Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Henrik von Knorring berättar om händelser på skolan.

Februari 2024

Hej föräldrar på Kunskapsskolan Tumba!

Nu har vi kommit en bit in på vårterminen. Efter utvecklingssamtalen i början av januari har eleverna kommit igång med steg och kurser men även hunnit med en hel del annat. Att få engagera sig och ta del av utbildning som inte alltid är kopplat till ett specifikt ämne är viktiga delar i läroplanen och något som vi arbetar aktivt med på Kunskapsskolan.

Schemabrytande elevaktiviteter i januari och februari
I förra veckan fick eleverna i årskurs 6 och 8 lyssna till David Berjlund som sedan många år arbetat med att föreläsa om hbtq-frågor på skolor. Det var en uppskattad föreläsning som bland annat berörde: kärlek, normer, värderingar, makt och frihet.

Årskurs 8 och 9 har i olika omgångar tagit del av kulturlivet i Stockholm genom teaterföreställningar. Årskurs 8 har också besökt Botkyrka ungdomsmottagning. Årskurs 7 har besökt tingsrätten och fått ta del av huvudförhandlingar, vilket skapade en bra inblick i hur vårt rättsväsende fungerar. Årskurs 6 har haft besök av företrädare för socialtjänsten som pratat om deras uppdrag och arbete.

Utöver detta fortsätter också vårt arbete kring värderingar, normer och normkritik i det dagliga arbetet, inte minst under samlingstid. Vi kommer att arbeta vidare för att skapa ett mjukare klimat på skolan och därmed kommer vi också fortsätta att aktivt stävja “skojbråk” och maila till er vårdnadshavare om vi hör eller upplever att eleverna använder ett olämpligt och kränkande språk. Vi märker att det här arbetet ger effekt bland eleverna och stämningen på skolan.

PRAO - praktisk arbetslivsorientering
Vi vet av erfarenhet att man behöver vara ute i mycket god tid för att ordna en PRAO-plats. Årskurs 8 kommer att genomföra sin PRAO vecka 17 och 18. Det är mycket viktigt att alla papper inför prao-perioden fylls i och lämnas tillbaka till skolan.

Nationella prov årskurs 6 och årskurs 9
Vecka 11 startar de nationella proven och först ut är årskurs 6. Ni hittar datum och tider för proven på Skolverkets webbsida. Ingen ledighet beviljas under de nationella proven. Årskurs 9 har ämnesprov i moderna språk redan vecka 10 (det står inte i skolverkets kalendarium eftersom datumet bestäms lokalt.).

Sportlov och lovskola
Nästa vecka (vecka 9) är det sportlov. Under sportlovet bedrivs lovskola på måndag klockan 10.00-15.00, tisdag klockan 10.00-15.00 och onsdag klockan 09.00-14.00 för de elever i årskurs åtta och nio som i nuläget inte ser ut att uppnå betygskriterierna i engelska, svenska och matematik. Separat information om detta har skickats ut till berörda vårdnadshavare från basgruppshandledarna.

Kalendarium
På vår hemsida finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så att ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar. Den 27 mars är det dags för den årliga vinteridrottsdagen som brukar vara mycket uppskattad. Mer information om den kommer att komma från idrottslärarna i veckobreven.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten. Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Dator och laddare
Under förra terminen och början på den här terminen har Andreas Lundell, vår IT- ansvarige, lagat alltför många trasiga elevdatorer. Vi vill uppmärksamma er på detta och betona ansvaret eleverna har för sin Chromebook. Framöver vill vi också ha hjälp av er vårdnadshavare att påminna era barn om att ladda sin dator hemma. Vi kommer inte att låna ut laddare längre eftersom de inte lämnas tillbaka. Däremot kommer det att finnas ett antal fasta laddstationer på redaktionerna.

Föräldramöte och Föräldraråd
Föräldramötena är igång. Årskurs 8 och 9 har båda haft välbesökta föräldramöten. Årskurs 7 hade sitt i tisdags 19 februari och årskurs 4-5 ska ha sitt föräldramöte på onsdag den 21/2. Årskurs 6 genomför sitt föräldramöte måndagen den 18 mars.

På tisdag 19 mars klockan 17.30-18.15 har vi terminens första föräldraråd. Hör av er via mejl om ni är intresserade.

Till sist…
vill jag rikta ett stort tack till alla som besökte vår vintermarknad. Vilken kväll vi fick! Vi från skolan vill passa på att rikta ett extra tack till alla föräldrar och anhöriga som bidrog till att förgylla kvällen med diverse saker och musikaliska uppträdanden. Eleverna lyckades tjäna ihop drygt 12 000 kronor. Som planerat skänktes 20% till UNICEF. Mer specifikt gick pengarna till UNICEFs school-in-a-box, som innehåller allt material som behövs för att en lärare ska kunna undervisa upp till 40 barn. En av de viktigaste insatserna för barn i katastrofområden är att få igång skolundervisningen. Att skapa trygghet och rutiner i en kaotisk tillvaro är avgörande för barn som varit med om hemska upplevelser.

Nu ser vi fram emot en fortsatt givande vårtermin med många roliga aktiviteter.

Med förhoppning om en riktigt bra vårtermin!
Henrik von Knorring, rektor henrik.vonknorring@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.