Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

April 2024

Hej!

Äntligen verkar våren ändå vara på väg nu när det bara är sex veckor till skolavslutningen. Dessutom innehåller dessa veckor både röda dagar och lovdagar så vi är verkligen inne på upploppet av detta läsår. Då Valborg står för dörren skickar jag med ett par informationsblad, främst till er som har barn som går på högstadiet.

Nationella prov
Årskurs sex och nio har genomfört nästan alla nationella prov och lärarna rättar och bedömer intensivt. Elevernas resultat ger oss en mycket bra utvärdering av vår undervisning och är en viktig del i bedömningen av elevernas kunskaper. Resultatet av den nationella proven ska beaktas vid betygsättning men självklart ska läraren göra en sammanvägd bedömning av elevernas kunskaper som de uppvisat i olika sammanhang. När det gäller rättning av nationella prov så gör vi det tillsammans med våra klusterskolor, andra Kunskapsskolor i vårt närområde, vilket gör att det dels blir rättssäkert för eleven men det är också ett värdefullt erfarenhetsutbyte med kollegor på andra Kunskapsskolor.

Elev- och föräldraenkäter
Stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara våra olika enkäter de senaste veckorna. Kunskapsskolans enkät har besvarats av elever och vårdnadshavare i alla årskurser och Stockholms kommuns enkät har besvarats av elever i årskurs fem och åtta. Dessa enkäter är viktiga för oss eftersom de visar vad elever och föräldrar tycker om vår skola. Vi är mycket glada över att se att elevernas upplevelse av skolan har blivit mer positiv i samtliga enkäter. I Kunskapsskolans enkät ser vi särskilt en ökad nöjdhet kring stödet från den personliga handledaren och trivsel och trygghet har ökat. Även hos er föräldrar har nöjdheten ökat.

Välkomstmöte nya elever
Den 2 maj klockan 15.00-16.30 har vi ett välkomstmöte för våra nya elever som ska börja hos oss i höst. Då kommer eleverna få börja lära känna oss, skolan och andra elever som ska börja här. Om ni har yngre barn som ska börja hos oss, så tar vi emot er utanför skolans entré denna dag.

Vårhälsningar,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Kalendarium vt-24
1/ 5 Röd dag
2/ 5 Eleverna slutar efter lunch. Välkomstmöte för nya elever på eftermiddagen.
3/ 5 Årskursdag. Information om tider och aktiviteter i respektive årskurs veckobrev.
9/ 5 Röd dag
10/5 Studiedag
5-7/6 Lov
12/6 Skolavslutning

Preliminärt kalendarium läsår 24/25
Ht-24
16/8 Introduktionsdag för nya elever
18/8 Läsårsstart för samtliga elever
28/10-1/11 Läslov
20/12 Julavslutning
Vt-25
9/1 Terminsstart: alla elever
24/2-28/2 Sportlov
14/4-21/4 Påsklov
2/5 Studiedag för elever
30/5 Studiedag för elever
13/6 Skolavslutning

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.