Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Hej!

Välkomna tillbaka efter sportlovet. Hoppas att alla elever har haft en skön vecka för återhämtning och förhoppningsvis lite utomhusaktiviteter. Nu är det bara att ladda för fyra veckors skolarbete innan det är dags för nästa lov.

Samarbete
Ett bra samarbete med ömsesidig respekt mellan skola och hem är viktigt. Att du tar del av information från skolan är en del i samarbetet men också att du har tillit till skolans olika professioner och visar förtroende för oss. Lika viktigt är det att ni hör av er till oss om ni undrar över något, era synpunkter och åsikter är viktiga för oss. Som vårdnadshavare visar du att skolan är viktig genom att på olika sätt engagera dig i ditt barns skolgång genom att till exempel läsa veckobreven och titta i EDS då och då. Genom att undvika att begära ledighet utanför loven skapar du goda förutsättningar för ditt barns skolgång och utveckling.

Studiero
Som en del i att bevara studieron på skolan kommer vi att göra en förändring i workshop efter sportlovet. Vi kommer att bevara samma ämnesredaktioner som vi redan har, men kommer också att knyta vissa lärare till de lediga rum som finns i samma område. Eleverna har då workshop i rum och inte ute i de stora redaktionerna. Eleverna bokar workshop som de gjort tidigare, den enda skillnaden är att det också står i vilket rum de ska vara. Vi gör den här förändringen för att främja arbetsron och hoppas att det ska bidra till bättre studiero.

Arbetsmiljö
Vi har en del bekymmer med nedskräpning och ett oaktsamt beteende på skolan där eleverna inte tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi lyfter detta regelbundet med eleverna men vi ser att vi behöver er hjälp att ta ett gemensamt grepp kring problematiken. Så prata gärna med era barn där hemma, med bara en liten insats av många kan vår fina skola bli ännu finare och det behöver vi hjälpas åt med för att uppnå. Stora delar av skolan har städats ordentligt under lovet och en hel del renoveringar har gjorts så jag hoppas att vi kan hjälpas åt så att vi alla får en bra arbetsmiljö.

Prognos och mitterminsavstämning
Under sportlovet började lärare med det återkommande prognosarbetet. Här stämmer lärarna av hur eleverna ligger till i relation till sina betygsmål samt diskuterar med varandra kring vad vi kan skruva på för att hjälpa ditt barn att nå ännu lite längre. Resultatet av detta får ni ta del av under ph-samtal under vecka 1. Inbjudan till detta skickas ut av ditt barns handledare.

Följ ditt barns utveckling
Vid terminsstart, i samband med utvecklingssamtalet, gjorde ni tillsammans med ert barns handledare en plan för terminen. Denna plan finns att se i ditt barns loggbok. Sätt dig gärna tillsammans med ditt barn och se över hur det går i skolan utifrån terminsplanen och de kommentarer som finns i EDS. För elever i årskurs 4-9 är loggboken digital.

Du som vårdnadshavare kan logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok och EDS. Nedan kommer en påminnelse om hur du går tillväga för att logga in på Kunskapsporten:

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Nationella prov för årskurs 6 och 9
De nationella proven startar vecka 10 med moderna språk för årskurs 9. Efter vecka 10 så rullar det sedan på i snabb takt med nationella prov i de olika ämnena.

Enkät
Det är dags för Kunskapsskolans årliga enkätundersökning för elever och föräldrar. Enkäten öppnar måndagen den 4 mars. Enkäten är digital och ni kommer att få en länk till den i er mejl. Hör av er till respektive handledare om så inte är fallet. Om ni har mer än ett barn på skolan får ni fler länkar, vi ber er svara för alla era barn då vi bryter ned resultatet på årskurs- och handledarnivå. Enkäten är öppen till den 17 mars och vi ber er ödmjukast att svara. Det är viktigt för oss att höra era åsikter så att vi kan arbeta med rätt saker framöver.

Kom ihåg att höra av er om ni har frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.