpa ett klippkort för 200 kr (gäller för 30 st klipp) som förvaras i cafeterian.

Kalendarium 23/24 (preliminärt)
Ht-23
18/8 Nya elever börjar
21/8 Alla elever börjar
19-22/9 Skolfoto
10/10 Studiedag, eleverna lediga
30/10-3/11 Läslov
15/12Studiedag
21/12 Skolavslutning

Vt-24
8/1 Eleverna börjar
25/1 Studiedag, eleverna lediga
26/2-1/3 Sportlov
2-5/4 Påsklov
10/5 Lov
12/6 Avslutning

Med hopp om ett gott samarbete och ett fint läsår!
Vänliga hälsningar,
Gunilla Persson
Rektor, Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.