Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2023

Hej!
Nu har vi kommit en bit in på läsåret 2023/2024 och otroligt nog har nästan halva terminen gått. De nya eleverna har fått en bra introduktion till vårt arbetssätt och de flesta har kommit igång riktigt bra. Det kan ta lite tid att ta till sig allt hos oss som de inte varit vana vid under tidigare skolår. Det är arbetet med loggboken, strategier, veckomål, utvärderingar, personliga handledningssamtal, kommunikationspass och arbete i workshop som utgör verktygen hos oss. Det är verktyg som optimerar planeringen och genomförandet av arbetet. Vi ser att användandet av dessa verktyg gör skillnad och ökar kunskapsinhämtandet och höjer måluppfyllelse

Betygsprognos
Lärarna har just genomfört läsårets första betygsprognos, då gör vi en bedömning av hur eleverna ligger till kunskapsmässigt i relation till slutmålen i årskurs sex och nio. Vi gör också en bedömning av arbetsinsatsen hittills denna termin och de elever som riskerar att inte nå ett godkänt betyg får då en varning om detta. Under denna vecka har ni föräldrar möjlighet att delta på era barns mitterminssamtal med sin handledare för att få en övergripande bild över hur skolarbetet har gått hittills den här terminen.

Nationella prov vecka 47
Under vecka 47 kommer årskurs 6 och 9 att genomföra muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Proven genomförs i små grupper om 2-4 elever. All eventuell förberedelse inför nationella proven görs här på skolan. Eleverna kan inte på egen hand studera specifikt inför de här proven. Eventuell ledighet under dessa veckor beviljas inte.

Halloween-firande
Traditionsenligt firar vi Halloween på skolan dagen innan det blir höstledigt. De elever som vill klär ut sig. Två priser delas ut till varje årskurs (och till personalen), kategorierna är läskigast och roligast. Heltäckande ansiktsmask och vapenliknande föremål är ej tillåtna.

Idrottsundervisningen, mindre schemaförändringar
Vecka 45 börjar vi med inomhusidrott igen. Årskurs 4-5 har idrott på skolan och årskurs 6-9 kommer att ha sin idrottsundervisning i Tenstahallen och vi hyr bussar som tar eleverna till och från idrotten. Detta kommer att innebära mindre schemaförändringar som kommer att synas i elevernas scheman under vecka 44.

Hösthälsningar,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.